Monako: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejperspektivnější položky pro český export uvádí Mapa globálních oborových příležitostí na internetovém portálu BusinessInfo.cz.

Nejperspektivnějšími odvětvími pro investice jsou služby cestovního ruchu, finanční služby, výroba luxusního zboží a vyspělé technologie.

Privatizační a rozvojové projekty jsou oznamovány na internetových stránkách úředního věstníku Journal de Monaco v kategorii Avis et communiqués s tématem Appel d’offres.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kalendář veletrhů a hospodářských výstav a konferencí je uváděn na internetových stránkách EventsEye pod heslem Monaco.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Paříži (Francie) ke dni 27. 4. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem