Maledivy: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Zpět na začátek

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

6.6. Trh veřejných zakázek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Maledivy