Mauricius: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dovozy 5 104 5 136 5 354 4 524 4 406 4 990 5 067,28 4 897,46
Vývozy 2 649 2 866 3 095 2 662 2 377 2 362 1 697,78 1 711,89
Saldo -2 455 -2 270 -2 259 – 1 862 -2 049 -2 581 -3 369,5 -3 186,46

Údaje v mil. USD
Zdroj: Mauricijská centrální banka

V roce 2019 lze zaznamenat pokles dovozů na Mauricius a mírný nárůst vývozů. Obchodní bilance Mauricia je dlouhodobě v deficitu kvůli charakteru ekonomiky a vysoké závislosti na dovozu zejména surovin a ropných produktů. Vývoj zahraničního obchodu probíhá v cyklech a neprovuje se ani dlouhodobá tendence nárůstu ani poklesu. V obchodně politickém režimu existují 2 silné trendy, jednak je to přetrvávající vysoká ochrana domácího trhu pro mauricijské výrobce, kteří na něj dodávají, a jednak vývozní podniky dostávají značné podpory pod různými programy, jako např. program Exportní výrobní zóny (EPZ).

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU je významným obchodním partnerem Mauricia, zejména z pohledu dodávek cukru. Dříve platil Protokol o cukru („Sugar Protocol“), na jehož základě mohl Mauricius dodávat cukr do EU za garantované ceny, které byly vyšší než světové. Do roku 2013 pak platily tzv. „Accompanying Measures for Sugar Protocol“. Současně je EU trhem pro značnou část mauricijského vývozu oděvních a textilních výrobků.

Do EU v roce 2019 mířilo okolo 38 % vývozů Mauricia a mezi zeměmi EU má největší podíl Francie, dále Itálie, Španělsko, Nizozemsko a Německo.

Mimo EU mauricijské vývozy směřují do:

 • Spojeného království V. Británie a Severního Irska (11 %),
 • USA (10,7 %)
 • JAR (10,4 %)
 • Madagaskar (7 %)
 • Keňa (2,9 %)
 • Reunion (2,57 %)
 • Singapour (1,8 %)
 • Japonsko (1,8 %) 

Na straně dovozu na Mauricius měla opět největší podíl EU a tento podíl zvýšil oproti roku 2018. V rámci EU největšími dovozními trhy Mauricia byly Francie, Španělsko, Německo, Belgie, Itálie a Nizozemsko.

Největšími dovozci na Mauricius v roce 2019 byly:

 • EU (20,8 %)
 • Čína (16,7 %)
 • Indie (13,86 %)
 • JAR (8 %)
 • Spojené arabské emiráty (7,27 %)
 • Japonsko (3,08 %)
 • Spojené království V. Británie a S. Irska (3 %)
 • Malajsie (2 %)
 • USA (2 %)

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Na straně mauricijského vývozu se nejvíce prosazují následující produkty:

 • oblečení (všechny možné typy) 29,2 %
 • ryby (20,1 %)
 • třtinový cukr (10,2 %)
 • textilní látky (6,9 %)
 • perly a polodrahokamy (5,25 %)
 • chemické produkty (4,6 %)
 • stroje (3,8 %

Na straně dovozu na Mauricius se nejvíce prosazují:

 • ropné produkty (15,6 %)
 • automobily (7,09 %)
 • ryby (5,03 %)
 • telekomunikační, zvukové a reprod. vybavení (4,04 %)
 • elektrické stroje a přístroje, elektrické součástky (3,5 %)
 • průmyslové stroje a vybavení, části a součásti strojů (3,3 %)

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Mauricius byl první zemí, která začala budovat speciální ekonomické zóny v Africe a následně se stala vzorem pro ostatní africké státy. Vytvářením speciálních ekonomických zón totiž napomohlo k diverzifikaci mauricijské ekonomiky a zapojení země do globální ekonomiky. Tato politika začala již v 70. letech minulého století, kdy postupně vedla k založení Export Processing Zone (EPZ) a v roce 1992 ustanovení Freeport (Svobodného přístavu). Přístup v rámci EPZ poskytl zahraničnímu investorovi balíček fiskálních koncesí a dalších výhod, aby lokalizoval svou činnost na Mauriciu a zaměstnal vysoký podíl mauricijské pracovní síly. 

Freeport (Svobodný přístav) – je bezcelní logistický, distribuční a marketingový uzel pro region subsaharské Afriky. Logistické a skladovací prostory, které jsou snadno dostupné pro překládku, konsolidaci, skladování a drobné zpracování zboží.

Výhody Freeport:

 • efektivní celní odbavení
 • zboží bez cla a bez DPH
 • osvobození od daně z příjmu právnických osob
 • je možné 100% zahraniční vlastnictví
 • repatriace zisků zcela zdarma
 • žádná devizová kontrola
 • 50% snížení poplatků za manipulaci v přístavu
 • 50% obratu může být realizován z prodeje na místním trhu
 • přístup k offshore bankovním institucím

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (leden-září)
příliv PZI (mil. USD) 293 418 208 512,2 599,1 442,05 387,9
odliv PZI (mil. USD) 168 91 54 124,16 119,5 119,57 42,52
podíl PZI na HDP (%) 9,92 159,4 38,4 66,03 38,61 36,55 28,57

Zdroj: Centrální banka Mauricia

Na přílivu PZI na Mauricius se nejvíce podílely realitní služby (89,22 %), dále finanční a pojišťovací činnosti (2,3 %) a zdravotnictví včetně sociálních služeb (2,3 %). 

EU je tradičně největším investorem na Mauriciu a to bylo potvrzeno i v roce 2019. Podíl EU na přílivu PZI v prvních třech čtvrtletí 2019 byl 51,7 % a mezi jejími zeměmi nejvíc investovaly: Francie, dále Německo a Belgie. 

Nejvýznamnější zahraniční investoři na Mauriciu:

 • Francie (35,8 %)
 • JAR (24,5 %)
 • Švýcarsko (5,5 %)
 • Spojené království V. Británie a S. Irska (5,37 %)
 • Čína (4,88 %)
 • Indie (3,3 %)

Na odlivu PZI z Mauricia v zahraniční měly největší podíl finanční a pojišťovací činnosti (54,87 %) a ubytovácí a stravovací služby (20,8 %).

Hlavními zeměmi, kam směřovaly mauricijské invetice

 • Indie (30,8 %)
 • Reunion (24,05 %)
 • Seychelly (20,8 %)
 • Francie (3,4 %)

Podíl EU na odlivu PZI z Mauricia v prvních třech čtvrtletí 2019 byl 9,87 %. 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 2000, který stanoví míru odpisů, sazby daní a sociálního pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních pracovních sil.

Podporu přílivu investic má na starosti Ekonomická rozvojová rada (Economic Development Board), která na svých stránkách přehledně a srozumitelně formuluje hlavní výhody investování v prioritních sektorech, založení společnosti a současně také podmínky pro pobyt na Mauriciu. 

Prioritní oblasti investování a hlavní sektorové příležitosti na Mauriciu jsou:

 • agroprůmysl
 • akvakultura
 • vzdělávání
 • finanční služby
 • pohostinství a rozvoj nemovitostí
 • zdravotní služby
 • smart cities
 • ICT
 • humanitní vědy
 • logistika
 • zpracovatelský průmysl
 • média a kreativní průmysl
 • ekonomika oceánů
 • obnovitelné zdroje energie
 • mořské plody

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem