Myanmar: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Rangúnu

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pro svůj ekonomický potenciál je nadále Myanmar považován za aktuálně jednu z nejvýznamnějších obchodních příležitostí ve světě a to i přes obtížnější podnikatelské prostředí, které se neustále zlepšuje.  

Perspektivní odvětví pro české exportéry 

Vláda v posledních letech výrazně podporuje investice do zemědělství, což zvyšuje možnosti poptávky po zemědělské technice, výhledově by mohla vzrůst také potřeba služeb v této oblasti (certifikace potravin, pomoc s uplatněním výrobků na vyspělých trzích). Díky narůstajícím investicím ve stavebnictví se jako perspektivní jeví obchod se stavebním materiálem (ocel, cement, sklo, sádra nebo barvy a laky), stejně tak dodávky stavebních strojů. Možnosti se nabízí i firmám, které vyrábí nebo dodávají auto komponenty. Za velmi perspektivní lze označit rovněž budování dopravní infrastruktury (železniční i silniční síť je nedostatečná) a energetické infrastruktury. Vzhledem k postupně posilující střední třídě je zajímavá také rostoucí poptávka po zboží, zejména potravinách, nápojích, kosmetice, malých domácích spotřebičích a službách. Významně narůstá podíl obyvatel s vlastním chytrým telefonem, tudíž je stále perspektivnější oblast internetových a mobilních aplikací.  

Příležitosti pro český export

 • Energetika: těžba ropy a zemního plynu, produktovody, stroje a zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu, energetická infrastruktura, rozvodné sítě, energetické stroje a zařízení, náhradní díly, stroje a zařízení plynových, vodních elektráren 
 • Těžební průmysl: geologické mapování a ložiskový průzkum, těžební zařízení, technologie a služby, zelené technologie a služby, spolupráce ve výzkumu 
 • Infrastruktura: silnice, železnice, telekomunikace, dopravní systémy, stroje a zařízení pro přístavy 
 • Stavebnictví: stavební materiály a prefabrikáty, stavební stroje a zařízení 
 • Vodohospodářství: čističky odpadních vod, úpravny vod, pitná voda 
 • Automobilový průmysl: komponenty 
 • Letecký průmysl: dopravní letadla pro místní lety, radarové systémy, zařízení letišť 
 • Spotřební zboží: potraviny, nápoje, kosmetika, domácí spotřebiče 
 • Zemědělství: zemědělské stroje a technika, zavlažovací zařízení, technologie 
 • Potravinářství: technologie a zařízení na zpracování a balení potravin 
 • Zdravotnictví: vybavení nemocnic, diagnostická zařízení, léčiva a vakcíny, výstavba a provoz soukromých nemocnic a klinik 
 • ICT: software, aplikace 
 • Cestovní ruch: hotely a turistická infrastruktura 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mise českých těžařů a geologů v oblasti Tanintharyi (únor 2019)

Skupina expertů z řad českých firem i veřejných institucí navštívila ve dnech 4. – 7. února 2019 region Tanintharyi a Myeik. Akce proběhla v rámci projektu ekonomické diplomacie tzv. „PROPED“. Účastníci podnikatelské mise navštívili ložiska uhlí a křemene v regionu na jihu země a ve městech Dawei a Myeik uspořádali pro místní těžařské asociace semináře o udržitelné těžbě nerostných surovin.

Velvyslanectví ČR v Rangúnu zorganizovalo čtvrtou oborovou misi českých firem z oblasti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin ve dnech 18. 23. března 2018 na základě MZV ČR schváleného projektu ekonomické diplomacie tzv. „PROPED“. Hlavním výstupem byl podpis Memoranda o porozumění v oblasti geologie a těžebního průmyslu.

Odborné semináře s názvy „Udržitelné využívání nerostných zdrojů“ a „Možnosti využití odpadních mramorů“ se uskutečnily v Mogoku za podpory a ve spolupráci s myanmarským ministerstvem přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí a dále ve spolupráci s Mandalay Mining Association a Bago Mining Association v Mandalay. Úvodní slovo pronesl zástupce přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí Mogoku. Zúčastnil se odborného semináře společně s dalšími zástupci ministerstva, těžebních asociací, státních a soukromých firem. Dále mise navštívila rubínová, safírová a peridotová ložiska v Mogoku.

České firmy (Get s.r.o., GeoVision s.r.o., INCO Engineering s.r.o.) včetně oborových asociací geologů a těžební techniky (CDT – spolek České dobývací techniky a ČALG – česká asociace ložiskových geologů) za účasti zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu se zaměřily na předávání know-how v oblastech geologie, moderních metod mapování, odběru vzorků, zpracování a interpretace geologických a environmentálních dat, dále na technickou pomoc v oblasti rozvoje lidských zdrojů v oblasti životního prostředí a problematiku sanací a rekultivací.

Dne 23. března 2018 bylo v hlavním městě Nay Pyi Taw podepsáno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Myanmarem/Barmou, která otevírá nové obchodní možnosti a příležitosti pro české exportéry v  oblasti geologie a těžebního průmyslu. Memorandum o porozumění vytváří rámec pro intenzivní výměnu informací, společnou organizaci podnikatelských akcí a konkrétních obchodních příležitostí.

Zájem o české technologie v oblasti těžby (listopad 2017)

Velvyslanectví ČR v Rangúnu zorganizovalo třetí oborovou misi českých firem z oblasti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin ve dnech 27. – 30. listopadu 2017 na základě MZV ČR schváleného projektu ekonomické diplomacie tzv. „PROPED“.  Odborný seminář s názvem „Možnosti využití odpadních mramorů“ a představení české dobývací techniky se uskutečnil za podpory a ve spolupráci s myanmarským ministerstvem přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí v Mogoku a s Myanmar Marble Association v Mandalay.

České firmy (Get s.r.o., INCO Engineering s.r.o.) včetně oborových asociací geologů a těžební techniky (CDT – spolek České dobývací techniky a ČALG – česká asociace ložiskových geologů) se zaměřily na moderní trendy a možnosti využití mramorů a vápenců, environmentální problematiku a představení moderní těžební a úpravárenské technologie. Program byl doplněn o návštěvu 5 vybraných těžebních společností, kde byly s našimi odborníky konzultovány možnosti optimalizace těžby, úpravy a environmentální požadavků včetně možného zajištění českých partnerů a dodávek příslušných technologií.

Česko-myanmarské obchodní fórum (říjen 2017)

Tři desítky myanmarských firem přijely do Prahy za svými potenciálními partnery z oblasti těžební techniky a technologií, z oblasti cestovního ruchu, logistiky, zemědělství a zdravotnictví.  Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s českou ambasádou v Rangúnu a Svazem průmyslu a dopravy ČR uspořádalo dne 11. října 2017 česko-myanmarské obchodní fórum, na němž měly české firmy možnost navázat kontakty s myanmarskými podnikateli a seznámit se s podnikatelským prostředím v Barmě/Myanmaru. Podnikatelské fórum zahájil vice-prezident Svazu průmyslu a dopravy František Chaloupecký.

Regionální semináře v Pathein (září 2017), Dawei a Myeik (březen 2018) s názvem Your business partner: Czech Republic

První, informační, část prezentace je zaměřena zejména na představení České republiky (základní ekonomické údaje, makroekonomické ukazatele). Druhá, konkrétní, část prezentace je zaměřena na představení klíčových sektorů – strojírenství, metalurgie, energetika, důlní průmysl, odvětví dopravy včetně letectví, zemědělství a potravinářství, zdravotnictví, nanotechnologie, ICT, sklářství, turismus, sportovní diplomacie, ve kterých Česká republika vyniká na celosvětové úrovni. Prezentace je doplněna o zajímavé video spoty.  

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rangúnu (Myanmar) ke dni

Souhrnná teritoriální informace