Myanmar: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Rangúnu (Myanmar)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pro svůj ekonomický potenciál je nadále Myanmar považován za aktuálně jednu z nejvýznamnějších obchodních příležitostí ve světě a to i přes obtížnější podnikatelské prostředí, které se neustále zlepšuje.  

Perspektivní odvětví pro české exportéry 

Vláda v posledních letech výrazně podporuje investice do zemědělství, což zvyšuje možnosti poptávky po zemědělské technice, výhledově by mohla vzrůst také potřeba služeb v této oblasti (certifikace potravin, pomoc s uplatněním výrobků na vyspělých trzích). Díky narůstajícím investicím ve stavebnictví se jako perspektivní jeví obchod se stavebním materiálem (ocel, cement, sklo, sádra nebo barvy a laky), stejně tak dodávky stavebních strojů. Možnosti se nabízí i firmám, které vyrábí nebo dodávají auto komponenty. Za velmi perspektivní lze označit rovněž budování dopravní infrastruktury (železniční i silniční síť je nedostatečná) a energetické infrastruktury. Vzhledem k postupně posilující střední třídě je zajímavá také rostoucí poptávka po zboží, zejména potravinách, nápojích, kosmetice, malých domácích spotřebičích a službách. Významně narůstá podíl obyvatel s vlastním chytrým telefonem, tudíž je stále perspektivnější oblast internetových a mobilních aplikací.  

Příležitosti pro český export

 • Energetika: těžba ropy a zemního plynu, produktovody, stroje a zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu, energetická infrastruktura, rozvodné sítě, energetické stroje a zařízení, náhradní díly, stroje a zařízení plynových, vodních elektráren 
 • Těžební průmysl: geologické mapování a ložiskový průzkum, těžební zařízení, technologie a služby, zelené technologie a služby, spolupráce ve výzkumu 
 • Infrastruktura: silnice, železnice, telekomunikace, dopravní systémy, stroje a zařízení pro přístavy 
 • Stavebnictví: stavební materiály a prefabrikáty, stavební stroje a zařízení 
 • Vodohospodářství: čističky odpadních vod, úpravny vod, pitná voda 
 • Automobilový průmysl: komponenty 
 • Letecký průmysl: dopravní letadla pro místní lety, radarové systémy, zařízení letišť 
 • Spotřební zboží: potraviny, nápoje, kosmetika, domácí spotřebiče 
 • Zemědělství: zemědělské stroje a technika, zavlažovací zařízení, technologie 
 • Potravinářství: technologie a zařízení na zpracování a balení potravin 
 • Zdravotnictví: vybavení nemocnic, diagnostická zařízení, léčiva a vakcíny, výstavba a provoz soukromých nemocnic a klinik 
 • ICT: software, aplikace 
 • Cestovní ruch: hotely a turistická infrastruktura 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Česko-myanmarské obchodní fórum (červen 2019)
4. června 2019 se v Praze uskutečnilo setkání českých a myanmarských podnikatelů z oblasti potravinářství, zemědělství, turismu, stavebnictví a strojírenství. Akce byla uspořádána u příležitosti oficiální návštěvy státní poradkyně a ministryně zahraničních věcí Myanmaru, paní Aung San Suu Kyi, do ČR. Fórum se uskutečnilo za účasti vrcholných představitelů obou zemí (předseda vlády ČR, státní poradkyně Myanmaru, ministři vlád obou zemí). Bezprostředním výstupem akce bylo uzavření dohody o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Myanmarským svazem obchodních a průmyslových komor. Dlouhodobým dopadem fóra bylo navázání kontaktů mezi konkrétními českými a myanmarskými firmami, které postupně přináší výsledky v podobě uskutečněných obchodů.

Mise českých těžařů a geologů v oblasti Tanintharyi (únor 2019)
Skupina expertů z řad českých firem i veřejných institucí navštívila ve dnech 4. – 7. února 2019 region Tanintharyi a Myeik. Akce proběhla v rámci projektu ekonomické diplomacie tzv. „PROPED“. Účastníci podnikatelské mise navštívili ložiska uhlí a křemene v regionu na jihu země a ve městech Dawei a Myeik uspořádali pro místní těžařské asociace semináře o udržitelné těžbě nerostných surovin.

Velvyslanectví ČR v Rangúnu zorganizovalo čtvrtou oborovou misi českých firem z oblasti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin ve dnech 18. 23. března 2018 na základě MZV ČR schváleného projektu ekonomické diplomacie tzv. „PROPED“. Hlavním výstupem byl podpis Memoranda o porozumění v oblasti geologie a těžebního průmyslu.
Odborné semináře s názvy „Udržitelné využívání nerostných zdrojů“ a „Možnosti využití odpadních mramorů“ se uskutečnily v Mogoku za podpory a ve spolupráci s myanmarským ministerstvem přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí a dále ve spolupráci s Mandalay Mining Association a Bago Mining Association v Mandalay. Úvodní slovo pronesl zástupce přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí Mogoku. Zúčastnil se odborného semináře společně s dalšími zástupci ministerstva, těžebních asociací, státních a soukromých firem. Dále mise navštívila rubínová, safírová a peridotová ložiska v Mogoku.

České firmy (Get s.r.o., GeoVision s.r.o., INCO Engineering s.r.o.) včetně oborových asociací geologů a těžební techniky (CDT – spolek České dobývací techniky a ČALG – česká asociace ložiskových geologů) za účasti zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu se zaměřily na předávání know-how v oblastech geologie, moderních metod mapování, odběru vzorků, zpracování a interpretace geologických a environmentálních dat, dále na technickou pomoc v oblasti rozvoje lidských zdrojů v oblasti životního prostředí a problematiku sanací a rekultivací.

Dne 23. března 2018 bylo v hlavním městě Nay Pyi Taw podepsáno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Myanmarem/Barmou, která otevírá nové obchodní možnosti a příležitosti pro české exportéry v  oblasti geologie a těžebního průmyslu. Memorandum o porozumění vytváří rámec pro intenzivní výměnu informací, společnou organizaci podnikatelských akcí a konkrétních obchodních příležitostí.

Zájem o české technologie v oblasti těžby (listopad 2017)
Velvyslanectví ČR v Rangúnu zorganizovalo třetí oborovou misi českých firem z oblasti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin ve dnech 27. – 30. listopadu 2017 na základě MZV ČR schváleného projektu ekonomické diplomacie tzv. „PROPED“.  Odborný seminář s názvem „Možnosti využití odpadních mramorů“ a představení české dobývací techniky se uskutečnil za podpory a ve spolupráci s myanmarským ministerstvem přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí v Mogoku a s Myanmar Marble Association v Mandalay.

České firmy (Get s.r.o., INCO Engineering s.r.o.) včetně oborových asociací geologů a těžební techniky (CDT – spolek České dobývací techniky a ČALG – česká asociace ložiskových geologů) se zaměřily na moderní trendy a možnosti využití mramorů a vápenců, environmentální problematiku a představení moderní těžební a úpravárenské technologie. Program byl doplněn o návštěvu 5 vybraných těžebních společností, kde byly s našimi odborníky konzultovány možnosti optimalizace těžby, úpravy a environmentální požadavků včetně možného zajištění českých partnerů a dodávek příslušných technologií.

Česko-myanmarské obchodní fórum (říjen 2017)
Tři desítky myanmarských firem přijely do Prahy za svými potenciálními partnery z oblasti těžební techniky a technologií, z oblasti cestovního ruchu, logistiky, zemědělství a zdravotnictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s českou ambasádou v Rangúnu a Svazem průmyslu a dopravy ČR uspořádalo dne 11. října 2017 česko-myanmarské obchodní fórum, na němž měly české firmy možnost navázat kontakty s myanmarskými podnikateli a seznámit se s podnikatelským prostředím v Barmě/Myanmaru. Podnikatelské fórum zahájil vice-prezident Svazu průmyslu a dopravy František Chaloupecký.

Regionální semináře v Pathein (září 2017), Dawei a Myeik (březen 2018) s názvem Your business partner: Czech Republic
První, informační, část prezentace je zaměřena zejména na představení České republiky (základní ekonomické údaje, makroekonomické ukazatele). Druhá, konkrétní, část prezentace je zaměřena na představení klíčových sektorů – strojírenství, metalurgie, energetika, důlní průmysl, odvětví dopravy včetně letectví, zemědělství a potravinářství, zdravotnictví, nanotechnologie, ICT, sklářství, turismus, sportovní diplomacie, ve kterých Česká republika vyniká na celosvětové úrovni. Prezentace je doplněna o zajímavé video spoty.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rangúnu (Myanmar) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem