Mali: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Údaje v mil. USD

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

3 268,5

902,2

2 847,6

3 036,0

3194

Dovoz

3 256,9

1 878,2

3 845,4

3 891,0

4 085

Saldo

11,6

– 976,0

– 997,8

– 855,0

– 1 557,7

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Struktura vývozu

%

JAR

44,5

 

Švýcarsko

19,1

 

SAE

7,4

 

Pobřeží slonoviny

5,7

 

Burkina Faso

3,7

 

Bangladéš

2,8

 

Senegal

2,5

 

Indie

2,4

 

EU

2,4

 

– Francie

 

0,6

– ČR

 

0,0

ostatní státy

9,5

 

celkem

100,0

 

Struktura dovozu

%

EU

22,3

 

– Francie

 

8,6

– Německo

 

4,4

– Belgie

 

1,9

– Itálie

 

1,7

– Nizozemsko

 

1,5

– Finsko

 

0,7

– V. Británie

 

0,6

– ČR

 

0,6

Senegal

19,4

 

Čína

15,6

 

Pobřeží slonoviny

9,8

 

JAR

3,2

 

Indie

3,2

 

USA

2,6

 

Benin

2,6

 

Maroko

2,5

 

Ghana

2,2

 

Janponsko

2,1

 

ostatní státy

14,5

 

celkem

100,0

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Struktura vývozu

%

zlato

71,7

bavlna

9,3

živá zvířata

8,0

hnojiva

3,3

ovoce a ořechy

0,7

jiné komodity

7,0

celkem

100,0

Struktura dovozu

%

pohonné hmoty a mazadla

21,2

hnojiva

5,6

cement

5,2

farmaceutika

4,0

mobilní telefony

2,4

nákladní automobily

2,3

rýže

2,3

potravinové přípravky

2,2

železo a ocel

2,1

osobní automobily

2,1

obilí

2,0

traktory

1,7

tabákové výrobky

1,7

cukr

1,3

pneumatiky

1,1

anorganické chemikálie

1,0

insekticidy

1,0

náhradní díly strojů

1,0

jiné komodity

39,8

celkem

100,0

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bezcelní a investiční zóny nebo VT parky nejsou zavedeny.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Výše přímých zahraničních investic v Mali činila v posledních letech v průměru kolem 250 mil. USD ročně. Strukturovaná statistika není k dispozici. Asi nejvíce investic směřovalo do Mali z Kanady, Austrálie a JAR, a to do těžby zlata. Významnější příliv investic je zřejmě také z Francie a Číny.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Mali má zájem o příliv zahraničních investic a nabízí širokou škálu investičních pobídek, které spočívají především v daňových úlevách. Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách malijské agentury pro podporu investic API na adrese www.apimali.gov.ml v kapitole Dispositif indicatif à l’investissement sekce Le climat des affaires.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Alžíru (Alžírsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem