Monako: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vzhledem k celní unii s Francií se obchodní výměna s touto zemí v monacké statistice zahraničního obchodu nevykazuje. Obchodní bilance se souhrnem ostatních zemí je následující:

v mil. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

841

921

869

1 098

1 116

Dovoz

1 208

1 355

1 583

2 136

2 407

Saldo

– 367

– 434

– 694

– 1 038

– 1 291

Zdroj: IMSEE

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vzhledem k celní unii s Francií se obchodní výměna s touto zemí v monacké statistice zahraničního obchodu nevykazuje. Teritoriální struktura obchodu s ostatními zeměmi je následující:

Vývoz

%

%

EU

68,8

 

– Itálie

 

18,1

– Německo

 

13,5

– V. Británie

 

9,1

– Španělsko

 

7,3

Česko

 

1,0

– jiné země EU

 

19,8

Švýcarsko

9,0

 

USA

6,4

 

jiné země

15,8

 

celkem

100,0

 

 

Dovoz

%

%

EU

60,9

 

– Itálie

 

33,9

– Německo

 

8,8

– V. Británie

 

6,5

Česko

 

1,8

– jiné země EU

 

9,9

Švýcarsko

16,5

 
Čína

2,8

 

jiné země

19,8

 

celkem

100,0

 

Zdroj: IMSEE

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz

%
opravy a montáže 14,8
chemické výrobky 12,0
dopravní prostředky 11,2
gumové a plastové výrobky 10,0
potraviny 9,1
elektronika 9,0
textil a obuv 7,2
léčiva 7,1
jiné komodity 19,6
celkem 100,0

 

Dovoz

%
opravy a montáže 21,0
dopravní prostředky 20,8
stroje a zařízení 13,5
chemické výrobky 8,6
textil a obuv 8,6
elektronika 6,2
gumové a plastové výrobky 6,1
potraviny 4,1
jiné komodity 11,1
celkem 100,0

Zdroj: IMSEE

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Na území Monaka zvláštní zóny nejsou.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic monacké statistiky nevykazují – je zahrnut v platební bilanci Francie.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu má podporu například v podobě daňových a úrokových úlev, rozvojových příspěvků a administrativních návodů. Podporou investic se zabývá odbor ekonomického rozvoje ministerstva financí a hospodářství. Různé možnosti podpory jsou uváděny na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Aides.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Paříži (Francie) ke dni 27. 4. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem