Malawi: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Malawi je vnitrozemský stát v regionu jižní Afriky. Rozloha je celkem 118 484 km2, z toho 94 080 km2 vlastní území a 24 404 km2 tvoří pět vnitrozemských jezer. Nejdelší hranici má Malawi se svým východním sousedem Mosambikem (1569 km), dále sousedí se Zambií (837 km) a Tanzanií (475 km). Klima je tropické. Oficiálními jazyky jsou chichewa a angličtina, v severních regionech je hlavním jazykem chitumbuka. 

Malawi je členem mj. OSN, Africké unie (AU), Hnutí nezúčastněných, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Africké rozvojové banky, Jihoafrického rozvojového společenství (Southern Africa Development Community, SADC), Společného trhu pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), Skupiny států Afriky, Karibiku a Tichomoří (ACP).

Malawi patří k vůbec nejchudším státům světa. Podle údajů Světové banky činila výše HDP na hlavu za rok 2018 pouhých 389 USD, což z Malawi činí třetí nejchudší zemi na světě (po Burundi a Somálsku). V žebříčku zemí podle Indexu lidského rozvoje za rok 2018 Malawi obsadilo 172. příčku ze 189. Země je prakticky závislá na zahraniční pomoci, která ovšem byla v letech 2013 – 2016 do značné míry pozastavena poté, co byla odhalena rozsáhlá zpronevěra prostředků zahraničních dárců. Od roku 2017 došlo do určité míry k obnovení mezinárodního financování. Země také profituje z volného přístupu na trhy v EU v rámci programu Anything but Arms. 

Zemědělství je nadále nosným sektorem ekonomiky, vytváří cca 30 % HDP, zaměstnává 80 % populace a tvoří 90 % exportních příjmů. Základní pěstovanou plodinou je kukuřice, dále se pěstuje tabák, cukrová třtina, bavlna, čaj, brambory, kasava (maniok), čirok, luštěniny, podzemnice olejná, makadamové ořechy. Živočišná výroba je zaměřena na chov drůbeže, skotu a koz. Malawi patří k největším světovým vývozcům tabáku. Zemědělství v Malawi se ovšem nadále potýká s nízkou produktivitou, roztříštěnost, nedostatkem elektřiny a vysokou závislostí na srážkách (pouze asi pětina z celkových cca 400 000 hektarů obdělávané půdy je zavlažována).

Průmysl se na tvorbě HDP se podílí necelými 15 % a je orientován zejména na zpracování zemědělských plodin. Hlavními obory jsou zpracování tabáku, zpracování čaje, zpracování gumy, výroba cukru, výroba řeziva, výroba cementu, výroba základního spotřebního zboží, léčiv, potravin a nápojů.

Vzhledem k existenci doposud málo využívaných zásob některých nerostných surovin (uhlí, uran, bauxit, zlato, platina) je možné, že do budoucna poroste význam těžebního průmyslu. Těžba uranové rudy na jediném těženém ložisku Kayelekera je od roku 2015 pozastavena z důvodu nízkých cen na světových trzích, těžba uhlí (zásoby na severu země se odhadují na 235 mil. tun) je málo rentabilní vzhledem k levnějším dovozům z Mozambiku. 

Hlavní silniční tahy byly rekonstruovány a jsou v uspokojivém stavu. V Malawi je cca 15 500 km pozemních komunikací, z toho téměř polovinu tvoří silnice s asfaltovým povrchem. Lokální význam má lodní doprava na jezeře Malawi s přístavy Chipoka, Monkey Bay, Nkhata Bay, Nkhotakota, Chilumba. Malawi disponuje sedmi letišti s pevnou ranvejí. Pravidelné spojení se zahraničím mají mezinárodní letiště v Lilongwe a Blantyre. Přímé spojení do Evropy neexistuje, cestovat lze přes některé z afrických letišť (Johannesburg, Addis Abeba, Nairobi). Hlavním telekomunikačním operátorem zůstává státem vlastněná společnost Malawi Telecommunications Limited (MTL).

Oficiální měnou je malawijská kwacha (MWK), průměrný kurz za rok 2019 byl 1 USD : 736,3 MWK.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Malawská republika (Republic of Malawi)

Malawi je unitární republikou praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran, ústava byla přijata v roce 1995. Prezident je hlavou státu a zároveň předsedá vládě, kterou jmenuje. Zákonodárnou moc má jednokomorové Národní shromáždění (National Assembly), které má celkem 193 poslanců. 

Poté, co Ústavní soud v únoru 2020 zrušil výsledky prezidentských voleb z května 2019, konaly se opakované prezidentské volby v červnu 2020. Zvítězil v nich dosavadní vůdce opozice Lazarus Chakwera. Viceprezidentem se stal předseda druhé hlavní opoziční strany Saulos Chilima. 

Složení vlády:

 • Prezident, ministr obrany a vrchní velitel ozbrojených sil: Dr. Lazarus McCarthy Chakwera
 • Viceprezident a ministr zodpovědný za hospodářské plánování a reformy veřejného sektoru: Dr. Saulos Klaus Chilima
 • Ministr zahraničních věcí: Eisenhower Nduwa Mkaka
 • Ministr financí:  Felix Mlusu
 • Ministr zemědělství: Lobin C. Lowe
 • Ministr vnitřní bezpečnosti: Richard Chimwendo Banda
 • Ministryně školství: Agnes Nyalonje
 • Ministryně zdravotnictví: Khumbize Kandodo Chiponda
 • Ministr obchodu: Sosten Alfred Gwengwe
 • Ministr průmyslu: Roy Akajuwe Kachale-Banda
 • Ministr těžby: Rashid Abdul Gaffar
 • Ministr spravedlnosti: Titus Mvalo
 • Ministr práce: Kenny Edward Kandodo
 • Ministr půdy: Kezzie Kasambala Msukwa
 • Ministr místní správy: Lingson Kambewa Waidon Belekanyama
 • Ministr energetiky: Newton Kambala
 • Ministr dopravy a veřejných prací: Mohammed Sidik Mia
 • Ministr cestovního ruchu, kultury a divokých zvířat: Dr. Michael Bizwick Usi
 • Ministryně komunitního rozvoje a sociálního zabezpečení: Patricia Annie Kaliati
 • Ministr občanského vzdělávání a národní jednoty: Timothy Pagonachi Mtambo
 • Ministryně lesnictví a přírodních zdrojů: Nancy Tembo
 • Ministr mládeže a sportu: Ulemu Msungama
 • Ministr informací: Gospel Kazako

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel k roku 2020 se odhaduje na 19,1 milionu, z toho cca 83% žije ve venkovských oblastech. Malawi má nejnižší míru urbanizace v regionu SADC. Země trpí prudkým populačním růstem (3,3 % ročně, jedna z nejvyšších hodnot na světě).

Věková struktura:

 • 0 – 14 let: 45,9 %
 • 15 – 24 let: 20,5 %
 • 25 – 54 let: 28,0 %
 • 55 – 64 let: 3,0 %
 • nad 65 let: 2,7 %

Malawi je multietnický stát, obyvatelstvo je tvořeno většinou bantuskými etnickými skupinami, kterým dominuje Chewa (35,1 %). Dále jsou zastoupeny skupiny Lomwe (18,9 %), Yao (13,1%, podél jihovýchodní hranice s Mosambikem), Tumbuka (9,4 %, převážně na severu), dále Nyanja, Sena, Tonga, Ngonde a Ngoni. Obyvatelstvo evropského a asijského původu tvoří méně než 1 %.

Náboženské složení:

 • křesťané (většinou protestanti, dále katolící a příslušníci afrických křesťanských církví) 82%
 • muslimové 13%
 • ostatní 3%
 • místní náboženství 2%

 

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Rok

2015

2016

2017

2018

2019 2020

HDP nominální (v mil. USD)

6 373 5 433 6 303  7 065 8 069 8 974

HDP na obyvatele (v PPP, USD)

1 220 1 229 1 269 1 310 1 363 1 416

Růst reálného

HDP (%)

2,8 2,5 4,0 3,5 4,1 -3,2

Roční míra inflace (ke konci období, v %)

24,9 20,0 7,1 9,9 11,5 8,8

Roční míra nezaměstnanosti (v %)

5,8 5,7 5,5 5,4 5,4 N/A

Směnný kurz MWK/USD, ke konci období

672,68 728,62 732,03 733,69 736,20 779,11

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná odhad, pro rok 2020 o předpověď. Pro údaje k nezaměstnanosti je zdrojem ILO. N/A – údaj není k dispozici.

Přes chudobu země (70 % obyvatel žije z méně než 1,9 USD na den) naznačují ekonomické ukazatele v posledních letech relativně uspokojivý makroekonomický vývoj: Míra inflace se oproti dřívějším vyšším hodnotám drží od roku 2017 okolo 10 %, hospodářský růst okolo 4%. Zemědělská sezona 2019/20 byla uspokojivá. V důsledku pandemie COVID-19 se nicméně za rok 2020 očekává hospodářský pokles. V letech 2018-21 je Malawi příjemcem rozšířené úvěrové facility IMF ve výši 78 mil. SDR (cca 108 mil. USD). Výkonná rada IMF u příležitosti revize programu v listopadu 2019 zkonstatovala uspokojivé plnění programu, varovala nicméně před stále vysokým rozpočtovým schodkem.  

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Fiskální rok 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Příjmy (% HDP) 21,4 22,5 23,1 23,3 24,2 22,4
Výdaje (% HDP) 27,9 28,6 28,7 26,8 29,4 27,0
Saldo (% HDP) -6,5 -6,1 -5,6 -3,4 -5,2 -4,4

Zdroj: EIU, Ministerstvo financí, hospodářského plánování a rozvoje Malawi.

Pozn.: Fiskálním rokem není rok kalendářní, ale období od 1. července běžného roku do 30. června roku následujícího.

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

(mil. USD)

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Běžný účet – saldo

-930

-1 053

-1 414

-1 427 -1 278 -1 175

Kapitálový účet – saldo

228

881

871

 733 N/A N/A

Finanční účet – saldo

-926

-291

-345

 -472 N/A N/A

Devizové rezervy

702 631 793 782 580 643

Zahraniční dluh

1 721 1 877 2 134 2 270 2 472

 2 752

Zdroj: EIU, IMF, pro rok 2019 se jedná o odhad, pro rok 2020 o předpověď. N/A – údaj není k dispozici.

 

 

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Veřejný dluh (% HDP)

40,3 54,6 56,6 59,6 64,1 62,8

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná o odhad, pro rok 2020 o předpověď.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Malawijský bankovní systém je relativně malý. Komerční banky nicméně poskytují všechny běžné služby (akreditivy, úvěry, finanční transfery, vedení osobních i korporátních účtů, spoření, výměnu deviz a valut, kreditní a debetní karty, internetové a mobilní bankovnictví atd.). Užívání platebních karet je zatím méně rozšířeno a omezeno na platby ve větších obchodech, hotelech apod., a to zejména ve větších městech.  V domácím platebním styku se užívá malawijská kwacha (průměrný směnný kurz za rok 2019 byl 736 MKW/1 USD), nejpoužívanější měnou v zahraničním platebním styku je americký dolar.

Funkci bankovního dohledu a řízení monetární politiky plní centrální banka – Reserve Bank of Malawi, která má pobočky v Lilongwe a Blantyre. Na jejích webových stránkách lze najít seznam komerčních bank působících v Malawi s odkazy na jejich weby. V Malawi je v současnosti zaregistrováno 9 komerčních bank: CDH Investment Bank, Ecobank, FDH Bank, First Capital Bank, National Bank of Malawi, NBS Bank, Nedbank Malawi, Standard Bank Malawi, New Finance Bank Malawi.

V Malawi působí řada pojišťoven a jedna zajišťovna. Seznam pojišťoven s kontakty je též k dispozici na webu Reserve Bank of Malawi.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Úřadem spravujícím daňové a celní záležitosti, u nějž se musejí registrovat plátci daně, je Malawi Revenue Authority.

Rezidentem (daňovým tuzemcem) se stává fyzická či právnická osoba, která má v Malawi pobyt delší než 183 dní nebo která má povolení k pobytu (ať už za účelem obchodním nebo zaměstnání). Malawiský daňový systém tvoří následující základní přímé a nepřímé daně a sociální pojištění zaměstnanců:

Daň z příjmu fyzických osob (rezidentů) je progresivní podle ročního příjmu v Malawi:

 • 0 – 540 000 MWK: 0%
 • 540 000 – 600 000 MWK: 15%
 • 600 000 – 36 000 000 MKW: 30%
 • nad 36 000 000 MKW: 35%

Nerezidentní osoby platí paušální 15% daň z jakéhokoliv příjmu.

Daně z příjmu právnických osob (PO): Zdaňují se příjmy společnosti vytvořené v Malawi. Běžná sazba v Malawi registrovaných právnických osob činí 30 %, důlní společnosti mají zvýšenou daň na 40%. Společnosti se sídlem mimo Malawi (pobočky) odvádějí 35% daň. Společnosti, které působí v prioritních sektorech (zpracování zemědělských surovin a výroba elektřiny) neplatí korporátní daň až po dobu 10 let, následně platí sníženou daň ve výši 15% (nerezidentní firmy 20%).

Daň z obratu: Právnické osoby s nízkým ročním obratem (do 6 mil. MKW) mohou využívat zjednodušený systém daně z obratu. Sazba činí 2 % z hrubých příjmů.

Daň z přidané hodnoty (VAT): Základní sazba je 16,5 %. Nulovou sazbou jsou zatíženy učebnice a školní potřeby, hnojiva, vozidla určená k přepravě nákladu a sůl. V září 2019 byla zavedena nulová sazba i pro zařízení a přístroje na solární pohon (panely, invertory, světla aj.) a na zkapalněný ropný plyn (LPG).   Od daně jsou osvobozeny strojní zařízení pro výrobu a finanční služby.

Sociální odvody: zaměstnavatel odvádí 10% hrubé mzdy zaměstnance na sociální pojištění, zaměstnanec přispívá dalšími 5% hrubé mzdy. V Malawi neexistuje povinné zdravotní pojištění.

Srážkové daně (sazby pro rezidenty):

 • Daň z dividend: 10 %
 • Daň z úroků: 20 %
 • Daň z licenčních poplatků: 20 %
 • Daň z pronájmu: 15 %
 • Daň z provize: 20 %
 • Daň ze služeb: 20 %

Pro nerezidenty se v těchto případech uplatňuje sazba 10 % pro příjmy z těžebního průmyslu a 15 % v ostatních případech.

Vedle Malawi Revenue Authority lze přehled o daních v Malawi získat též na PWC Worldwide Tax Summaries.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem