Mauricius: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Mauricijský trh je trhem poměrně vyspělým. Na trhu je přítomna většina globálních firem. Preciznost a solidnost ve vzájemné spolupráci jsou samozřejmostí a hrají roli také kultuní zvyklosti – viz kapitola 6.8.

U zboží spotřebního charakteru dává většina firem přednost napojení bezprostředně na výrobce z důvodu úspory nákladů na prostředníky. U ostatních produktů se doporučuje dodávat zboží přes místního agenta/distributora.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Registrace dovozců a vývozců probíhá online na stránkách Mauricijské příjmové instituce – Mauritius Revenue Authority.

Při dovozu jakéhokoliv zboží je nutno projít celním odbavením, při vývozu vyplnit exportní deklaraci.

Postup při dovozu zboží na Mauricius včetně vývozu zboží přehledně prezentuje na svých stránkách Mauricijská příjmová instituce a uvádí veškeré nezbytné opatření a dokumenty.

Dovozní omezení je uplatňováno u vybraných produktů a kompletní přehled je uveden na odkazu: Import Restrictions.

Týká se např. těchto produktů:

 • Potraviny
 • Zemědělská produkce (ovoce, zelenina, květiny, semínka)
 • Léky
 • živá zvířata – veterinární / karanténní řízení
 • tabák – Tobacco Board
 • čaj – Tea Board
 • hračky a některé další spotřební položky (např. železné tyče, elektrické kabely) – Mauricijský normalizační úřad (Mauritius Standards Bureau)

Informace k zakázaným produktům při dovozu a vývozuZakázané produkty při dovozu

Informace o celních sazbách lze nalézt na odkazu: Přehled k celním sazbám

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Mauricius si udržuje svou pozici nejlépe „business friendly“ země subsaharské Afriky a mauricijská vláda v roce 2019 zintenzivnila úsilí k implementaci opatření na podporu podnikání a přilákání investic do klíčových vývozních oblastí. Na konci července 2019 byl zveřejněn zákon pro usnadnění podnikání (tzv. Business Facilitation Act), který pozměnil mnoho nařízení a legislativu. Tento zákon usnadnil obchodování a placení tržních poplatků, ustanovil Odbor firemní a obchodní registrace – CBRD (odbor Ministerstva financí) jako jedno kontaktní místo pro podnikatele a investory (tzv. one stop shop), urychlil vydávání stavebních povolení a obchodní licencí a představil novinky týkající se povolení k pobytu. Díky změnám v legislativě se Mauricius dostal na svou historicky nejlepší pozici v hodnocení Doing Business 2020 a posunul se z 20. na 13. místo z celkově hodnocených 190 zemí světa. Mezi nejlepších 10 zemí světa se umístil u ukazatelů placení daní a vydávání stavebních povolení.

Nové malé firmy mohou zahájit obchodní aktivity do tří pracovních dnů od podání žádosti o povolení k podnikání. Právní formy firem jsou regulovány zákonem o společnostech (Companies Act 2001) – podrobný přehled naleznete na webových stránkách Ekonomické rady pro rozvoj – EDB v sekci: Running your business.
Doporučujeme také stránky Ministerstva financí a ekonomického rozvoje s přehledem potřebných kroků, formuláři ke stažení apod.

Mezinárodní hodnocení Mauriciu ve srovnání se zeměmi Afriky a celým světěm

No Index Global Rank Africa Rank
1 World Bank Doing Business 2020 13 out of 190 countries 1st
2 Global Competitiveness Index 2019 – World Economic Forum 54 out of 140 countries 1st
3 Corruption Perceptions Index 2019 – (Transparency International) 52 out of 180 countries 3rd
4 International Property Rights Index 2019 40 out of 128 countries 1st
5 Mo Ibrahim Index of African Governance 2019 1st
6 Press Freedom Index 2019 – (Reporters without Borders) 58 out of 180 countries 5th
7 The A.T. Kearney Global Services Location Index 2019 30 out of 50 countries 2nd
8 2018 Index of Economic Freedom – (Heritage Foundation) 25 out of 180 countries 1st
9 Economic Freedom of the World 2019- (Fraser Institute) 8 out of 162 countries 1st
10 Human Development Index 2019 66 out of 188 countries 2nd
11 Democracy Index 2019 – The Economist Intelligence Unit – Full Democracy 17 out of 167 countries 1st
15 Mercer’s 2019 Quality of Living Survey 83 out of 230 countries 1st
19 Forbes Survey of Best Countries for Business 2019 39 out of 161 countries 1st
20 The Travel and Tourism Competitiveness 2019 54 out of 136 countries 1st
21 Social Progress Index 2019 44 out of 149 countries 1st

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k vyspělosti mauricijského trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních předpokladů úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou schopny poskytovat servis na vysoké profesionální úrovni.

Na Mauriciu nenajdeme mnoho pravidelných veletrhů a výstav, i když se postupně stává stále oblíbenější destinací pro kongresy a konference, alespoň v rámci afrického kontinentu. Informace o nadcházejících akcích lze nalézt na stránkách Ekonomické rady pro rozvoj EDB a to včetně obchodních misí z Mauricia na veletrhy v jiných zemích.

Výstaviště na Mauriciu: Swami Vivekananda International Convention Centre – SVICC

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Legislativní rámec pro prosazování práv duševního vlastnictví byl na Mauriciu zpočátku stanoven na ochranu autorských práv, ochranných známek, patentů –  patentový zákon z roku 1875; zákon o ochranných známkách z roku 1868 a autorský zákon z roku 1956 tvoří nejstarší právní předpisy. Mechanismus prosazování práv duševního vlastnictví se změnil v roce 1995, kdy dohoda TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví) Světové obchodní organizace vstoupila v platnost. V zájmu konformnosti a principů založených v TRIPS, došlo k přijetí následujících právních norem:

 • autorský zákon, přijatý v roce 1997;
 • zákon o patentech, průmyslových vzorech a ochraných známkách z roku 2002;
 • zákon o ochraně před nekalými praktikami (průmyslového vlastnictví) z roku 2002;
 • zákon o designu (topografie) integrovaných obvodů z roku 2002;
 • zákon o zeměpisných označení z roku 2002.

Institucionální rámec pro prosazování práv duševního vlastnictví je tvořen několika orgány. Úřad průmyslového vlastnictví, odbor pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a regionální spolupráce, je zodpovědný za zpracování registrace patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů. Soudní dvůr pro průmyslové vlastnictví rozhoduje o případech jako je např. odmítnutí žádosti o registraci s možností odvolání se k Nejvyššímu soudu.

Pokud jde o autorská práva, Mauricijská společnost autorů (Mauritius Society of Authors) spravuje majetková práva vlastníků autorských práv a výlučné licence; uděluje povolení k používání chráněných děl a je zodpovědná za sběr a vyplácení autorských honorářů. Kromě toho Ministerstvo umění a kultury provozuje tzv. Copyright Desk odpovědnou za informování veřejnosti a registrace autorských práv.

K prosazování práv duševního vlastnictví je celní oddělení Finančního úřadu Mauricia oprávněno zadržet zboží podezřelé z padělků při vstupu do země, a to za předpokladu, že vlastník ochranné známky podstoupil předchozí registrační postupy.

Podrobné informace, vč. připravovaných legislativních změn a praktického návodu pro firmy ke stažení naleznete na stránkách vládního obchodně-informačního portálu.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek na Mauriciu je upravena zákonem Public Procurement Act z r. 2006 ve znění pozdějších novel a navazujících právních aktů.

Vypsané veřejné zakázky jsou zveřejňovány na centrálním portále k veřejným zakázkám.

Vedle Úřadu pro veřejné zakázky, který spadá pod Ministerstvo financí a hospodářského rozvoje, dohlíží na tuto oblast také Centrální rada pro veřejné zakázky (na webových stránkách naleznete popis procesu zadávání veřejných zakázek na Mauriciu).

Systém veřejných zakázek je elektronický a představuje nejvyspělejší systém tohoto druhu v Africe.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou na Mauriciu, je užitečné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře, která je na praktické úrovni dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

Na Mauriciu je nezávislý systém soudnictví, který je rychlý a kvalitní a v mezinárodním srovnání dosahuje vysoké kvality.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Mauricius představuje křižovatku, na které se setkávají evropské a asijské (především indické) zvyklosti při obchodních jednáních. Převažuje právě indický styl s ohledem na významnou část populace pocházející z Indie – a to jak hinduistickou, tak i muslimskou. Oproti jednání v Indii a Pákistánu je však Mauricius více ovlivněn evropským stylem, zvláště francouzským. Přestože byl Mauricius britskou kolonií, značný vliv, a to i jazykový, zanechali původní kolonizátoři z Francie. Z tohoto důvodu je někdy preferován při jednáních francouzský jazyk oproti anglickému, který však všichni také ovládají. Nepsaným lidovým jazykem je místní kreolština, ve které se mísí prvky francouzštiny s dalšími jazyky z Indie, Madagaskaru a afrických zemí. Významná část podnikatelů je čínského původu, především z jihozápadní Číny.

Státní svátky:

 • 1. ledna – Nový rok
 • čínský jarní festival (pohyblivé)
 • 1. února – svátek na památku zrušení otroctví
 • Thaipoosam Cavadee (pohyblivé)
 • Maha Shivaratree (pohyblivé)
 • 12. března – státní svátek
 • Ougadi (pohyblivé)
 • Velký pátek (pohyblivé)
 • 1. května – svátek práce
 • 15. srpna – Nanebevzetí P. Marie
 • Ganesh Chathurthi (pohyblivé)
 • Divali (pohyblivé)
 • Eid-Ul-Fitr (pohyblivé)
 • 2. listopadu – svátek na památku příjezdu prvních otroků
 • 25. prosince – svátek vánoční

Úřední hodiny:

 • banky – pondělí až čtvrtek 9:15–15:15, pátek 9:15–17:15, v sobotu zavřeno
 • obchody – pondělí až sobota 9:30–17:30 (některé v sobotu odpoledne mají zavřeno), většina obchodu je v neděli a o svátcích zavřena (různé dle města a oblasti)
 • úřední hodiny institucí – pondělí až pátek 8:30–16:00 a v sobotu 9:15–11:15 (pouze soukromé firmy)
 • pošty – pondělí až pátek 8:00–16:00, sobota 8:00–11:45

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Před cestou vřele doporučujeme zaregistrovat se v systému DROZD MZV ČR.

S platností od 28.5.2009,kdy byla podepsána dohoda mezi členskými státy EU a Mauriciem, mohou občané ČR pobývat na území Mauricia bez víz maximálně po dobu 3 měsíců během šestiměsíčního období, které se počítá od prvního data vstupu na Mauricius. Bezvízový styk se týká všech nevýdělečných typů pobytu za splnění následujících podmínek – předložení platného zpátečního cestovního lístku – prokázání dostatku finančních prostředků na úhradu nákladů pobytu (100 USD na den), – prokázání platné rezervace hotelu nebo zájezdu – rezervace hotelu může být nahražena zvacím dopisem – cestovatel nesmí figurovat na seznamu osob, které jsou pro Mauricius nežádoucí. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Mauricia, zda se podmínky pro cestování nezměnily. Viz také stránka MZV ČR k cestování na Mauricius.

Rostliny, semena, čerstvé ovoce a květiny musí být deklarovány celním úřadům a podléhají prohlídce; dovozní povolení musí být obdrženo od Ministerstva zemědělství Mauricia před jejich dovozem. Tatáž dovozní procedura platí pro zvířata, která musejí projít karanténou. Platí přísný zákaz odchytu/sběru a vývozu divoce žijících živých zvířat a rostlin. Na dovoz a vývoz zbraní a střeliva je nutno mít povolení.

Časový posun: + 3 hodiny, v době letního času +2 hod

Všeobecně se hovoří francouzsky, na úřadech, hotelích a restauracích také anglicky (oficiální jazyk).

Mezinárodní provolba na Mauricius je: +230

Roční teploty:

 • letní měsíce (od listopadu do dubna) od 25oC do 33oC na pobřeží a od 20oC do 28oC na centrální plošině, teplota moře 27oC;
 • zimní měsíce (od května do října) od 18oC do 24oC na pobřeží od od 13oC do 19oC na centrální plošině, teplota moře 22oC.

Od listopadu do března se mohou tvořit tropické cyklóny a období dešťů je od ledna do března.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci ve věku od 20 do 60 let na Mauriciu mohou zpravidla pracovat v oblastech, ve kterých není dostatek domácí kvalifikované pracovní síly. Informace o dalších podmínkách a o postupu žádosti o pracovní povolení jsou dostupné na stránkách organizace tzv. Employment Division Work Permit Unit spadající pod mauricijské ministerstvo práce, průmyslových vztahů a zaměstnanosti.

Na stránkách organizace Mauritiusjob spadající pod mauricijské ministerstvo práce, průmyslových vztahů a zaměstnaností lze najít nabídky volných pracovních pozic.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na velmi dobré úrovni. Při cestování do země, ale i při dlouhodobém pobytu se doporučuje uzavřít cestovní pojištění.

Přehled hlavních nemocnic na Mauriciu:

 • Dr. Jeetoo Hospital – v hlavním městě Port Louis, VOLCY POUGNET STREET, P. LOUIS, Mauritius, 00 230, Tel. +230 203 1001, Fax: +230 212 8958
 • Wellkin Hospital – největší soukromá klinika na Mauriciu, Royal Road A7, Moka, Mauritius, Tel +230 605 1000, Fax +230 605 1100, Email info@wellkinhospital.com
 • Victoria Hospital – Candos Vacoas Rd, Quatre Bornes, Plaines Wilhems 742CU001
 • Darné Clinique – Georges Guibert Street, Floréal, Mauritius, tel. (+230) 601 2300
 • C-Care Clinic – Office C, CO – 05A & C2 – 204, La Croisette Mall, Grand Bay, Mauritius, tel: (+230) 601 2500

Další nemocnice na stránkách mauricijského ministerstva zdravotnictví.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem