Monako: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

v mil. EUR

Dovoz do Monaka z ČR

Vývoz z Monaka do ČR

Saldo

2015

7,2

8,6

– 1,4

2016

10,5

4,7

5,8

2017

15,3

4,4

8,8

2018

12,1

4,9

5,4

2019

43,8 10,9 32,9

Zdroj: IMSEE

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Tak podrobné údaje monacká statistika neuvádí a statistika zahraničního obchodu ČSÚ obchod s Monakem nevykazuje vůbec.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČNB ani monacká statistika tyto údaje neuvádí.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ČNB ani monacká statistika tyto údaje neuvádí.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouvy s Monakem jsou uvedeny v databázi smluv na internetové adrese www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv v rubrice Monako. Z oblasti hospodářství je to následující smlouva:

  • Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech (2.3.2016)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Monako není cílem projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Paříži (Francie) ke dni 27. 4. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem