Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
• Teritorium: Česká republika