Mauricius: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontakty na Delegaci Evropské unie na Mauriciu:

Delegation of the European Union
fyzická adresa: 8th Floor, St. James Court, St Denis Street, Mauritius
poštovní adresa: PO Box 1148, Port Louis, Mauritius
Tel: +230 2071515 Fax: +230 2116624
Email: Delegation-mauritius@eeas.europa.eu 
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/mauritius/about_us/contacts/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Mauricius patří k zemím, které s EU spolupracují ve formátu EU-ACP, zastřešeném tzv. Dohodou z Cotonu. Vzájemné vztahy v posledních letech posilovaly. Obchodní spolupráce přispěla k větší diverzifikaci ekonomiky Mauricia od monokultury (cukr) před cca 30 lety k silným sektorům cestovního ruchu, textilu, finančních služeb, ICT, ale stále také cukrové třtiny a také mezinárodního obchodu s mořskými plody.

V r. 2009 byla mezi EU a Mauriciem, Zimbabwe, Madagaskarem, Seychelami sjednána tzv. přechodná Dohoda o ekonomickém partnerství – interim Economic Partnership Agreement (EPA), která začala být předběžně prováděna od 14. května 2012. Jednání o plnohodnotné Dohodě o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a státy bloku ESA (státy východní a jižní Afriky – Mauricius, Džibutsko, Etiopie, Eritrea, Komory, Madagaskar, Malawi, Súdán, Seycheli, Zambie a Zimbabwe) zatím příliš nepokročila. Sedmé zasedání výboru EPA mezi EU a vybranými státy východní a jižní Afriky (ESA) se uskutečnilo 22. ledna 2019 v Bruselu.  Další kolo zasedání se očekává na konci roku 2019 na Seychelách. Maurucius má v rámci těchto zasedání zájem o prohloubení EPA zejména v oblasti služeb a investic. 

Mezi EU a Mauriciem probíhá dialog v řadě oblastí, spolupráce v boji proti pirátství a spolupráce v rybolovu.

Na trhy EU směřuje 58 % exportů z Mauricia a přístup na tyto trhy představuje pro vládu i soukromý sektor na Mauriciu prioritu.

V roce 2018 dosáhla celková hodnota vývozu EU na Mauricius 1,1 mld. EUR, meziročně se zvýšila o 5,1 % a představovala podíl 17 % na celkových dovozech Mauriciu. Naopak celková hodnota dovozu z Mauricia do EU dosáhla 0,8 mld. EUR a představovala pokles o 5,8 % oproti roku 2017. EU je největší vývozním trhem Mauriciu. 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Mauricius je v mnoha ohledech možno považovat za like-minded zemi z pohledu EU. Vztahy mezi EU a Mauriciem jsou široké a jdou za tradiční vztahy donor-příjemce pomoci. Mauricus je signatářem dohody z Cotonou, čerpá tak podporu v rámci EDF. Na léta 2014-2020 je pro Mauricius v 11. EDF vyčleněno 9,9 mil. EUR, které směřují hlavně do oblasti vysokého školství, včetně výzkumu, vývoje a inovací.

Mezi EU a Mauriciem probíhá také politický dialog, který se naposledy konal v červnu 2018 a účastnila se jej celá řada mauricijských resortních ministrů.

Konkrétní projekty pro zapojení do rozvojové spolupráce EU lze nalézt na stránkách Delegace EU na Mauriciu.

Obecně, tendry na projekty vnější spolupráce EU, do kterých se mohou zapojovat i české subjekty, jsou zveřejňovány na webových stránkách Evropské komise EuropeAid.

Více o fondech a nástrojích EU.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem