Mauritánie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

Mimo výše uvedené oblasti má české zboží perspektivní prostor na mauritánském trhu v mnoha dalších směrech, neboť mauritánský trh je nenasycený a průmyslová základna mauritánské ekonomiky je slabá (s výjimkou těžebního průmyslu). Prozatím je však koupěschopnost obyvatel nízká. Z hlediska investic a zahraničního obchodu se jako nejnosnější jeví těžební průmysl (např. obohacování rudy – stavba továren, vzdělávání v této oblasti, těžkotonážní vozidla), dále energetický sektor (výstavba elektráren, včetně pohonu solární a větrnou energií, zásobníky plynu) či infrastrukturní projekty (též i stavby potrubí, elektrické rozvodné sítě). Aktivní zapojení mauritánské vlády do boje s terorismem nabízí potenciál i v obranném průmyslu.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní položky: textilní příze, tkaniny, stroje a zařízení k výrobě energie, kovové výrobky, nábytek, železo a ocel, stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, mléčné výrobky

 K Mauritánii se MOP nezpracovává.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Mauritánii se nekonají významné mezinárodní veletrhy – mauritánské firmy se tak často účastní veletrhů pořádaných v sousedních zemích, konkrétně v Maroku a Senegalu (viz příslušné souhrnné teritoriální informace).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rabatu (Maroko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem