Myanmar: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Rangúnu (Myanmar)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je representována Delegací Evropské unie v Rangúnu a kanceláří ECHO (European Commission’s Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection).  

Kontakt:
Hledan Centre – Corner of Pyay Road and Hledan Road, 6th floor
Kamayut Township, Yangon
tel.: +95 (0)1 2305650
e-mail: delegation-myanmar@eeas.europa.eu
web: https://eeas.europa.eu/delegations/myanmar-burma_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Jednání o  Dohodě o ochraně investic EU–Myanmar započala v březnu 2014. Po vstupu v platnost tato dohoda vytvoří rovné podmínky pro všechny investory z EU, zajistí ochranu investic a spravedlivé zacházení s nimi na obou stranách a prosadí transparentnost opatření, která mají dopad na investice, a řádnou správní praxi při jejich provádění. Dohoda si rovněž klade za cíl chránit práva pracovníků a životní prostředí a prosazovat odpovědné podnikání. Společně s dalšími iniciativami EU v oblasti správy věcí veřejných, právního státu a budování státu zvýší u investic právní jistotu a předvídatelnost, a tak vytvoří podnikatelské příležitosti a podnítí tolik potřebný rozvoj. Posouzení dopadů na udržitelnost poskytuje důkladnou analýzu možných hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů dohody a jejího dopadu v oblasti lidských práv.

Zahraniční obchod EU–Myanmar v letech 2015-2019 (mil. EUR)

Období 

Dovoz 

Vývoz 

Bilance 

Obrat 

 2015

 675

 549

 -126

 1 224

 2016

 985

 566

 -419

 1 551

 2017

 1 558

 539

 -1 019

 2 097

 2018

 2 295

 592

 -1 703

 2 886

 2019

 2 967

 654

 -2 313

 3 621

  Zdroj: Eurostat

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová pomoc 

EU jako celek, včetně členských států, je největším poskytovatelem rozvojové pomoci Myanmaru. EU poskytovala asistenci od roku 1996, původně na podporu zdravotnických aktivit ve specifických oblastech.  

Indikativní rozvojový program 2014–2020 s navrhovaným objemem 668 mil. EUR staví na společném plánování EU a ČS v Myanmaru a stal se druhým největším MIP. Z toho:

  • 1) rozvoj venkova, zemědělství a bezpečnost potravin a výživy (241 milionů EUR),
  • 2) vzdělávání (241 milionů EUR),
  • 3) rule of law, budování kapacit státu (96 milionů EUR),
  • 4) podpora mírového procesu (103 milionů EUR).

Nově vznikl Joint Peace Program, který je otevřen zemím EU, svoji činnost zahájil ke konci 2015. V březnu 2018 EU (Výbor nástroje rozvojové spolupráce – DCI) také schválila přímé financování myanmarského rozpočtu (konkrétně kapitolu – vzdělávání) ve výši 221 milionů EUR.

Ekonomická pomoc a podpora obchodu 

Pokrok v boji s nucenou prací a získání souhlasu Mezinárodní organizace práce (ILO) otevřelo cestu pro zahájení procesu znovu udělení preferenčního přístupu pro výrobky Myanmaru na trh EU, který přispěje k pozvednutí místní ekonomiky.  

Obnovení EBA/GSP (EBA – Everything but Arms, GSP – Generalised Scheme of Preferences) bylo schváleno v červenci 2013. Významným krokem EU k posílení vzájemného obchodu a podpory rozvoje ekonomiky Myanmaru je EU balíček pro podporu obchodu a privátního sektoru v Myanmaru v celkovém objemu 15 mil. EUR. Balíček se zaměřuje na Budování obchodních kapacit (1 mil. EUR), Rozvoj podpory obchodu (10 mil. EUR), Ustavení Evropské obchodní komory (EUROCHAM) v Myanmaru (3 mil. EUR), Podpora SMEs – SMART (2 mil. EUR). Významnou součástí doložky EBA je možnost země, které byla tato doložka udělena, dovážet své zboží (kromě zbraní) na společný trh EU bezcelně. Je však nutné doplnit, že preferenční doložka EBA je určená pro tzv. nejméně rozvinuté země (LDCs). Myanmar již v letech 2018 a 2019 naplnil makroekonomické ukazatele pro postup z kategorie LDC mezi tzv. země s nižšími středními příjmy. Pokud si myanmarská ekonomika udrží středněpříjmové ukazatele i v letošním roce, bude z kategorie zemí LDC vyjmuta, a tudíž nebude moci v budoucnu tuto preferenční doložku nadále využívat.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rangúnu (Myanmar) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem