Myanmar: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Rangúnu

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je representována Delegací Evropské unie v Rangúnu a kanceláří ECHO (European Commission’s Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection).  

Kontakt:
Hledan Centre – Corner of Pyay Road and Hledan Road, 6th floor
Kamayut Township, Yangon
tel.: +95 (0)1 2305650
e-mail: delegation-myanmar@eeas.europa.eu
web: https://eeas.europa.eu/delegations/myanmar-burma_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Jednání o Dohodě o ochraně investic EU–Myanmar započala v březnu 2014. Po vstupu v platnost tato dohoda vytvoří rovné podmínky pro všechny investory z EU, zajistí ochranu investic a spravedlivé zacházení s nimi na obou stranách a prosadí transparentnost opatření, která mají dopad na investice, a řádnou správní praxi při jejich provádění. Dohoda si rovněž klade za cíl chránit práva pracovníků a životní prostředí a prosazovat odpovědné podnikání. Společně s dalšími iniciativami EU v oblasti správy věcí veřejných, právního státu a budování státu zvýší u investic právní jistotu a předvídatelnost, a tak vytvoří podnikatelské příležitosti a podnítí tolik potřebný rozvoj. Posouzení dopadů na udržitelnost poskytuje důkladnou analýzu možných hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů dohody a jejího dopadu v oblasti lidských práv.

Zahraniční obchod EU–Myanmar (v mil. EUR)

 

Období  Dovoz  Vývoz  Bilance  Obrat 
 2014  392  494  102  886
 2015  675  549  -126  1 224
 2016  985  566  -419  1 551
 2017  1 558  539  -1 019  2 097
 2018  2 295  592  -1 703  2 886

 

Zdroj: Eurostat

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová pomoc 

EU jako celek, včetně členských států, je největším poskytovatelem rozvojové pomoci Myanmaru. EU poskytovala asistenci od roku 1996, původně na podporu zdravotnických aktivit ve specifických oblastech.  

Nový indikativní rozvojový program 2014–2020 s navrhovaným objemem 668 mil. EUR, který staví na společném plánování EU a ČS v Myanmaru se stal druhým největším MIP. Z toho:

  • 1) rozvoj venkova, zemědělství a bezpečnost potravin a výživy (241 milionů EUR),
  • 2) vzdělávání (241 milionů EUR),
  • 3) rule of law, budování kapacit státu (96 milionů EUR),
  • 4) podpora mírového procesu (103 milionů EUR).

Nově vznikl Joint Peace Program, který je otevřen zemím EU a který zahájil svoji činnost ke konci 2015. V březnu 2018 EU (Výbor nástroje rozvojové spolupráce – DCI) také schválila přímé financování myanmarského rozpočtu (konkrétně kapitolu – vzdělávání) ve výši 221 milionů EUR.

Ekonomická pomoc a podpora obchodu 

Pokrok v boji s nucenou prací a získání souhlasu Mezinárodní organizace práce (ILO) otevřelo cestu pro zahájení procesu znovu udělení preferenčního přístupu pro výrobky Myanmaru na trh EU, který přispěje k pozvednutí místní ekonomiky.  

Obnovení EBA/GSP (EBA – Everything but Arms, GSP – Generalised Scheme of Preferences) bylo schváleno v červenci 2013. Významným krokem EU k posílení vzájemného obchodu a podpory rozvoje ekonomiky Myanmaru je EU balíček pro podporu obchodu a privátního sektoru v Myanmaru v celkovém objemu 15 mil. EUR. Balíček se zaměřuje na Budování obchodních kapacit (1 mil. EUR), Rozvoj podpory obchodu (10 mil. EUR), Ustavení Evropské obchodní komory (EUROCHAM) v Myanmaru (3 mil. EUR), Podpora SMEs – SMART (2 mil. EUR).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rangúnu (Myanmar) ke dni

Souhrnná teritoriální informace