Metro QualityZnačka výrobků špičkové kvality přednostně určených pro profesionálního zákazníka z oblasti HoReCa (hotely, restaurace,catering) – výhradně v nabídce velkoobchodní sítě MAKRO/METRO.

Odvětví / profesní oblast:

  • Potravinové a nepotravinové výrobky určené přednostně pro hotely, restaurace, catering – veřejné stravování.

Správce značky:

  • MAKRO Cash and Carry ČR s.r.o. – člen skupiny METRO Group

Kontaktní osoba:

  • Daniela Fetecauová

Kritéria pro udělení:

Splnění technických a kvalitativních kritérií popsaných ve smlouvě mezi zájemcem a společností Makro. Kritéria ve formě jakostních standardů stanovuje oddělení kvality Makro; standardy jsou nad rámec požadavků zákonů a vyhlášek platných v ČR. Kontroly výroby i výrobků se provádí pravidelně 1 až 2x ročně.

Poznámka:

Ověření splnění kritérií ve výrobě je provedeno nezávislými auditory – držiteli požadovaných certifikátů – podle postupů a standardů schválených společností Makro/METRO. Certifikáty třetí strany jsou vystaveny ČSJ a BVQI. Makro také zajišťuje pravidelné rozbory výrobků před uvedením na trh a dále namátkově z prodejen v akreditovaných laboratořích (Ecochem a.s., Belnovamann s.r.o.)

Doba platnosti:

  • neomezeně