Mexiko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

640 268

661 667

693 924

829 238

821 343

Dovoz

520 129

536 052

527 031

710 252

795 827

Bilance

120 139

125 615

166 893

118 986

25 516

Obrat

1 160 397

1 197 719

1 220 955

1 539 491

1 617 171

Zdroj: ČSÚ (tis. USD)

Podle českých statistik dosáhly za r. 2018 vývozy z ČR do Mexika 821,343 mil. USD, dovozy 795,827 mil. USD, bilance 25,516 mil. USD a obratu 1.617,171 mil. USD. Oproti stejnému období minulého roku export mírně klesl (o 0,96 %), import naopak stoupl (o 12 %), obrat pak o 5 %. V rámci zemí Latinské Ameriky se Mexiko ve sledovaném období podílelo na vývozu 52,76 % a na dovozu 51,2 %. Pro srovnání, druhý nejdůležitější partner, Brazílie, dosáhl následujících hodnot: export 343,885 mil. USD (podíl na vývozu do Latinské Ameriky 21 %), import 369,252 mil. USD (podíl 23,1 %).

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu (r. 2018):
• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 – 3000 cm3
• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1000 – 1500 cm3
• odsávače ostatní
• rychloměry, tachometry, stroboskopy
• brzdy, servobrzdy, části a jejich součásti
• soupravy zapalovacích kabelů pro auta, letadla, lodě
• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem do 1000 cm3
• výrobky z plastů
• ostatní mechanické stroje a přístroje s individuální funkcí
• rozvaděče pro zařízení, rozvody el. do 1000 V

Komoditní struktura dovozu (r. 2018):
• zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci hlasu a dat
• pevné elektrické keramické kondenzátory
• pevné tantalové elektrické kondenzátory
• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 – 2500 cm3
• kompresory používané v zařízení chladicích
• sluchátka, kombinované řečnické soupravy
• brýlové čočky z ostatních materiálů
• tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky, hračky a modely
• zpracovatelské jednotky jiné než zařízení pro automatické zpracování dat
• televizní a digitální kamery, videokamery
Zdroj: ČSÚ

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ má informace pouze o 2 českých společnostech, které se na mexickém trhu v této oblasti dosud angažovaly – jedna je dodavatelem specializovaných služeb pro výrobu televizních programů, druhá působí jako dodavatel služeb pro rezervační a dispečerské systémy. České subjekty se zajímaly o možnost poskytovat finanční služby malým podnikům. Z mexické strany nelze tyto údaje získat, tato oblast zde není statisticky sledována.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Oficiální údaje o konkrétních českých investicích v Mexiku nejsou k dispozici. Následuje přehled nejvýznamnějších případů českých investic v Mexiku, které jsou známy Velvyslanectví ČR, nejedná se však o konečný výčet.

2N Telekomunikace a.s. – bezpečnostní systémy
https://www.2n.cz/cs_CZ/

BTL AESTHETICS MEXICO (BTL zdravotnická technika, a.s.) – zdravotnická technika
https://www.btl.cz/

Capelini S.A. de C.V., Italli Innovacion S.A. de C.V. (Halla a.s.) – interiérová svítidla
https://www.halla.cz/

CGS Automotive de México S. de R.L. de C.V. (Rubena a.s.) – gumárenský/automobilový průmysl
http://www.rubena.cz/

Commai de Monterrey S.A. de C.V. (Strojimport a.s. / TOSHULIN a.s.) – tvářecí a obráběcí stroje
http://www.strojimport.com/, http://www.toshulin.cz/

Comersa Corp. S.A. de C.V. (Strojosvit a.s. ,Traco spol. s r.o., Česká zbrojovka a.s., Explosia, a.s., Argun s.r.o., Pamco INT. a.s., Fenix Protector s.r.o, Sellier and Bellot, a.s., Ego Zlín, spol. s .r.o., Mesit holding, a.s.) – zástupce českých firem
http://www.strojosvit.eu, http://www.traco-sro.cz/, https://www.czub.cz/cz/Default.aspx, http://www.explosia.cz/, http://www.argun.cz/, http://www.pamco.cz/cs/, http://www.fenix-protector.com/cz, http://www.sellier-bellot.cz/cesky/, http://www.egozlin.cz/, https://www.mesit.cz/cs

Construlocker (Kovobel, výrobní družstvo) – skládací kontejnery
http://www.kovobel.cz/

Difer Trade (ZEBR, s.r.o.) – stroje na výrobu žaluzií
https://www.zebr.cz

DINA – (Škoda Electric a.s.) – výrobce elektrických pohonů a trakčních motorů pro trolejbusy
https://www.skoda.cz/

Dixat, S.A. de C.V. (RETIA, a.s.) – obranný průmysl
http://www.retia.cz/cs/

Empowering Tech (Jablotron Alarms a.s.) – bezpečností a komunikační systémy
https://www.jablotron.com/cz/

Energy Corporation Mexico S.A. de C.V. (Doosan Škoda Power s.r.o.) – energetika
http://www.doosanskodapower.com/cz/main.do

Gojar S.A. de C.V. (Fermat a.s.) – obráběcí stroje
http://www.fermatmachinery.com/fermat-cz-fermat-group-u

Green Holdings MX S.A. de C.V. – Prihoda México (Příhoda s.r.o.) – vzduchová potrubí
http://www.prihoda.com/cs

Hemaq S.A. de C.V. (TOS Varnsdorf a.s.) – obráběcí, slévárenské a zámečnické stroje
http://www.tosvarnsdorf.cz/cz/

ICM Industrial S. de R.L. de C.V. (Keramtech s.r.o.) – slévárenská, topná a technická keramika
http://www.keramtech.cz/

Imex de Antequera (Pivovar Nová Paka a.s. + Asahi Brands Europe a.s. – Plzeňský Prazdroj) – pivo
http://www.novopackepivo.cz/ + http://asahi-brands-europe.cz/

Importadora G5C, S.A. de C.V. (Rodinný pivovar Bernard a.s.) – dovoz piva
http://www.bernard.cz/

Intégrez México, S.A. de C.V. (ERA a.s.) – radarová technika, systémy velení a řízení
http://www.era.aero/

Milton Internacional S.A. de C.V. (Svit Machinery s.r.o.) – stroje pro obuvnický průmysl
http://www.svitmachinery.com/

Mitas S. de R.L. de C.V. (Mitas, a.s.) – pneumatiky
http://www.mitas-tyres.com/cz/

mmcité9 (mmcité + a.s.) – městský mobiliář
http://www.mmcite.com/

Movihi Internacional S.A. de C.V. (Tatra Truck a.s.) – nákladní automobily
http://www.tatra.cz/

Premium Beers Group (Budějovický Budvar n.p.) – pivo
https://budvar.cz/

SIMCO – Servicios Industriales Medina Corporación (Houfek a.s., Mynář s.r.o.) – obráběcí stroje
https://www.houfek.com/

Sr. José G. Nájera López (Crystalex CZ s.r.o.) – nápojové a dekorativní sklo
http://www.crystalex.cz/cz/

Sr. Juan Felipe Muňoz Rodriguez (Gestra CZ s.r.o.) – nástroje na štěpení surového kamen
http://gestracz.com/cs/

Thermacut Mexico (Thermacut s.r.o.) – díly a příslušenství pro plazmové řezaní a svařování
http://www.thermacut.cz/

Think-Tim (Radomír Trecha – Compact) – technologie na čištění vod
http://www.compact-composite.cz/

TrustPort México – antivirové programy
https://www.trustport.com/cs

Wissner-bosserhoff México S. de R.L. de C.V. (Linet s.r.o.) – zdravotnická lůžka
http://www.linet.com/cz/

Y Soft Latin America (Y Soft Corporation, a.s.) – řešení tisku, tištěné procesy
https://www.ysoft.com/cs

ZKL Rodamientos de México S.A. / Jacob and Jacob S.A. de C.V. (ZKL Bearings CZ a.s.) – kuličková ložiska
http://www.zkl.cz/2N Telekomunikace a.s. – bezpečnostní systémy

Zlin Aircraft (Zlín Aircraft a.s.) – lehká letadla
http://www.zlinaircraft.eu/

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Nad rámec níže uvedených bilaterálních dohod existuje celá řada ujednání mezi EU a Mexikem, z nichž nejvýznamnější je Globální dohoda z roku 1997, která vstoupila v platnost v roce 2000 a jejíž součástí je i Dohoda o volném obchodu (viz část 3. ke vztahům Mexika s EU).

Vládní dohody:
Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě (Mexiko, 14. 8. 1990, vstup v platnost 22. 1. 1991)
Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických (Mexiko, 4. 5. 1995, vstup v platnost 4. 1. 1996)
Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech cestovních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000)
Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000)
Dohoda mezi vládou ČR a Mexika o změně Dohody mezi vládou ČR a vládou Mexika o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů z 25. 11. 1999 (cílem bylo zajistit kompatibilitu s Nařízením Rady ES č. 539/2001, v platnost 25. 1. 2005)
Dohoda o školské a kulturní spolupráci (Praha, 11. 10. 2001, vstup v platnost 3. 6. 2002)
Dohoda o obchodu a ekonomické spolupráci mezi vládou ČR a vládou Mexika (Mexiko, 26. 11. 1999, vstup v platnost 29. 8. 2000)

Prezidentské dohody:
Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (vstup v platnost 13. 3. 2004)
Smlouva mezi ČR a Mexikem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Mexiko, 4. 4. 2002, vstup v planost 27. 12. 2002)

Rezortní dohody:
Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem turistiky Mexika (podepsána 8. 3. 2004 v Praze, vstup v platnost dnem podpisu)
Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Mexickou radou zahraničního obchodu (COMCE) a Hospodářskou komorou ČR (Praha, 12. 10. 2001)
Memorandum o spolupráci MŽP ČR a MŽP Mexika (Mexiko, 20. 3. 2006, vstup v platnost dnem podpisu)
Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství Mexika o vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce (Vídeň, 12. 5. 2006, vstup v platnost dnem podpisu)
Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Mexika (k březnu 2019 byla dohoda ve finální fázi vyjednávání)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Vzhledem k rozvinuté mexické ekonomice neposkytuje Česká republika Spojeným státům mexickým rozvojovou pomoc. Na základě mezivládní dohody poskytuje ČR i Mexiko na reciproční bázi vládní studijní stipendia (více informací na stránkách Velvyslanectví ČR v Mexiku). Humanitární pomoc byla poskytnuta ze strany ČR v roce 1999 a v roce 2018 po ničivém zemětřesení. Na opravu školy a školky ve městě Jojutla (stát Morelos) a na Československou školu v Mexico City byly celkem uvolněny 3 mil. Kč.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem