Maroko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

 1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Rozloha

 • 446 550 km2

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Maroko je v důsledku reformy místních samospráv z roku 2015 nyní členěno na 12 regionů (snížení z původních 16) s omezenou mírou samostatné působnosti. Z hlediska výkonu státní správy jsou tyto územní jednotky označovány jako wilaya, v jejichž čele stojí králem jmenovaný vysoký úředník, tzv. wali – zástupce státní moci (formálně ministerstva vnitra). Regiony/wilaya se dělí na jednotky nižšího řádu tzv. prefektur (městského charakteru) či provincií (venkovského charakteru). V jejich čele stojí králem jmenovaný guvernér. Nejnižší územní jednotkou pak jsou obce (1 503 jednotek).

12 marockých regionů

 • Tanger-Tetouan-Al Hoceima
 • Oriental
 • Fes-Meknes
 • Rabat-Salé-Kénitra
 • Béni Mellal-Khénifra
 • Casablanca-Settat
 • Marrakech-Safi
 • Draa-Tafilalet
 • Souss-Massa

Západní Sahara (její status není určen, ČR podporuje úsilí OSN k dosažení trvalého a všestranně přijatelného politického řešení, které zajistí právo na sebeurčení obyvatel Západní Sahary):

 • Guelmim-Oued Noun
 • Laayoune-Sakia El Hamra
 • Dakhla-Oued Ed-Dahab

Hlavní město (2017):

 • souměstí Rabat – Salé 1,879 mil obyvatel

Další významná města a jejich počet obyvatel (2017):

 • Casablanca – 3,352 mil.
 • Fes -1,079 mil.
 • Marrakéš – 956 tis.
 • Tanger – 771 tis.
 • Kénitra – 419 tis.

 

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

2019

2020

2021*

Název svátku

1. ledna

 1. ledna

1. ledna

Nový rok

11. ledna  11. ledna  11. ledna

Státní svátek (vydání Manifestu nezávislosti roku 1944)

20. listopadu   

29. října zatím netanoven

Aid Al Mouloud (narození Proroka Mohammeda), tzv. mawlid

1. května

 1. května 1. května

Svátek práce

 6. května

25. dubna zatím netanoven

začátek postního měsíce ramadánu

4. června (třídenní svátek)

23-25. května zatím nestanoven

Aid Al Fitr (konec postního měsíce ramadánu)

30. července

 30. července  30. července

Svátek trůnu (nástup krále Mohammeda VI. na trůn v r. 1999

 11. srpna

 1. srpna  zatím nestanoven

 Aid Al Adha (Svátek přinášní obětí)

14. srpna

 

 14. srpna  14. srpna

Oued Eddahab (Svátek provincie Sahara)

20. srpna  20. srpna  20. srpna

Svátek revoluce, krále a lidu

21. srpna  21. srpna  21. sprna

Svátek mládeže

6. listopadu 6. listopadu 6. listopadu Výročí Zeleného pochodu
18. listopadu 18. listopadu 18. listopadu Svátek nezávislosti

 

Pracovní doba: 9 – 16 hodin, během ramadánu zkrácena na 9 (či 10) až 15 hodin.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Oficiální název státu, složení vlády
  • Marocké království
  • Al-Mamlaka al-Maghribíja
   • Royaume du Maroc

Státní zřízení

Marocké království je dle ústavy z roku 2011 „konstituční, demokratickou, parlamentní a sociální monarchií“ se silnými pravomocemi panovníka.

Král

Král Mohamed VI. (*1963) náleží k dynastii Alavitů. Na trůn nastoupil 30. 7. 1999, krátce po smrti svého otce, krále Hasana II. Král je největší světskou i náboženskou autoritou v zemi, je současně i knížetem věřících (Amír al-Muminín) se statutem nedotknutelnosti – kritika alavitského trůnu a panovníkovy rodiny je nepřípustná. I přes ústavní reformu, přijatou v referendu v červenci 2011, si král ponechal klíčovou roli v rámci politického systému.

Král má rozsáhlé pravomoci: jmenuje premiéra a vládu (nově je povinen respektovat výsledky voleb – musí jmenovat premiéra, který je členem vítězné strany), může rozpustit parlament a iniciovat změny ústavy, je šéfem armády a vojenského štábu (Maroko nemá ministerstvo obrany – pouze úřad, který armádu administrativně řídí pod vedením tzv. ministra pověřeného správou národní obrany).

Parlament

Parlament má od roku 1997 dvě komory. Dolní komora se nazývá Sněmovna reprezentantů (Chambre des Représentants) a má 325 křesel. Poslanci jsou voleni všelidovými volbami na 5 let.

Severoafrické království čekají dne 7. října 2016 parlamentní volby (v dubnu 2016 marocké Ministerstvo vnitra předložilo parlamentu návrh úpravy volebního zákona týkajícího se snížení volebního prahu pro vstup politických stran do parlamentu ze současných 6% na 3%).

Poslední, řádné parlamentní volby, se uskutečnily v listopadu 2011. Zvítězila v nich strana PJD (fr. Parti de la justice et du développement, tzv. umírnění islamisté, zisk 107 křesel), následována konzervativní stranou Istiqlal (česky Nezávislost, 60 křesel), liberálními RNI (fr. Rassemblement national des indépendants, 52 křesel) a PAM (fr. Parti authenticité et modernité, 47 křesel), socialistickou UFSP (fr. Union socialiste des forces populaires, 39 křesel), středopravicovou a proberberskou MP (fr. Mouvement populaire, 32 křesel) a levicovou PPS (fr. Parti du progres et du socialisme, 18). Do parlamentu byli zvoleni zástupci celkem za 18 stran a hnutí.

V posledních parlamentních volbách, které se uskutečnily v říjnu 2016, zvítězila strana Parti de la justice et du développement (PJD, tzv. umírnění islamisté), která získala 125 křesel (o 18 více než v roce 2011), následována stranou Parti authenticité et modernité (PAM) se 102 zástupci (o 55 více než v roce 2011), a na třetím místě se umístila konzervativní strana Istiqlal (česky Nezávislost), která obsadila 46 křesel (ztráta 14 křesel oproti 2011). Další politické strany se umístily v následujícím pořadí: liberální Rassemblement national des indépendants (RNI) s 37 křesly, středopravicová a proberberská Mouvement populaire (MP) s 27 křesly ,

Marocká politická scéna obecně čítá řadu menších politických stran. Všechny strany respektují parlamentní systém a uznávají krále jako hlavu státu a současně náboženského vůdce Marockého království. V Maroku rovněž působí zakázané, leč tolerované islamistické hnutí Al Adl Wal Ihsane, které králi upírá jeho náboženskou autoritu.

Horní komora se nazývá Sněmovna poradců (Chambre des Conseillers) – v důsledku reformované ústavy království z roku 2011 má nyní 120 členů (snížení z původních 270) volených na pět let, přičemž každé 3 roky by mělo být obměněno 90 míst. Celkem 60% členů horní komory je voleno představiteli samospráv a 40% je voleno sborem složeným ze zástupců zaměstnavatelských organizací, odborových a profesních svazů. Novinkou je zastoupení marockého podnikatelského svazu CGEM, které od roku 2015 disponuje kvótou 8 senátorských míst ve Sněmovně poradců.

Vláda

Předsedu vlády jmenuje a odvolává král, jenž zároveň předsedá zásadním zasedáním vlády. Členy vlády jmenuje král na návrh předsedy vlády. Vláda jako výkonný orgán, zajišťující provádění zákonů, je ze své činnosti odpovědna králi a parlamentu, jenž schvaluje její programové prohlášení, a tím ji i vyslovuje důvěru. Po posledních volbách 2011 panovník jmenoval předsedou vlády generálního tajemníka PJD Abdelillah/a Benkirane/ho, jenž začátkem ledna 2012 sestavil koaliční vládu ze zástupců PJD (fr. Parti de la justice et du développement), konzervativní strany Istiqlal (česky Nezávislost), liberální MP (fr. Mouvement populaire) a levicové PPS (fr. Parti du progres et du socialisme). V červenci 2013 se vyhrotily spory mezi největšími koaličními partnery – tj. PJD (fr. Parti de la justice et du développement) a Istiqlal (česky Nezávislost), jejichž výsledkem bylo podání demise 5 ministrů nominovaných za stranu Istiqlal a odchod strany Istiqlal do opozice. V říjnu 2013 jmenoval král novou, tzv. druhou vládu předsedy Benkiraneho – ve vládě kromě PJD (fr. Parti de la justice et du développement) pokračují i PPS (fr. Parti du progres et du socialisme) a MP (fr. Mouvement populaire), nově její řady doplnili zástupci liberálně zaměřené strany RNI (fr. Rassemblement national des indépendants). K poslední, částečné obměně vlády, došlo dne 20. května 2015, kdy král jmenoval tři nové ministry (mládeže a sportu, urbanismu a městského plánování, pro vztahy s parlamentem a občanskou společností) a dva nové delegované ministry (při resortu ministra pro vzdělávání a odbornou přípravu pro budoucí povolání a při resortu ministra vysokého školství a vědeckého výzkumu).

 

Složení vlády

Marocký panovník Muhammad VI. dne 5. 4. 2017 v podvečerních hodinách jmenoval v casablanském královském paláci vládní kabinet pod taktovkou Saâdeddine El Othmaniho ze strany PJD (fr. Parti de la Justice et du Développement, dosud vládnoucí strana tzv. umírněných islamistů, česky Spravedlnosti a rozvoje).

Marocký vládní kabinet nakonec čítá 39 členů, z toho 9 žen a jsou v ní zastoupeni ministři 5 politických stran: islamistické PJD, dále liberální RNI (fr. le Rassemblement National des Indépendants), MP (fr. le Mouvement Populaire), UC (l´Union Constitutionnelle), USFP (l´Union Socialiste des Forces Populaires).

Níže uvádíme kompletní seznam současného složení marocké vlády v anglickém znění funkcí:

 Saad Dine El Otmani: Head of Government.
     

– Mustapha Ramid: Minister of State for Human Rights and Relations with Parliament.
     

– Abdelouafi Laftit: Interior Minister.
     

– Nasser Bourita: Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates.
     

– Mohamed Benabdelkader: Justice Minister.
     

– Ahmed Toufiq: Minister of Endowment and Islamic Affairs.
     

– Mohammed Hajoui: Secretary General of the Government.
     

– Mohamed Benchaaboun: Minister of Economy, Finance and Administration Reform.
     

– Aziz Akhannouch: Minister of Agriculture, Fisheries, Rural Development, Water and Forests.
     

– Said Amzazi: Minister of National Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific Research, Government Spokesperson.
     

– Khalid Ait Taleb: Health Minister.
     

– Mouly Hafid Elalamy: Minister of Industry, Trade, Green and Digital Economy.
     

– Abdelkader Amara: Minister of Equipment, Transport, Logistics and Water
     

– Nezha Bouchareb: Minister of National Territory Development, Urban Planning, Housing and City Policy.
     

– Nadia Fettah Alaoui: Minister of Tourism, Craft Industry, Air Transport and Social Economy.
     

– Aziz Rebbah: Minister of Energy, Mining and Environment.
     

– Mohamed Amkraz: Minister of Labor and Vocational Integration.
     

– Othman El Ferdaous: Minister of Culture, Youth and Sports.
     

– Jamila EL Moussali: Minister of Solidarity, Social Development, Equality and Family.
     

– Abdellatif Loudiyi: Minister Delegate to the Head of Government, in charge of National Defense Administration.
     

– Noureddine Boutayeb: Minister Delegate to the Interior Minister.
     

– Mohcine Jazouli: Minister Delegate to the Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates.
     

– Nezha El Ouafi: Minister Delegate to the Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates, in charge of Moroccan Expatriates
     

– Driss Ouaouicha: Minister Delegate to the Minister of National Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific Research, in charge of Higher Education and Scientific Research.

 

 

 

 

 

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení

(vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel (2020): 36,91 mil. (z toho 59,7% představuje městská populace)
 • Hustota zalidnění: 83 obyvatel/km2 (bez oblasti Západní Sahary), 54 obyvatel/km2 (včetně oblasti Západní Sahary)
 • Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (3Q 2017): 45,5%
 • Míra nezaměstnanosti (2018): 9,04 %
 • Míra negramotnosti (2017): 27,67 %
 • Průměrný roční přírůstek (2017): 1,37 %

Demografické složení obyvatelstva (2017) – populace ve věku:

 • 0-14 = 26,6 %
 • 15-59 = 62,9%
 • 65+ = 10,5%

Národnostní složení:

 • Maročané (99,5 %)
  • Mauritánci
  • Senegalci
  • Evropané

  Náboženské složení:

  • Islám je státním náboženstvím (cca 99 % obyvatel)
  • Otatní minoritní náboženství: křesťanství, judaismus (většina z dříve početné židovské komunity – v pol. 40. let 20. stol. čítající až 300 000 osob – odešla ze země po II. světové válce a zejména v 60. l. 20. st.; nynější odhad počtu příslušníků židovské komunity v Maroku je kolem 5 000 osob).

  Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

  • Úředním jazykem je arabština a od června 2011 i berberština.
   • V úředním a obchodním styku je běžně používaná francouzština.

 

 

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 dirham (MAD) = 100 centimů – MAD není plně  směnitelnou měnou
  • Orientační kurz 2020: 1 EUR = 10,65 MAD
  • 1 USD = 9,86 MAD

V Maroku jsou dobře směnitelné USD i EUR. V řadě lepších ubytovacích zařízeních je možné platit přímo v EUR či USD.

 

Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Marocká ekonomika rostla v letech 2000 – 2009 v průměru o 4,6 %, čímž se řadila na první místo v regionálním srovnání v rámci severní Afriky. V porovnání s okolními státy regionu Maroko velmi dobře ustálo nejen socio-politicky, ale i ekonomicky tzv. arabské jaro – v roce 2011 došlo k růstu HDP ve výši 4,8 %.

Vývoj ekonomiky v roce 2012 byl výrazně horší než v roce 2011, mimo jiné kvůli nižší výkonnosti zemědělství z důvodu nepříznivých srážkových podmínek. Rovněž došlo k poklesu zahraniční poptávky a příjmů z cestovního ruchu. Zásadní role domácí poptávky byla zachována – její růst tak měl dopad na záporné hodnoty zahraniční výměny (odhady hovoří až o 16 % HDP). V roce 2012 růst HDP dosahoval jen necelých 3 %. Pozitivní dynamiku v roce 2012 mělo zejména stavebnictví, těžba a zpracování nerostných surovin či telekomunikace, naopak menší růst než v roce 2011 zaznamenala doprava a cestovní ruch.

Rok 2013 přinesl růst HDP kolem 4,5 % díky obnovení výkonnosti zemědělského sektoru. Naproti tomu se snížilo tempo růstu průmyslu (zejména stavebnictví, těžby a průmyslu zpracování fosfátů) i služeb (zejména veřejné administrativy). I v tomto roce zůstala zachována zásadní role domácí poptávky, zejména spotřeby domácností. Na druhou stranu byla ekonomika postižena prohlubujícími se deficity rozpočtu (subvencování cen) i běžného platebního účtu (růstem dovozu zboží), nízkými daňovými příjmy a pomalým vytvářením pracovních míst. Financování marockého hospodářského systému tak zůstává jednou z klíčových výzev.

Rok 2014 přinesl nižší tempo růstu HDP (kolem 3,5 %) s inflací okolo 1,7 %. Došlo ke zpomalení růstu zemědělského sektoru (nedostatek srážek na konci roku 2013) a naopak mírnému zlepšení výkonnosti sekundárního (zejména těžby a fosfátového průmyslu) i terciárního sektoru (především telekomunikací, dopravy i cestovního ruchu).

V roce 2015 došlo k navýšení růstu HDP na 4,7%, přičemž inflace dosáhla výše 1,6%. Celková nezaměstnanost činila 9,7% obyvatel. Nepřízeň počasí v podobě extrémního sucha srovnatelného s roky 1995 a 2007 postihla zejména sektor marockého zemědělství. V roce 2016 došlo ke zpomalení ekonomického růstu na 2,4% HDP včetně mírného nárůstu nezaměstnanosti. Rok 2017 se poté nesl ve znamení 4% růstu národní ekonomiky, inflace dosahující 0,2% a celkového zadlužení země ve výši 17,8% HDP; nezaměstnanost činila 10,2%. Pro rok 2018 maročtí ekonomové očekávají tempo ekonomického růstu v rozmezí 2,8 až 3,1%, inflaci ve výši 1,5%, nárůst zadlužení země na 18,2% a růst nezaměstnanosti v podobě 10,5%.

V roce 2019 rostla marocká ekonomika tempem 2,9 %. Pro rok 2020 bude samozřejmě růst tempa zastaven z důvodu celosvětové zdravotnické krize. pokles optimisticky odhadován o 1,8 %.  Značně vzroste nezaměstanost. K .5.2020 od začátku krize přišlo o práci 750.000 marockých občanů. To samozřejmě není ještě konečné číslo.

Marocký ekonomický model je založen na otevřenosti ekonomiky, liberalizaci, rozsáhlých investicích a strukturálních reformách. Růst je tažen především domácí poptávkou a státními investicemi. Inflace se dlouhodobě pohybuje na relativně nízkých hodnotách (kolem 2 %), zejména díky vládním subvencím cen ropy a základních potravin.

Počet ekonomicky aktivních obyvatel Maroka se pohybuje mezi 11 a 12 miliony, přičemž míru nezaměstnanosti se dle oficiálních zdrojů daří udržet pod desetiprocentní hranicí. Alarmující je však stále vysoký podíl nezaměstnaných mladých Maročanů (včetně kvalifikovaných): pro skupinu ve věku 15 – 24 let dosahuje míra nezaměstnanosti v celostátním průměru kolem 19 % a dokonce přes 35 % v populaci žijící ve městech. Tato skupina je tak vysoce emigračně i sociálně riziková.

 • V marocké společnosti je obecně silně zakořeněna tradice pracovní emigrace především do evropských států. Odhaduje se, že v EU žije kolem 3 mil. marockých imigrantů – zejména ve Francii (cca1 mil.), Španělsku (500 tis.), Itálii (350 tis.), Belgii (350 tis.) či Nizozemsku (325 tis.). Peníze, kteří tito migranti posílají svým rodinám do Maroka (kolem 8 mld. EUR, cca 6,2 % HDP), představují pro stát důležitý zdroj zahraničních deviz a pro jejich rodiny významné vylepšení rodinných rozpočtů.

Z hlediska zaměstnanosti je nejdůležitějším sektorem marocké ekonomiky zemědělství (včetně rybolovu), které zaměstnává přes 42 % pracovní síly (na venkově až 80 % pracujících), jeho výkonnost je však dlouhodobě nízká – na tvorbě HDP se podílí mezi 13%. Přestože se marocká ekonomika pozitivně rozvíjí a rovněž dochází i k sociálním reformám, je nutné upozornit i na fakt, že negramotnost (až 31 % dospělé populace), stejně jako chudoba a vysoké sociální rozdíly jsou stále rozšířeným jevem.

 

 

 

Základní makroekonomické ukazatele (2013-2018)

 

2013

2014

2015

2016

2017

 2018

2019

Růst HDP (%)

4,7

2,4

4,5

1,1

4,1

 3,0

2,9

nominální HDP (v mld. USD)

107,558

110,357

100,967

105,157

109,716 

 118,495

119,040

HDP per capita (tis. USD)

7 423

7 592

7 910

7978

8 352

 8,657

 9,235

Nezaměstnanost

9,2

9,7

9,7

9,9

10,2

 9,8

 9,4

Inflace (%)

1,9

0,4

1,6

1,9

0,2

 1,85

 0,65

Saldo obchodní bilance (mil. USD)

-21,592

-20,524

-15,582

-16,296

-18,065

 -20,215

 -21,600

 

Veřejný dluh (mld USD)

70,2

72,6

72,5

72,9

82

 78,5

76,8

(procentuální poměr k HDP)

 

 

 

 64,86

 65,11  64,96 64,53

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vývoj marockých veřejných financí je i přes rostoucí příjmy dlouhodobě deficitní z důvodu vysokých výdajů na dotace cen (např. nafty, propan butanu, mouky, cukru – od ledna 2014 postupně rušeno) v rámci tzv. kompenzační kasy (její výdaje činily cca 8 % HDP, postupně se snižují), nákladů na sociální dialog (např. platy státních zaměstnanců) a opatření proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Jedním z cílů politiky je podpora domácí poptávky. Systém cenových kompenzací je dlouhodobě shledáván Achillovou patou marockých rozpočtů, avšak jeho komplexní reforma se, i přes četné deklarace vlád, neustále odkládá. V září 2013 vláda jako první krok k širší reformě zavedla indexaci cen benzinu a mazutu dle pohybu ceny ropy na světových trzích, následně od ledna 2014 přistoupila ke zrušení cenové podpory těchto produktů a progresivnímu snižování dotací cen nafty.

 

Veřejné finance 2012-2018

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

2017

2018

Příjmy do státního rozpočtu (bil. USD)

25,4

26,0

26,1

26,0

24,4

24,4

23,5

 

Výdaje státního rozpočtu (bil. USD)

32,4

33,4

31,1

30,9

28,7

28,4

dosud nezveřejněno

 

Saldo státního rozpočtu (bil. USD)

-7,0

-7,4

-5,1

-4,9

-4,3

-4,1

dosud nezveřejněno

 

Veřejný dluh (v % HDP)

63,5

69,5

70,2

72,6

72,5

72,9

dosud nezveřejněno

 

Směnný kurz MAD – USD

8,07

8,60

8,38

8,38

9,74

9,77

9,22

 

Směnný kurz MAD – EUR

11,22

11,06

11,13

11,14

10,80

10,70

11,30

 

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 • Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance Maroka 2011-2017 (mil. USD)

 

2014

2015

2016

 

2017

 2018

2019

Celková

bilance

-21,055

-14,688

-17,630

-18,065

-20,215  -20,133

Zboží – export (fob)

19,977

18,619

19,054

21,506

24,588  24,300

Zboží – import (fob)

-41,032

-33,307

-36,684

-39,571

-44,804  44,500

Služby – bilance

7,365

6,761

6,891

7,514

 7,989

 9,187

Primární příjm‘ – bilance

-2,652

-1,882

-1,643

-1,939

-2,216  -2,183

Sekundární příjmy – bilance

9,754

7,649

8,203

8,813

7,997  7,814

Bilance běžného účtu

-6,597

-2,161

-4,180

-3,677

-6,445  -5,316

Dluh

42,858

43,059

46,341

49,752

49,045  50,7

Dluhová služba – výdaje

4,776

3,593

3,791

3,889

5,396  5,161

Hlavními věřiteli jsou mezinárodní organizace (50 % dluhu), 16 % dluhu drží MMF a komerční banky a z bilaterálních věřitelů (34 %) pak dominují země EU (24 % dluhu – zejména Francie a Španělsko).

Devizové rezervy Maroka 2014-2018 (mil. USD)

2014

2015

2016

2017

2018  2019

20,267

22,751

25,106

26,190

24,436  26,413

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Marocký bankovní systém byl až do 90. let 20. století zcela v rukou státu. Teprve po provedení hospodářských reforem došlo ke změnám. V roce 1993 byl schválen zákon o bankách, roku 1995 následně došlo k zahájení privatizačního procesu v oblasti bankovnictví.

Marocký bankovní systém se v průběhu posledního desetiletí značně změnil. Vláda nahradila kvantitativní kontrolu bankovního sektoru nepřímým dohledem, především skrze regulaci rezerv. V mnoha ohledech se jej podařilo stabilizovat, učinit více flexibilním a transparentním. Kapitál marockých bank ze 37 % drží veřejný sektor, 36 % připadá marockému soukromému sektoru a 27 % spadá pod zahraniční akcionáře (dominantně se jedná o Francouze). Ostatně i celý bankovní systém je modelován podle francouzského vzoru. Standard & Poor’s řadil v roce 2013 marocký bankovní systém do skupiny 7 (na škále 1-10, kde 10 symbolizuje vysoce rizikový bankovní systém).

Nejvyšším orgánem bankovního systému je centrální banka Bank Al-Maghrib založená v roce 1959. Vykonává funkci centrální emisní banky a je pověřena správou státních účtů. Dále v rámci marockého bankovního systému existují komerční a specializované banky – některé jsou filiálkami evropských bank (např. vlastníkem BmCi je BNP Paribas, Crédit du Maroc vlastní francouzská Crédit Agricole, svou dceřinou společnost v Maroku má i francouzská Société Générale), jiné pak přímo marocké (např. největší bankou je Attijariwafa Bank, následována bankou BMCE; rozsáhlou regionální síť má Groupe Banque Populaire). Již několik let některé marocké banky expandují i do jiných států, zejména afrických – Attijariwafa je kupříkladu třetí největší africkou bankou, pobočky v afrických státech má i BMCE.

Marocký bankovní systém dobře zvládl finanční krizi i díky relativně malému navázání na globální finanční trhy.

Hlavní banky:

Bank Al-Maghrib (Centrální emisní banka)

277, Av. Mohammed V, B.P. 445 – Rabat Tel.: 00212/537818181 web: http://www.bkam.ma/

Attijariwafa bank

2, bld. Moulay Youssef – Casablanca

Tel: 00212/522 29 88 88

web: http://www.attijariwafabank.com

 

Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE)

140, Av. Hassan II – Casablanca Tel.: 00212/522 200 325 web: http://www.bmcebank.ma/

Banque populaire du Maroc 101, bld. Zertouni, Casablanca Tel: 00212/522 202 533 web: http://www.gbp.ma

Société Générale Maroc

55, bd Abdelmoumen – Casablanca

Tel.: 00212/522 222 034

web: http://www.sgmaroc.com

 

Banque Marocaine pour le Commerce et Tlndustrie (BMCI)

26, Place des Nations Unies – Casablanca Tel.: 00212/522 953 800

web: http://www.bmci.ma Crédit du Maroc

48-58, bd Mohammed V – Casablanca Tel.: 00212/522 477 000 web: http://www .cdm.co .ma/

Citibank Maghreb

Zénith Millenium, Lotissement Attaoufik, Immeuble 1, Sidi Maarouf – Casablanca Tel.: 00212/522 489 600

 

Attijariwafa Bank

2 boulevard Moulay Youssef BP 11141
20000 Casablanca

Tel: +212 (0) 5 22 29 88 88

web: www.attijariwafabank.com

 

Crédit Agricole

28, rue Abou Faris Al Marini – Rabat

Tel: 00212/537 208 219

web: http://www.creditagricole.ma

CFG Group

5-7, rue Ibnou Toufail – Casablanca

Tel: 00212/522 250 101

web: http://www.cfgmorocco.com

 

Hlavní pojišťovny Wafa Assurance

1, bd. Abdelmoumen – Casablanca

Tel: 00212/522 545 555

web: http://www.wafaassurance.ma

 

RMA Watanya

83, av de l‘ Armée Royale – Casablanca web: http://www.rmawatanya.com/

Axa assurance Maroc

120-122, Avenue Hassan II -Casablanca

Tel: 00212/522 889 292

web: http://www.axa-assurance.co.ma

 

ISAAF Assistance

Lotiss. dela CIVIM, n° 131, route de l’aéroport – Sidi Maârouf – CASABLANCA Tel: 00212/522 959 300 web: http://www.isaaf.ma

 

 

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Marocký daňový systém prodělal za posledních několik let řadu modernizačních změn, mj. díky spolupráci s Evropskou komisí. Systém se opírá především o tři kategorie daní: daň z přidané hodnoty (taxe sur la Valeur Ajoutée – TVA), podniková daň (impôt sur les sociétés – IS) a daň z příjmu (impôt sur le Revenu – IR).

TVA se vztahuje na aktivity průmyslové, řemeslné, obchodní, stavební, na svobodné profese stejně jako na dovoz či obchod s nemovitostmi. Základní sazba je 20 %. V lednu 2014 byly zrušeny snížené sazby 14 % a 7 % a byla zavedena jednotná snížená sazba ve výši 10 % (např. na materiál pro zemědělství, sardinky v konzervě, potravu pro chovná zvířata aj.). Podniková daň (IS) se vztahuje na příjmy obchodních společností, veřejných institucí a jiných právnických osob. Je standardně vyměřena na 30 %. Některé finanční instituce (např. pojišťovny) pak jsou daněny 37 %. Existuje však celá řada výjimek (např. jen 8% daň na aktivity zahraničních stavebních firem či celkové osvobození u zemědělských podniků aj.).

Daň z příjmu (IR) je hlavní daní pro příjem fyzických osob. Zdanění má progresivní charakter a je definováno 6 základních typů daně – 0 % pro roční příjem pod 30 000 MAD; 10 %; 20 %; 30 %; 34 % až po 38 % pro příjem nad 180 000 MAD. Daňové zvýhodnění se vztahují např. na podniky ve speciálních ekonomických zónách či na hotelová zařízení.

V platnosti nadále zůstává i tzv. solidární daň, jež je určena na podporu fondu sociální koheze. Týká se podniků, jejichž roční zisk přesahuje 15 mil. MAD – daň je vyměřena na 0,5 % – 2 % zisku v závislosti na velikosti zisku. Obdobně je daň vyměřena i fyzickým osobám, jejichž roční plat přesahuje 360 000 MAD – daň se pohybuje mezi 2 % – 6 % v závislosti na platu.

Bližší informace k marockému daňovému systému lze nalézt na webových stránkách Marocké agentury pro rozvoj investic (www.invest.gov.ma – Climat des affaires – Fiscalité či Nos services – Publications – Guide d’Investisseur).

Maroko se několik posledních let včetně roku 2019 pohybuje na tzv. šedém seznamu daňových rajů, který sestavuje Evropská komise. Zatím pokaždé se Marok podařilo udržet v této kategorie šedého systému, i když reálně hrozilo přesunutí do tvz. černého seznamu. Důvodem zařazení Maroka na šedý seznam je řada volných obchodních zón, které Maroko vytvořilo, aby přilákalo zahraniční firmy. Počátkem roku 2020 přijalo Maroko nový daňový zákon, tak aby se přiblížilo vyžadovánm mezinárodním standardům a vyšlo vstříc požadavkům ze strany EU.

 

 

Zpět na začátek

Zpracvoáno a aktualizováno Zastupitelským úřadem ČR v Rabatu (Maroko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem