Malawi: Vztahy země s EU

Zahraniční politika Malawi je prozápadní a tato země často na mezinárodních fórech podporuje stanoviska EU.  V Malawi má z členských států EU diplomatické zastoupení pouze Německo, Irsko a Velká Británie.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Malawi
Area 18 Roundabout, Presidential Way / Corner M 1PO Box 30102,
Capital City, Lilongwe 3, Malawi.
Telefon: +265 1 773199, e-mail: delegation-malawi@eeas.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/delegations/malawi/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je nejvýznamnějším obchodním partnerem Malawi i největším donorem. Do EU se v roce 2017 dovezlo zboží v hodnotě 370 milionů EUR, vyvezlo se zboží v hodnotě 170 milionů EUR; největším dovozcem i vývozcem je Belgie.  Malawi patří k nejméně rozvinutým zemím, disponuje proto v rámci programu „Anything but guns“ volným a bezcelním přístupem na evropské trhy. Vývozu do EU z Malawi dominuje tabák, čaj, káva, cukr, ryby. Dovozy z EU jsou tvořeny stroji a mechanickými spotřebiči, zařízením, vozidly a farmaceutickými výrobky.

Malawi je součástí regionu Východní a jižní Afriky, se kterým EU v roce 2007 dojednala prozatímní dohodu EPA. Tu v roce 2009 podepsaly Seychely, Madagaskar, Mauritius a Zimbabwe, v roce 2017 se přidaly Komory (dohodu pouze parafovaly), Malawi dosud stojí mimo tuto dohodu.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro léta 2014 – 2020 je v rámci 11. Evropského rozvojového fondu pro Malawi alokována částka 560 mil. EUR. Finanční prostředky budou věnovány zejména na konkrétní programy podpory dobré správy věcí veřejných, školství a na rozvoj venkova.  Prioritními sektory jsou zemědělství, školství a dobrá správa věcí veřejných. V zemi rovněž působí Evropská rozvojová banka, která podporuje rozvoj vodárenských a kanalizačních sítí v největších městech, výstavbu skladovacích sil a zvyšování vývozních kapacit malých a středních  firem z oboru zemědělství. V rámci Evropského investičního plánu by do země mělo přitéct dalších 44 miliard EUR v roce 2019, schválena byla podpora dvou projektů – výstavba silničního spojení Malawi a Mosambiku a rehabilitace dálnice M1. Malawi má také přístup do unijního programu ERASMUS+. 

Z důvodu endemické korupce (ačkoli oficiálně toto zdůvodnění publikováno nebylo) EU společně se Světovou bankou v roce 2018 zastavily přímou rozpočtovou podporu Malawi ve výši přes 1,5 miliardy USD (na EU připadá cca 685 mil EUR). Během roku 2018 proběhla dvě revizní jednání s malawskou vládou o managementu veřejných financí, další kolo jednání se očekává v únoru 2019.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem