Moldavsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

5.1. Perspektivní položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Privatizace moldavských státních podniků není příliš úspěšná, výnosy zůstávají daleko za očekáváním vlády. V roce 2015 proběhly dvě kola privatizace s výnosem 36,7 mil. MDL, v roce 2016 proběhly tři kola privatizace, ve kterých bylo k privatizaci nabídnuto 63 státem vlastněných podniků. Nakonec bylo privatizováno 9 podniků a výnosy privatizace v roce 2016 dosáhly výše 321,4 mil. MDL. Privatizace státního majetku v roce 2017 přinesla do státního rozpočtu jen 166 mil. MDL, v roce 2018 potom přibližně 366 mil. MDL. Nejvýznamnější v roce 2018 byla privatizace společnosti Air Moldova. V roce 2019 příjmy státního rozpočtu z privatizace opět poklesly a to téměř dvojnásobně, činily pouze 191,7 milionu lei.  Více než 87% z této částky bylo zajištěno privatizací výrobce cigaret a tabáku Tutun_CTC.

Informace o privatizovaném státním majetku jsou zveřejňovány v médiích a na webových stránkách příslušných vládních institucí. Seznam podniků navržených k privatizaci je možné zhlédnout na stránkách Agentury pro státní vlastnictví www.app.gov.md.

Prostor pro investice skýtají plánované rekonstrukce a stavby nové silniční infrastruktury. Počítá se s výstavbou i opravou hlavních i okresních silnic, finanční prostředky zajistí především úvěry EBRD, EIB a Světová banka, dále EU a USA. Probíhá také projekt se Státní železniční společností Moldavska na rehabilitaci železnic v rámci programu „Moldovan Railways Restructuring“.

Významný posun nastal v dlouhodobě neřešené situaci v oblasti pevných odpadů. V roce 2019 byla podepsaná smlouva o půjčce mezi Ministerstvem financí Moldavska a EIB. Jedná se o  100 mil EUR určených na realizaci programu „Solid Waste Moldova“, do kterého by měla kromě EIB přispět i EBRD.

Potenciál dále skýtají projekty v oblasti  energetiky, což souvisí se záměrem zvýšit energetickou efektivnost, případně přenos a distribuci el. energie, teplárenství, ev. plynovody a zásobníky plynu, malé energetické zdroje na biomasu + výroba biomasy a pelet, dodávky pro městskou hromadnou dopravu, čištění pitné i odpadní vody, vodovody, kanalizace.

Probíhá projekt „Zelené město: budovy v Kišiněvě“, který je financován společně EIB, EBRD a mezinárodními donory. Cílem projektu je zvýšit energetickou efektivitu budov, které jsou majetkem města a demonstrovat komerční životaschopnost projektů v oblasti zvýšení energetické efektivnosti. Na rok 2020 je plánována příprava a schválení projektu zaměřeného na optimalizaci výroby tepelné energie, financování ve výši 100 mil. EUR zajistí Světová banka.

Prostor pro případné investice v Moldavsku lze dlouhodobě také hledat v oblastech souvisejících se zemědělstvím a potravinářským průmyslem – zemědělská technika a mechanizace, hnojiva, zavlažování, výstavba kravínů/vepřínů/drůbežáren/jatek, široce chápaný potravinářský průmysl.

Příležitost skýtá také sektor zdravotnictví, kde kromě možnosti nákupů pro státní zdravotnická zařízení, existuje prostor pro soukromá zdravotnická zařízení se zájmem o moderní vybavení a technologie

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V rámci česko-moldavské spolupráce byly organizovány tzv. smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Počínaje rokem 2015 a v souladu s příslušnou dohodou o hospodářské a průmyslové spolupráci (podepsaná v květnu 2014) se tento formát spolupráce povýšil na mezivládní komisi pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. První zasedání česko-moldavské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci proběhlo v Kišiněvě ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2015. Poslední, 4. zasedání mezivládní komise proběhlo v Praze ve dnech 26. – 27. 9. 2018.

Významnější výstavy a veletrhy probíhají v prostorách kišiněvského výstaviště MOLDEXPO. Mezi největší a nejvýznamnější akce patří zemědělská výstava Moldagrotech a Farmer, které jsou organizovány společně dvakrát ročně na jaře a na podzim. Informace o jednotlivých výstavách lze získat na webových stránkách www.moldexpo.md.

Akce pořádané pod záštitou Obchodní komory Moldavska jsou zveřejňovány na webových stránkách https://chamber.md/calendarul-expozitional-2020/

Aktuálně jsou z důvodů epidemie COVID-19 všechny akce zrušené nebo odložené na neurčito.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kišiněvě (Moldavsko) ke dni 15.5. 2020.

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem