Mexiko: Vztahy země s EU

Politické i ekonomické vztahy mezi Evropskou unií (EU) a Mexikem se řídí Globální dohodou z roku 1997, která vstoupila v platnost v roce 2000. EU a Mexiko od tohoto okamžiku vedou úzký politický dialog na témata společného zájmu jako je sociální koheze, lidská práva, udržitelný ekonomický rozvoj, životní prostředí, vzdělání a kultura, věda a technologie. Od roku 2008 je Mexiko strategickým partnerem EU.

Součástí Globální dohody je Dohoda o volném obchodu (FTA), která upravuje pohyb zboží a služeb. Díky Dohodě o volném obchodu vzrostl vzájemný obchod zbožím mezi oběma partnery o 148 % a dnes téměř 42 % zahraničních investic mířících do Mexika přichází ze zemí Evropské Unie.

Obě strany se rozhodly hledat další oblasti, v nichž by dále usnadnily vzájemné hospodářské vztahy a za tímto účelem začaly v květnu 2016 vyjednávat modernizaci stávající Dohody o volném obchodu tak, aby byl reflektován vývoj ekonomického prostředí. K prosinci 2018 byly uzavřeny všechny kapitoly a odeslány k právní korekci a překladu. Poslední částí, kterou bylo třeba dojednat, byly podmínky veřejných zakázek na úrovni jednotlivých států Mexika. Nová Dohoda by měla vstoupit v platnost v roce 2020.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en México
Paseo de la Reforma 1675
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 Ciudad de México, México
Tel.: +52 55 5540 3345
E-mail: DELEGATION-MEXICO@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je pro Mexiko třetím největším obchodním partnerem a Mexiko druhým největším obchodním partnerem EU v Latinské Americe (po Brazílii) a dvanáctým celkově. V roce 2018 dosáhly vývozy z EU do Mexika 45,974 mld. USD a dovozy z Mexika do EU 33,094 mld. USD, což oproti roku 2018 představuje růst o 9,0 % u vývozů a 13 % u dovozů. Na vývoz do Mexika je různými způsoby navázáno 400 000 pracovních míst v EU. Ze zboží jsou předmětem vzájemného obchodu zejména ropa a nerostné suroviny, telekomunikační a dopravní technika a další stroje. Ze služeb se jedná zejména o cestovní a přepravní služby dovážené do EU, a v opačném směru o přepravní, telekomunikační a IT služby.

Postavení zemí EU v mexické teritoriální relaci (r. 2018, mil. USD, %)

Země

Obrat

Podíl na obratu

SRN

24 830,7

33,43

Itálie

8 391,4

11,30

Španělsko

7 239,0

9,75

Francie

6 159,7

8,29

Nizozemsko

4 834,2

6,51

Velká Británie

4 632,6

6,24

Belgie

3 210,4

4,32

Rakousko

2 137,2

2,88

Irsko

2 103,9

2,83

ČR

1 775,1

2,39

Maďarsko

1 701,8

2,29

Polsko

1 364,3

1,84

Švédsko

1 168,2

1,57

Dánsko

904,5

1,22

Portugalsko

780,8

1,05

Finsko

769,2

1,04

Rumunsko

632,1

0,85

Slovensko

490,2

0,66

Řecko

234,8

0,32

Slovinsko

196,0

0,26

Lucembursko

188,3

0,25

Estonsko

174,2

0,23

Bulharsko

131,2

0,18

Chorvatsko

60,4

0,08

Malta

58,3

0,08

Litva

45,4

0,06

Lotyšsko

45,4

0,06

Kypr

20,6

0,03

Celkem

74 279,9

100,00

 Zdroj: UN Comptrade Database

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Aktuální programy EU bilaterální a multilaterální spolupráce:

1. Bilaterální spolupráce EU – Mexiko

Vzhledem k statusu Mexika jako rozvinuté země již nebylo zahrnuto do bilaterálních projektů Evropské unie v období 2014-2020. V současné době dobíhají projekty schválené v předchozím období, např. 2. fáze Laboratoře sociální koheze. Kromě toho jsou pro Mexiko stále dostupné jiné programy jako DCI (Development Cooperation Instrument), PI (the Partnership Instrument), EIDHR (the European Instrument for Democracy and Human Rights), všechny regionální programy a externí komponenty interních nástrojů jako Horizont 2020

2. Spolupráce EU – Latinská Amerika

EU s Latinskou Amerikou v současné době spolupracuje v rámci Multiannual indicative programme for Latin America 2014-2020 s celkovým rozpočtem 925 mil. EUR.

Program se skládá ze dvou komponentů. Zatímco první z nich je aplikovaný na celý kontinent, druhá část se týká pouze středoamerických zemí. V rámci regionálního programu se EU zaměřuje na bezpečnost a rozvoj (70 mil. EUR), dobrou veřejnou správu, odpovědnost a sociální rovnost (42 mil. EUR), inkluzivní a udržitelný růst umožňující lidský rozvoj (215 mil. EUR), životní prostředí a změny klimatu (300 mil. EUR), vzdělávání (163 mil. EUR v rámci programu Erasmus+) a podpůrná opatření (15 mil. EUR).

Podrobnější informace o programech pro Latinskou Ameriku jsou k nalezení na stránkách Evropské komise.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem