Maledivy: Zahraniční obchod a investice

Zpět na začátek

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

2.3. Komoditní struktura

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Maledivy