Mali: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

Seznamy vývozců nebo dovozců se nezveřejňují, ale je možné je odhadovat ze zbožové statistiky zahraničního obchodu ČSÚ. V roce 2013 získala v Mali licence na průzkum ložisek zlata firma Mamico založená s účastí českého kapitálu.

 

Významnou českou firmou působící v Mali již od 90. let je firma GET s.r.o., která poskytuje komplexní služby v oblasti geologie, báňské projekce, měřictví, životního prostředí a návazných odvětvích. V letošním roce v Mali realizují za podpory B2B dotace de minimis  projekt Průmyslového využití písků a štěrkopísků ložiska Kirina. Ložisko bylo ověřené v rámci realizace projektu bilaterální rozvojové spolupráce ČR (2008–2012). Problematika dlouhodobého zajištění kvalitních surovin pro stavebnictví představuje v Mali vážný, dosud nezvládnutý problém. Projekt tak reaguje na potřebu země snížit dovoz cementu a dalších stavebních materiálů s nízkou kvalitou a současně cílí na vytvoření nových pracovních míst, zkvalitnění životních podmínek místních obyvatel, a tím omezení migračních tlaků a stabilizaci regionu.

 

Významnou českou firmou v regionu je také broumovská textilka Veba, která do Mali dováží bavlněný brokát. Exportu páté největší tuzemské textilky se dotkla nestabilní situace v Mali po vzniku neuznaného státu Azavat, bezpečnostní situaci několika zemí ovlivnily útoky džihádistů z Boko Haram ovládající sever Nigérie a zasáhla je také epidemie eboly. Přesto firma tvrdí, že na západoafrických trzích je o její výrobky zájem a podnik v loňském roce přijal nové zaměstnance.

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v mil. USD 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz z ČR do Mali

55,8

54,3

28,3

25,4

23,1

Dovoz z Mali do ČR

1,0

0,3

0,2

0,1

0,1

Bilance

54,8

54,0

28,1

25,3

23,0

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz

%

1

bavlněné látky

90,2

2

obnošené oděvy

3,3

3

dětské pleny

2,2

 

jiné položky

4,3

 

celkem

100,0

 

Dovoz

%

1

výrobky lidových řemesel

32,1

2

tropické ovoce

25,0

 

jiné položky

42,9

 

celkem

100,0

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb není v běžné statistice vykazována a je zřejmě minimální.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Seznamy vývozců nebo dovozců se nezveřejňují, ale je možné je odhadovat ze zbožové statistiky zahraničního obchodu ČSÚ. V roce 2013 získala v Mali licence na průzkum ložisek zlata firma Mamico založená s účastí českého kapitálu.

 

Významnou českou firmou působící v Mali již od 90. let je firma GET s.r.o., která poskytuje komplexní služby v oblasti geologie, báňské projekce, měřictví, životního prostředí a návazných odvětvích. V letošním roce v Mali realizují za podpory B2B dotace de minimis  projekt Průmyslového využití písků a štěrkopísků ložiska Kirina. Ložisko bylo ověřené v rámci realizace projektu bilaterální rozvojové spolupráce ČR (2008–2012). Problematika dlouhodobého zajištění kvalitních surovin pro stavebnictví představuje v Mali vážný, dosud nezvládnutý problém. Projekt tak reaguje na potřebu země snížit dovoz cementu a dalších stavebních materiálů s nízkou kvalitou a současně cílí na vytvoření nových pracovních míst, zkvalitnění životních podmínek místních obyvatel, a tím omezení migračních tlaků a stabilizaci regionu. Firma GET s.r.o. i v roce 2019 bude opět žádat o dotaci B2B.

 

Významnou českou firmou v regionu je také broumovská textilka Veba, která do Mali dováží bavlněný brokát. Exportu páté největší tuzemské textilky se dotkla nestabilní situace v Mali po snaze o založení dosud neuznaného státu Azawat, bezpečnostní situaci několika zemí ovlivnily útoky džihádistů z Boko Haram ovládající sever Nigérie a zasáhla je také epidemie eboly. Přesto je na západoafrických trzích o její výrobky zájem.

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali (11.10.1962)
  • Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci (1.3.1961)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali (1.3.1961)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Tradičním obsahem rozvojové spolupráce je příležitostná nabídka českých vysokoškolských stipendií a v minulých letech bylo realizováno také několik menších projektů v zemědělství a vodohospodářství. Větším a zatím posledním byl projekt „Vyhodnocení surovinového potenciálu stavebních surovin pro surovinovou podporu rozvoje místní infrastruktury“ realizovaný v gesci MPO ČR v letech 2008-2012. V roce 2017 Česká rozvojová agentura schválila k realizaci projekt vypracování podnikatelského plánu „Průmyslové využití písků a štěrkopísků z ložiska Kirina“, jehož pokračování bude firma GET realizovat v roce 2019.

 

Česká republika rovněž přispěla do multilaterální organizace IOM částkou 10 mil. Kč na nyní probíhající projekt Podpory vnitřně vysídlených obyvatel ve střední a severní části Mali. Mimoto české Velvyslanectví realizuje malý lokální rozvojový projekt ve spolupráci s malijskou neziskovou organizací Wildaf na podporu práv žen.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Alžíru (Alžírsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem