Mongolsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)

Mongolská ekonomika je jednostranně orientovaná na těžbu a vývoz nerostných surovin, je citlivá na výkyvy cen surovin na světových trzích a výkyvy výkonnosti ekonomik sousedních zemí (Číny a Ruska). Uhlí je hlavní položkou mongolských vývozů. Export uhlí vzrostl v roce 2018 o více než miliardu USD. Celkový obrat zahraničního obchodu meziročně (2017/2018) vzrostl o 2,3 mld. USD (24,4 %), z toho vývozy o 800 mil. USD (15 %), dovozy o 1,5 mld. USD (39 %).  Z Mongolska bylo vyvezeno 36,5 mil. tun uhlí (meziroční nárůst o 3,2 mil. tun). Vývozy surovin, textilních výrobků, kamenů a drahých kovů se na celkovém exportu podílely 95,3 %. Dovážely se hlavně surovinové produkty, stroje, vybavení, elektrické spotřebiče, vozy a jejich součásti a potraviny (66,8% ). 

Mongolská vláda se snaží o diverzifikaci ekonomiky, cílí na zvýšení exportu zboží s vyšší přidanou hodnotou. Americkému Kongresu byl předložen „Mongolian Third Neighbour Trade Act, jenž by umožnil vývoz mongolských textilních výrobků, zejména kašmíru, do USA bez daně. Podporován je vývoz masa a masných výrobků. 

Mongolsko je příjemcem v systému GSP+, který jej opravňuje vyvážet zboží do zemí Evropské unie bez daní (6200 zbožových položek).

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

V mil. USD 

2014

2015

2016

2017

2018

Obrat

11 011,2

8 466,6

8 275,32

10 536,2

12 886,8

Vývoz

5 774,6

4 669,5

4 917,3

6 200,7

7 011,8

Dovoz

5 236,6

3 797,2

3 357,9

4 335,5

5 875,0

Saldo

538,0

872,3

1 559,4

1 865,2

1 136,7

Zdroj: Mongolský statistický úřad

 

Celkový obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 2,3 mld. USD (24,4 %), z toho vývozy o cca 800 mil. USD (15 %), dovozy o 1,5 mld. USD (39 %).

V roce 2018 obchodovalo Mongolsko dle údajů Mongolského statistického úřadu se 156 zeměmi světa, se kterými dosáhlo celkové obchodní výměny v hodnotě 12886,8 mil. USD. Export přitom dosáhl hodnoty 7011,8 mil. USD, import 5875,0 mil. USD, konečné saldo obchodní bilance pak činilo +1 136,7 mil. USD.

Mongolsko vyváží svoji produkci do necelé třetiny zemí světa. Klíčovým obchodním partnerem v oblasti exportu je nadále ČLR, již s více jak 90% podílem (92,8 %), následovaná UK (2,46 %), RF (1,2 %) a dalšími cca 60 zeměmi. Do České republiky bylo dle mongolských statistik v roce 2018 vyvezeno zboží v hodnotě 273,5 tis. USD.

V daném období Mongolsko importovalo produkci z více jak 150 zemí. Rozhodující podíl tvořily dovozy z ČLR (33,6 %) a RF (29, 2%). Následuje Japonsko (9,6 %), J. Korea (4,5 %), USA (3,6 %) a SRN (2,9 %). Z České republiky bylo dle mongolských statistik v roce 2018 dovezeno zboží v hodnotě 9,42 mil. USD.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Evropská unie je po Číně a Rusku třetím největším obchodním partnerem Mongolska s celkovým obratem za r. 2018 829 mil.USD. Dovozy zemí EU z Mongolska se propadly na 253 mil. USD, exporty z EU vzrostly na 576 mil. USD. 

Zdroj: Mongolský celní úřad

Nejvíce ze zemí EU do Mongolska v roce 2018 vyváželo Německo (168 mil. USD), následované Polskem (58 mil. USD), Itálií (54,7 mil. USD), Velkou Británií (31,9 mil. USD), Švédskem (39,1 mil. USD), Francií (39,1 mil. USD),  Slovinskem (23,2 mil. USD), Nizozemskem (22,5 mil. USD), Dánskem (19,3 mil. USD), Finskem (17,7 mil. USD), Španělskem (17,6 mil. USD), Maďarskem (11,9 mil. USD) a ČR (9,4 mil. USD) . Ovšem české statistiky se liší a vykazují hodnotu exportu do Mongolska ve výši 13 mil. USD.

V opačném směru, tj. do zemí EU z Mongolska směřovalo nejvíce zboží do UK (172 mil. USD),  Itálie (54 mil. USD), Německa (12,3 mil. USD) , Francie (5,4 mil. USD), Rakouska  (4,4 mil. USD) a Nizozemska (1,3 mil. USD). Z Mongolska se do ČR vyvezlo zboží v hodnotě 274 tis. USD, české statistiky však registrují 803 tis. USD. 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Klíčové skupiny komodit

Export (tis. USD)

Import (tis. USD)

Potraviny

91 423,3

436 686,4

Živočišné a rostlinné tuky a oleje

536,0

33 630,0

Živá hospodářská zvířata, živočišná produkce

102 121,2

69 488,7

Rostlinná produkce

22 010,5

133 655,8

Nerostné suroviny

6 070 337,8

1 325 754,9

Chemikálie a chemické výrobky

1 247,7

372 173,1

Plasty, guma a výrobky z nich

1 591,3

226 795,5

Surové a zpracované kůže, kožešiny a výrobky z nich

16 960,3

8 329,1

Dřevo a výrobky ze dřeva

356,7

33 991,3

Celulóza, papír a karton, výrobky z papíru

44,7

61 613,3

Textil a textilní výrobky

409 800,9

90 259,6

Obuv, pokrývky hlavy, výrobky z peří

2 317,4

19 996,4

Cement, azbest, sklo a výrobky ze skla

60

114 451,6

Cenné kovy, drahé kameny, šperky

145 480,7

2 413,8

Základní kovy a výrobky z nich

91 754,7

540 345,4

Optické přístroje, měřidla, nemocniční a hudební nástroje

3 952,7

107 182,1

Stroje, elektropřístroje, spotřebiče, TV a náhradní díly 

22 770,1

1 285 934,8

Dopravní prostředky, náhradní díly

24 749 2

896 762,0

Zdroj: Mongolský celní úřad

 

 

 

 

 

 

Komoditní struktura mongolského vývozu je stabilně nejvíce orientovaná na vývoz minerálů. V roce 2018 činily nerostné suroviny již 86,6 % z celkového vývozu (převážně uhlí, měď), dále pak textil a textilní výrobky 5,8 %, kameny, vzácné kovy a šperky 2,1 %, živá zvířata, maso a výrobky živočišného původu 1,5%, rostlinné produkty 1,3 %.

Dlouhodobě jsou hlavní dovozní komoditou ropné produkty, stroje a zařízení, dopravní zařízení, bojlery, elektrická zařízení, potravinářské výrobky, léky, plastové produkty a chemikálie.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Mongolsko má tři zóny volného obchodu, z toho dvě na hlavních hraničních přechodech při transmongolské magistrále: s RF v Altanbulagu, na hraničním přechodu s ČLR v Zamiin Uud. Třetím místem je Tsagaan nuur. Zóny upravuje Zákon o volných zónách Mongolska z roku 2015.

Zóna “Altanbulag”, která se nachází 335 km severně od Ulánbátaru, byla oficiálně otevřena dne 22. 6. 2014. Její plocha je 500 hektarů. Sousedí s ruským přechodem Khiagt border port.  Zóna Zamiin Uud se nachází vedle hraničního města Zamyn Uud v Dornogobi. Je vzdálena 780 km od Ulánbátaru, 230 km od Sainshandu, 8 km od čínského města Erlian. Rozkládá se na na 900 hektarech, resp. 9 km2. Tsagaan nuur je na severozápadě Mongolska, 1700 km od Ulánbátaru, 65 km od of Bayan-Ulgii, 28 km od ruského přechodu. Zónu protíná Euro-Asijská mezinárodní dálnice AN-32, má rozlohu 708,4 hektarů. 

V  zónách volného obchodu jsou stanoveny speciální podmínky pro nábor zahraniční pracovní síly, uplatňovány následující daňové pobídky pro: maloobchod, turismus, hotelový management (poplatek za pozemek, 100 % osvobození prvních pět let, 50 % další tři roky), infrastrukturu a stavebnictví, energetiku, topení, kabelovou síť, dodávky pitné vody, čistění vody, železnici, letiště, silnice (poplatek za pozemek, 100% osvobození prvních deset let, pro projekty v min. výši 500 tis. USD daňová pobídka z příjmu odpovídající 50% celkové investice), pro společnosti, které investovaly min. 300 tis. USD do rozvoje skladů, hotelů, turistických center, továren s výrobou zboží, které je jinak dováženo (daňová pobídka z příjmu odpovídající 50 % celkové investice).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V Mongolsku je více než 14 684 zahraničních společností ze 120 zemí. Celková výše kumulovaných zahraničních investic v letech 1990-2018 činila 23,6 mld. USD, FDI v roce 2018 vzrostly o 2,47 mld. USD, tj. o 18,4 % od roku 2017.

FDI významně rostly až do roku 2011, kdy dosáhly nejvyšší částky 5 mld. USD. Ačkoliv příliv FDI po roce 2011 dramaticky klesl, nezastavil se a meziročně opět roste. FDI směřují hlavně do těžby. V r. 2015 došlo k završení složitých jednání realizace II.fáze (hlubinná těžba mědi a zlata) projektu Oyu Tolgoi (OT). Naleziště disponuje vynikající kvalitou těžených nerostů. Jedná se o gigantickou investici do nové produkční kapacity, která by měla generovat 80 % celkové finální produkce OT a dle konzervativních odhadů navýšit o třetinu roční HDP Mongolska. Proinvestováno má být v letech 2016-2022 cca 9 mld. USD. V prosinci 2015 došlo k uzavření dohod o syndikované půjčce ve výši 4,3 mld. USD s konsorciem přibližně 15 mezinárodních bank na výstavbu šachet.

Nejvýznamnějšími investory jsou v Mongolsku společnosti registrované v Hongkongu, Singapuru, USA a Japonsku.

Mongolská vláda a Centrální banka se snaží přilákat FDI i do dalších sektorů, zejména pak do zemědělství a potravinářství (zpracování a export masa, kašmíru, kůží, hnojiva), turismu (hotely, tour kempy, ekoturismus, zahraniční tour operátoři), zdravotnictví, obnovitelných zdrojů (větrná, solární a vodní energie), telekomunikací a IT sektoru.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Mongolsko je na indexu snadného podnikání (Doing Business) Skupiny Světové banky 74. ze 190 ekonomik (2019). Dosáhlo skóre 67,74/100. V ochraně investorů obsadilo v roce 2019 33. místo, v založení podnikání 87. místo, v registraci majetku 49. místo, v dosažení úvěru 22. místo a v placení daní 61. místo. Mongolsko má uzavřenu Dohodu o podpoře a ochraně zahraničních investic se 43 zeměmi a Dohodu o zamezení dvojímu zdanění se 26 zeměmi. Rovněž je členem Soulské úmluvy o zřízení mnohostranné agentury pro investiční záruky a Washingtonské úmluvy o vypořádání investičních sporů.

V roce 2014 Mongolsko představilo svůj Investiční zákon a politiku v UNCTAD (Konference OSN o obchodu a rozvoji). UNCTAD doporučila Mongolsku, aby se zamezilo makroekonomické nestabilitě, zavedlo srozumitelnou FDI strategii. V roce 2015 vstoupilo v platnost Mongolsko-Japonské ekonomické partnerství (EPA). 

Investiční zákon (2013)

Zákon upravuje aktivity domácích i zahraničních investorů. Investiční pobídky, jenž jsou součástí zákona, se dělí na daňové a nedaňové. Daňové pobídky – jedná se především o osvobození od daní, možnosti využití zrychlených odpisů pro daňové účely, přenesení daňové ztráty do dalších let (4 – 8 let) a odpočet nákladů na školení zaměstnanců ze zdanitelných příjmů. Nedaňové pobídky – prodloužení práv k držení půdy, pobídky pro provozování činnosti ve svobodných ekonomických zónách, zvýšení kvóty pro zaměstnávání zahraničních zaměstnanců, zjednodušení vízových náležitostí.

Zákon zavedl „Stabilizační certifikát“ s cílem nastolit stabilnější daňové prostředí v Mongolsku. Investorovi držícímu certifikát je umožněno stabilizovat (ukotvit) výši sazeb na 5-18 let (dle výše investice, sektoru a lokality investice) u těchto daní a poplatků: z příjmu právnických osob, DPH, cel a dani z nerostných surovin (royalty). Zákon rovněž stanoví, že zahraniční přímé nebo nepřímé vlastnictví vyšší než 50 % určuje, že se jedná o zahraniční subjekt.

Neoficiální překlad Investičního zákona v anglickém jazyce nalezenete na internetových stránkách ZÚ Ulánbátar (na spodním okraji stránky).

Koncesní zákon (2010)

Upravuje náležitosti související s organizováním výběrového řízení k udělování koncesí investorům ve vtahu k majetku státu a municipalit, koncesní smlouvy a řešení sporů. PPP strategie (public private partnership) má za cíl přilákat a podporovat zavádění projektů prioritních pro vládu, zintenzivnit růst ekonomiky závislé na soukromých prostředcích a technologiích, liberalizovat ekonomiku větším zapojením soukromého sektoru do vládní investiční politiky a strategie. V roce 2013 byla vládou schválena Rezoluce 317 „Seznam koncesí/PPP projektů“. Koncese jsou stanoveny pro projekty v infrastruktuře a stavebnictví, silniční projekty, letištní, energetické, environmentální, vzdělávací, zdravotnické, umělecké, turistické, železniční. 

Invest in Mongolia One Stop Service Center pro investory

Centrum nabízí od roku 2018 v Ulánbátaru investorům služby a informace o investičním prostředí a příležitostech na trhu, o investičním právním rámci, daňových a nedaňových pobídkách, registraci společnosti, vydávání víz, daňové registraci, sociálním pojištění. Kontaktní adresa je: National Development Agency, Invest in Mongolia One Stop Service Center, United Nations Street 5/1, Ulaanbaatar 15160 Mongolsko, telefon: +976 77001717, e-mail: ossc@investmongolia.com.

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru (Mongolsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem