Mali: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie (Délégation de l’Union européenne) v Bamaku (https://eeas.europa.eu/delegations/mali_fr).

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie je hlavním obchodním partnerem Mali v jeho dovozu (22,3 %) a jedním z významných v jeho vývozu (2,4 %) s preferenčním režimem dle Dohody o hospodářském partnerství mezi západoafrickými státy, ECOWAS a WAEMU na jedné straně, a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé z roku 2014. Vzájemná obchodní výměna s Mali za posledních 5 let stále klesá. Mezi nejvýznamnější položky českého vývozu do Mali patří bavlněné látky, obnošené oděvy, dětské pleny. Česká republika z Mali naopak dováží výrobky lidových řemesel a tropické ovoce.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Na současné projekty rozvojové spolupráce s Mali bylo z fondů EU vyčleněno 3 miliardy EUR. Přehled programů a projektů je uveden na internetových stránkách Delegace Evropské unie v Bamaku na adrese http://eeas.europa.eu/delegations/mali v sekci Projets. Projekty jsou zejména soustředěny na výstavbu infrastruktury, rozvoj venkovských oblastí a přímou rozpočtovou podporu. Evropská unie výraznou měrou podporuje malijskou státní správu při budování míru a stability, dobrém vládnutí a podporuje ze v udržitelném rozvoji. V posledním roce se zejména klade důraz na Společné celoevropské programování rozvojové spolupráce s cílem nedublovat pomoc a naopak realizovat projekty komplementárně, a tím maximalizovat jejich užitek.

 

 

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Alžíru (Alžírsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem