Mexiko: Vztahy země s EU

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

Politické i ekonomické vztahy mezi Evropskou unií (EU) a Mexikem se řídí Globální dohodou z roku 1997, která vstoupila v platnost v roce 2000. EU a Mexiko od tohoto okamžiku vedou úzký politický dialog na témata společného zájmu jako je sociální koheze, lidská práva, udržitelný ekonomický rozvoj, životní prostředí, vzdělání a kultura, věda a technologie. Od roku 2008 je Mexiko strategickým partnerem EU.

Součástí Globální dohody je Dohoda o volném obchodu (FTA), která upravuje pohyb zboží a služeb. Díky Dohodě o volném obchodu vzrostl vzájemný obchod zbožím mezi oběma partnery o 148 % a dnes téměř 42 % zahraničních investic mířících do Mexika přichází ze zemí Evropské Unie.

Obě strany se rozhodly hledat další oblasti, v nichž by dále usnadnily vzájemné hospodářské vztahy a za tímto účelem začaly v květnu 2016 vyjednávat modernizaci stávající Dohody o volném obchodu tak, aby byl reflektován vývoj ekonomického prostředí. Nová Dohoda by měla vstoupit v platnost v roce 2020.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en México
Paseo de la Reforma 1675
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 Ciudad de México, México
Tel.: +52 55 5540 3345
E-mail: DELEGATION-MEXICO@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je pro Mexiko třetím největším obchodním partnerem a Mexiko druhým největším obchodním partnerem EU v Latinské Americe (po Brazílii) a dvanáctým celkově.
V roce 2019 dosáhly vývozy z EU do Mexika 40,88 mld. USD a dovozy z Mexika do EU 26,31 mld. USD, což oproti roku 2018 představuje 2,54% nárůst dovozů a drobný pokles vývozů z EU (o 0,26 %) (zdroj: Eurostat).
Na vývoz do Mexika je různými způsoby navázáno 400 000 pracovních míst v EU. Ze zboží jsou předmětem vzájemného obchodu zejména ropa a nerostné suroviny, telekomunikační a dopravní technika a další stroje. Ze služeb se jedná zejména o cestovní a přepravní služby dovážené do EU, a v opačném směru o přepravní, telekomunikační a IT služby.
Postavení zemí EU v mexické teritoriální relaci (r. 2019, mil. USD, %)

Země

Obrat

Podíl na obratu EU

SRN

24 671,7

35,29

Itálie                   

7 471,7

10,69

Francie

5 933,3

8,49

Španělsko

5 832,7

8,34

Velká Británie

5 170,6

7,40

Nizozemsko

4 124,0

5,90

Belgie

2 486,4

3,56

Irsko

2 109,1

3,02

Rakousko

2 047,6

2,93

ČR                      

1 706,3

2,44

Maďarsko           

1 597,2

2,28

Polsko                

1 493,4

2,14

Švédsko

1 109,7

1,59

Dánsko               

844,7

1,21

Rumunsko

676,1

0,97

Portugalsko        

658,8

0,94

Finsko

633,9

0,91

Slovensko           

535,4

0,77

Řecko

210,1

0,77

Bulharsko

140,6

0,20

Slovinsko           

133,1

0,19

Lucembursko

92,5

0,13

Estonsko             

71,3

0,10

Malta                   

60,1

0,09

Lotyšsko             

47,0

0,07

Chorvatsko

35,3

0,05

Litva

25,3

0,04

Kypr       

1,7

0,00

Celkem

69 920,7

100,00

Zdroj: UN Comtrade Database; Trade Map

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Aktuální programy EU bilaterální a multilaterální spolupráce:
1. Bilaterální spolupráce EU – Mexiko
Vzhledem k statusu Mexika jako rozvinuté země již nebylo zahrnuto do bilaterálních projektů Evropské unie v období 2014 – 2020. V současné době dobíhají projekty schválenéschválené v předchozím období, např. 2. fáze Laboratoře sociální koheze. Kromě toho jsou pro Mexiko stále dostupné jiné programy jako DCI (Development Cooperation Instrument), PI (the Partnership Instrument), EIDHR (the European Instrument for Democracy and Human Rights), všechny regionální programy a externí komponenty interních nástrojů jako Horizont 2020.
2. Spolupráce EU – Latinská Amerika
EU s Latinskou Amerikou v současné době spolupracuje v rámci Multiannual indicative programme for Latin America 2014-2020 s celkovým rozpočtem 925 mil. EUR.
Program se skládá ze dvou komponentů. Zatímco první z nich je aplikovaný na celý kontinent, druhá část se týká pouze středoamerických zemí. V rámci regionálního programu se EU zaměřuje na bezpečnost a rozvoj (70 mil. EUR), dobrou veřejnou správu, odpovědnost a sociální rovnost (42 mil. EUR), inkluzivní a udržitelný růst umožňující lidský rozvoj (215 mil. EUR), životní prostředí a změny klimatu (300 mil. EUR), vzdělávání (163 mil. EUR v rámci programu Erasmus+) a podpůrná opatření (15 mil. EUR).
Podrobnější informace o programech pro Latinskou Ameriku jsou k nalezení na stránkách Evropské komise.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 12. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem