Mauritánie: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

ČR nemá v Mauritánii zastupitelský úřad, územně příslušné je Velvyslanectví ČR v Rabatu, Marocké království.

 

 

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

V Mauritánii působí honorární konzulát ČR v Nouakchottu, na nějž je možno směřovat zejména obchodní dotazy:

 

Honorární konzulát ČR v Nouakchottu

Avenue Charles de Gaulle SOCOGIM, T. Zeina N. 100 Nouakchott

Tel: 00 222 45 29 05 69

Fax: 00 222 52 90 571

Email: nouakchott@honorary.mzv.cz

 

Pro zemi je rovněž diplomaticky příslušný Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko):

Ambassade dela République tchèque

Villa Merzaa, km 4,5 Route des Zaërs, Zankat Ait Melloul, Souissi

B.P. 410, 102 00 Rabat 1, Royaume du Maroc

Tél.: 00212/537/75.54.21

Fax: 00212/537/75.43.93

E-mail: rabat@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/rabat

nouzová pohotovostní linka ZÚ Rabat: 00 212 613 45 25 83

 

Čeští občané se mohou rovněž v případě nouze obrátit na kteroukoli ambasádu zemí EU v Nouakchottu. Doporučujeme se v případě potřeby spojit s níže uvedenými zastoupeními, jejichž povinností je v případě nouze vystavit i občanu ČR také tzv. ETD (Emergency travel document), který slouží jako náhradní cestovní doklad pro návrat do vlasti (použitelný v případě ztráty či odcizení cestovního pasu):

 

Kontaktní velvyslanectví zemí EU v Mauritánii Velvyslanectví Francie

Rue Ahmed Ould Hamed Quartier de Tevragh Zeina Nouakchott

Tel: 00 222 45 29 96 99 Web: www.ambafrance-mr.org E-mail: amba@diplomatie.gouv.fr

 

Velvyslanectví Španělska

B.P.: 232. Nouakchott

Tel. 00 222 4529 86 50, 4525 20 80, 4525 25 79

Fax: 00 222 4525 40 88

E-mail: emb.nouakchott@maec.es

 

Velvyslanectví Německa

BP 372 Nouakchott

Tel: 00 222 45 25 17 29, 45 25 10 32

E-mail: info@nouakchott.diplo.de

 

Delegace Evropské unie v Mauritánii

B.P. 213 Tevragh Zeina Nouakchott

Tel : 00 222 45 25 27 24 Fax: 00 222 45 25 35 24 E-mail: delegation-mauritania@eeas.europa.eu Web: www.delmrt.ec.europa.eu

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

V současnosti není na území Mauritánie zastoupena žádná ze zmíněných institucí (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra).

 

MZV ČR: Odbor afrických států (tel. +420 224 18 3013)

MZV ČR: Odbor ekonomické diplomacie (tel. +420 224 18 2592)

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Vzhledem k velmi omezené telefonní síti nejsou v Mauritánii vždy funkční ústřední nouzová telefonní čísla.

 • Policie: 17
 • Hasiči: 18

Nemocnice:

 • Centre Hospitalier National –   00   222 45 25 51 35
 • Hôpital Militaire – 00 222   45  25   70 15
 • Pohotovostní lékárny: 00 222 525 16 93/53 93/53 12/53 69/20 04
 • Pohotovostní lékaři: 00 222 252 15 71/23 98
 • Počasí: 00 222 525 11 71
 • Informace: 12
 • Letiště Nouakchott: 00 222 523 48/538 28/252 001/252009
 • Western Union: 000 222 525 33 18
 • DHL: 00 222 525 47 06

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Dostupnost informačních zdrojů k Mauritánii je obecně velmi nízká. Některé parciální informace k ekonomickému vývoji (často s velkým časovým zpožděním) poskytuje mauritánský Národní úřad pro statistiku (ONS). Bohatším informačním zdrojem pak je webový server African economic outlook, jenž je společným projektem Africké banky pro rozvoj, Rozvojového centra OECD, Hospodářské komise OSN pro Afriku a Rozvojového programu OSN. Pro ekonomické a sociální statistiky je vhodným zdrojem Světová banka.

Adresy významných institucí

 

Ministerstvo ekonomických záležitostí a rozvoje

Ministère des Affaires économiques et du Développement B.P. 238, Nouakchott Web: www.maed.gov.mr

 

Ministerstvo ropy, energie a dolů

Ministère du Pétrol, de l’Energie et des Mines Web: www.petrole.gov.mr

 

Ministerstvo obchodu, průmylsu, řemesel a turistiky

Ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme

Quartier ministériel, Nouakchott

Tel: +222 525 55 40

Tel. sekce turistiky: +222 525 13 67

Web: www.commerce.gov.mr

 

Obchodní komora

Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie

333 Avenue de l’independance, BP: 215, Nouakchott

Tel : 00 222 45 25 22 14

Fax : 00 222 45 25 38 95

E-mail: cciam info@yahoo.fr

Web: www.chambredecommerce.mr

 

Národní konfederace mauritánských zaměstnavatelů

Confederation Nationale du Patronat Mauritanien (CNPM)

824, avenue du Roi Faïçal, B.P. 383

Nouakchott – Ksar

Tél: 00 222 525 33 01

Fax: 00 222 525 91 08

 

Profesní asociace mauritánských bank

Association professionnelle des Banques de Mauritanie

Immeuble BMCI n. 204, B.P. 749, Nouakchott

Tel: +222 525 24 18

Fax: +222 529 32 62

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rabatu (Maroko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem