Mauritánie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

Tradičně byla hlavním směrem mauritánského vývozu Evropa. V posledních letech však výrazně posiluje vývoz do Asie, resp. Číny, která roce 2014 odebrala více jak 55 % mauritánského exportu. Jedná se zejména o železnou rudu, měď a ryby. Evropské země v roce 2014 přijaly cca 30 % mauritánského exportu. Mezi hlavní destinace mauritánského exportu tak kromě Číny patří Japonsko (ryby), Švýcarsko (zlato), Itálie, Španělsko, Francie (železná ruda) či Německo.

 

Přes 40 % dovezeného zboží do Mauritánie pochází z evropských států. Z hlediska dlouhodobé perspektivy a stability v obchodní výměně je jednoznačně nejdůležitějším mauritánským obchodním partnerem Francie, která zemi dodává jak přístroje, tak potraviny (v roce 2014 se na dovozu podílela z 12,1 %). Z evropských zemí patří k důležitým mauritánským dodavatelům také Nizozemí (cca 14,5 % na dovozu v roce 2014), Španělsko (9,2 %) či Německo. Významnou pozici však zastávají díky dodávkám ropy Spojené arabské emiráty (11 %). Svou roli importéra posílila v posledních letech díky diverzifikovanému dovozu (čaj, textil, malé stroje, auta aj.) také Čína (13 %). V dovozu do Mauritánie se také nově úspěšně etablovaly USA (5 % importu), Turecko (2 % importu) či Maroko (3,6 %).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l’Union Européenne en République Islamique de Mauritanie

Adresse : Rue 42-163, B.P. 213, Tevragh Zeina, Nouakchott

Telephone : (00222) 45 25 27 24

Fax : (00222) 45 25 35 24

Courriel : delegation-mauritania@eeas.europa.eu

 

Diplomatické zastoupení evropských zemí v Mauritánii

Ambassade d’Allemagne Rue Mamadou Konaté – BP 372 Tevragh Zeina Nouakchott – Mauritanie Téléphone: +222 452 517 29 Fax: +222 452 517 22 Site: www.nouakchott.diplo.de

 

Ambassade d’Espagne

Adresse postale: B.P. 232 Nouakchott – Mauritanie Téléphone 1: +222 4529 8650 Téléphone 2: +222 4525 2080 Fax: +222 4525 4088 Email: emb.nouakchott@maec.es Site: www.maec.es

 

Ambassade de France

Quartier de Tevragh Zeina Rue Ahmed Ould Hamed Nouakchott – Mauritanie Téléphone: (00 222) 45 29 96 99 Télécopie: (00 222) 45 25 69 38 Email: amba@diplomatie.gouv.fr Site: www.france-mauritanie.mr

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Za poslední roky došlo ke zjednodušení dovozních procedur a k racionalizaci cel, nicméně zahraniční obchod je stále zatížen velkou byrokracií – Mauritánie tak je v rámci hodnocení Doing Business v oblasti zahraničního obchodu hodnocena na 148. příčce (ze 190 zemí) v roce 2018.

 

Mauritánská celní nomenklatura odpovídá harmonizovanému systému WTO. Při dovozu je vyměřeno clo ad valorem na základě transakční hodnoty. Používány jsou tři výše cla: standardní 20 %, minimální 5 % (na zboží z vybraných zemí) a 0 % na vybrané zboží (základních potřeb). Nadto je třeba u většiny dováženého zboží uhradit daň ve výši 3 %. Na některé zemědělské produkty bývá také uplatněna sezónní daň.

 

Dovezené zboží je deklarováno do elektronického systému Sydonia. Při dovozu je požadována faktura zboží s uvedením jména a adresy dodavatele a odběratele, data a místa vystavení, použitého dopravního prostředku, množství, popisu zboží a jeho ceny, a podmínek dodání a platby. Dále je třeba doložit doklad o původu zboží a certifikát mauritánské inspekce (Société Générale de Surveillance), která zboží prohlédne a ověří jeho cenu a stav.

Dovoz je kontrolován velkoobchodními společnostmi navázanými na vládnoucí kruhy. Dovezené zbožíje následně distribuováno malými prodejci v kamenných prodejnách či na tržištích ve větších městech. Řada transakcí také probíhá v rámci neformálního sektoru. Při dovozu zboží se lze také setkat s probjémem zpoždění plateb dodavatelům.S konkrétními dotazy je možné se obrátit na honorární konzulát ČR v Nouakchottu.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Během 90. let 20. století se Mauritánie značně zadlužila. V roce 2000 tak byla zařazena do skupiny těžce zadlužených chudých zemí (Heavily Indebted Poor Countries – HIPC). V první dekádě 21. století se dařilo dluh rapidně snižovat, zejména díky odpuštění 830 mil. USD v rámci iniciativy MDRI (Multirateral Debt Relief Initiative). Nicméně od roku 2007 dluh opět roste. V roce 2015 se celkový zahraniční dluh státu odhadoval na 4,676 mld. USD. Hlavními věřiteli jsou multilaterální organizace (kolem 54 % dlužné částky) – Africká rozvojová banka, Islámská rozvojová banka, Světová banka či Francouzská rozvojová agentura. Přes 44 % drží bilaterálně Libye, Kuvajt či fondy Abu Dhabi.

 

V únoru 2016 poskytla Světová banka finanční pomoc v hodnotě 10 milionů USD s cílem udržené rozvoje volné zóny v Nouadhibou. Volná zóna poskytuje fiskální výhody s hlavním cílem přilákát zahraniční investory a vyvýjet ekonomické aktivity.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rabatu (Maroko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem