Mali: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribučními a prodejními kanály jsou hlavně místní dovozci a distributoři. Dle povahy zboží je možný i jeden výhradní zástupce nebo vlastní kancelář či dceřiná firma.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách malijské celní správy www.douanes.gouv.ml, která provádí i kontrolu vývozu. V sekci Professionnels tam jsou také uvedeny specifické dokumenty požadované pro některé druhy zboží. Domácí trh je chráněn dovozními cly od 0 do 20 %, které jsou stanoveny společným celním sazebníkem Západoafrické hospodářské a měnové unie (UEMOA).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínky jsou obdobné jako v jiných zemích a jsou uvedeny na internetových stránkách malijské agentury na podporu investic API na adrese www.apimali.gov.ml v sekci Créer une entreprise, kde se rovněž propaguje možnost vyřízení všech potřebných formalit v její úřadovně, tedy na jednom místě.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Požadavky na propagaci a marketing jsou podobné jako v jiných zemích. Vzhledem k vyšší míře negramotnosti mají zejména u spotřebního zboží větší účinnost reklamy v televizi a rozhlase než tiskoviny. Příhodnou formou propagace je také účast na veletrzích.

Významnější veletrhy jsou podle vývoje bezpečnostní situace avizovány na internetových stránkách malijské obchodní a průmyslové komory CCI na adrese www.cci.ml.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dle srovnávacího indexu mezinárodní organizace Property Rights Alliance za rok 2017 je Mali v ochraně duševního vlastnictví na 84. místě ze 127 hodnocených zemí. Největší rezervy jsou v úrovni právního prostředí a politické stability.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím veřejně oznamovaných tendrů. Různým způsobem publikovaná oznámení o nich jsou uváděna v databázi na internetových stránkách www.malipages.com v sekci Appels d’offres. Pokud je veřejná zakázka financována ze zahraničních zdrojů, bývá zboží, které je v rámci této zakázky do země dovezeno (zpravidla v souladu s dohodou mezi financující organizací a malijským státem) oproštěno od cel a daní.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů jsou podobné jako v jiných zemích. Název arbitráže malijské obchodní a průmyslové komory je Centre de Conciliation et d’Arbitrage a seznam advokátů v Mali je uveden na internetových stránkách www.droit-afrique.com v sekci Mali.

Kromě bezpečnostních rizik vyplývajících z vnitropolitického a regionálního vývoje nelze dostatečně spolehlivě předvídat dodržení nebo způsob aplikace pravidel v praxi. Pro většinu českých firem, které jsou v komunikaci se zahraničním zaměřeny hlavně na angličtinu, je komplikací i místní frankofonní tradice.

Obvyklou platební podmínkou je akreditiv, a to ani ne tak kvůli riziku platební neschopnosti (obchodníci v Mali jsou vcelku bohatí), ale spíše kvůli riziku platební nevůle v případě nějakého dohadování po expedici.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k horkému podnebí a častým dopravním zácpám je místním zvykem menší dochvilnost a delší polední přestávky, které se v pátek s ohledem na velkou polední modlitbu muslimů zpravidla protáhnou až do konce pracovní doby. V páteční odpoledne není zvykem vést obchodní jednání, ale přijatelná jsou naopak i o víkendu. Zvláště při prvním osobním setkání bývá zvykem předat nějaký propagační dárek.

Úředním jazykem je francouzština a nejrozšířenějším domorodým jazykem bambarština.

Datum fixního svátku

Datum pohyblivého svátku v roce 2018

Svátek

1.1.

 

Nový rok

20.1.

 

Den armády

26.3.

 

Den mučedníků

 

2.4.

Pondělí velikonoční

1.5.

 

Svátek práce

25.5.

 

Den Afriky

 

15.6.

Konec půstu (měsíce ramadánu)

 

22.8.

Svátek oběti

22.9.

 

Den nezávislosti

 

20.11.

Den narození proroka Mohameda

25.12.

 

Svátek vánoční

Pracovní a prodejní doba je podobná jako v Evropě, víkendové dny jsou sobota a neděle. Banky a některé státní instituce pracují také v sobotu dopoledne.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Žádosti o víza se podávají na Velvyslanectví Republiky Mali v Berlíně na formuláři uloženém na internetových stránkách  http://ambassademali.de v kapitole Visa sekce Consulaire, s poplatkem, který je tam uveden.

Pro cesty do Mali je povinné očkování proti žluté zimnici v případě příjezdu ze země jejího výskytu. Dle doby a povahy cesty mohou zdravotnické návody doporučovat očkování proti několika dalším nemocem, užívání antimalarik a používání repelentů.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince jsou průběžně indikovány v cestovních doporučeních na internetových stránkách MZV ČR na adrese www.mzv.cz v sekci „cestujeme“.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou pro zaměstnání je vícevstupné vízum a uložení pracovní smlouvy s lékařským potvrzením na pracovním úřadě. Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách malijské agentury na podporu investic API na adrese www.apimali.gov.ml v kapitole Personnel sekce Ressources.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínkou využití místní zdravotní péče je zaplacení lékařské prohlídky nebo zákroku s tím, že si člověk refundaci potom sám vyřídí s pojišťovnou, u které si cestovní zdravotní pojištění pro Mali zaplatil.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Alžíru (Alžírsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem