Myanmar: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Rangúnu

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mld. USD 2014–15 FY 2015–16 FY 2016–17 FY 2017-18 FY
Bilance -4,1 -4,6 -4,0 -3,9
Vývoz 12,5 14,3 11,7 14,8
Dovoz 16,6 18,9 15,7 18,7

Zdroj: Ministerstvo obchodu

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zahraniční investice (aprobované projekty) podle zemí (v mil. USD): 5,718 mld. USD

Stát mil. USD
Singapur 2 164
Čína 1 395
Nizozemsko 534
Japonsko 384
Jižní Korea 253
Hong Kong 251
Velká Británie 211
USA 128
Thajsko 123
SAE 100
Ostatní země 175
Celkem 5 718

Zdroj: Ministerstvo plánovaní a financí

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Mezi hlavní vývozní komodity patří zejména fazole s dalšími luštěninami a týkové dřevo, dále pak rýže, kaučuk, zemní plyn, ryby, sezamová semínka, kukuřice a další zemědělské plodiny. V posledních letech postupně vzrůstá význam textilních výrobků a obuvi.  

Hlavními dovozními komoditami jsou stroje a dopravní zařízení, surová ropa, kovy a výrobky z nich, elektrické stroje, farmaceutika, výrobky z gumy, cement, chemikálie a hnojiva.   

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 1995 bylo ustaveno 19 průmyslových zón – v oblasti Rangún 4, v oblasti Mandalaje 3 (Mandalaj, Meiktila, Myingyan), v oblasti Magway 2 (Yananchaung, Pakokku), v oblasti Bago 1 (Pyay), v oblasti Ayeyawady 3 (Hinthada, Myaungmya, Pathein), v oblasti Sagaing 3 (Monywa, Shwebo, Kalay), v Monském státě 1 (Mawlamyaing), v oblasti Taninthayi 1 (Myeik), v Šanském státě 1 (Taung Gyi). Dalších 7 nových průmyslových zón je ve výstavbě (Nay Pyi Taw, Ponnakyun-Stát Rakhine, Myawaddy – oblast Tanintharyi, Phayar Thone Zu – Monský stát, Phaan – Karenský stát, Yadanapone – oblast Mandalaj, Nantoon – Šanský stát). 

Dále jsou rozvíjeny 3 zvláštní ekonomické zóny SEZ:  

 • Dawei Special Economic Zone – v oblasti Tanintharyi  
 • Kyauk Phyu Special Economic Zone – ve státě Rakhine  
 • Thilawa Special Economic Zone – 20 km jižně od Rangúnu.  

Nově byla otevřena nová ekonomická zóna na hranicích s Čínou – Muse s cílem posílit další obchodní možnosti (cílem je vybudovat suchý přístav pro příliv čínského zboží).  

SEZ mají sloužit jako vstupní bod pro zahraniční firmy, které chtějí investovat v Myanmaru a přispět průmyslovému a ekonomickému rozvoji země. V SEZ jsou v souladu se zákonem o zvláštních ekonomických zónách uplatňovány následující pobídky:  

 • tax holiday – 5 let  
 • druhých 5 let – 50 % odpuštění daní z příjmu z prodeje výrobků v zahraničí  
 • třetích 5 let – 50 % odpuštění daní z příjmu na reinvestice získané z exportu výjimky z dovozního cla na dovážené suroviny, stroje, zařízení v zónách zajišťujících export, stroje a auta po dobu 5 let, 50 % zvýhodnění na následujících 5 let   

Myanmar jako člen sdružení ASEAN schválil zásady  zóny volného obchodu AFTA (ASEAN Free Trade Area). Tyto principy v praxi znamenaly snížit do roku 2015 clo pro průmyslové výrobky ve vzájemném obchodě členských států ASEANu na 0–5 %. Myanmar má spolu s dalšími nově přijatými zeměmi (Vietnam, Laos, Kambodža) výjimku, znamenající pětiletý odklad k naplnění stanovené výše cel.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V 2017 je hlavním investorem v Myanmaru i nadále Čína následovaná Singapurem a Hongkongem. Prudký nárůst investic je také z Japonska (v souvislosti se Zvláštní ekonomickou zónou Thilawa a rozvojovou agenturou JICA).

Zahraniční investice podle sektorů

Sektor mil.USD %
ropa a plyn 0 0,00
elektrická energie 406 7,10
doprava a komunikace 902 15,77
výroba 1 769 30,94
nemovitosti 1 261 22,05
hotely a turismus 176 3,01
těžba 1 0,02
živá zvířata a rybolov 28 0,49
zemědělství 134 2,34
průmyslové nemovitosti 34 0,59
ostatní 1 005 17,58
celkem 5 718
100,00

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investice a podnikání zahraničních subjektů v Mynmaru je v kompetenci Ministerstva plánování financí, resp. Directorate  of Investment and Company Administration (DICA). Základní informace pro investování lze nalézt na stránkách výše uvedeného ministerstva – www.mopf.gov.mm

Z legislativního aspektu je investování v Myanmaru upraveno Zákonem o zahraničních investicích. Podle zákona o státním podniku existuje 12 oblastí státního zájmu, kde smí podnikat pouze státní podnik a kde jsou zahraniční investice zakázány. V souladu s liberalizací ekonomiky dochází k postupnému otevírání zakázaných oblastí i pro zahraniční investory. Zákon o investicích stanoví následující pobídky pro zahraniční investice:  

 • oproštění od daně z příjmu po dobu 3 let 
 • zrychlený odpis základních prostředků  
 • snížení daně z příjmu až o 50 % v případě proexportní výroby  
 • oproštění od dovozního cla pro stroje a další základní prostředky určené pro výrobu  
 • vláda garantuje, že zahraniční investice nebude znárodněna  
 • převod zisku a vloženého kapitálu do zahraničí  
 • ztráty je možno zahrnout do hospodářského výsledku v následujících 3 letech  
 • oproštění od dovozního cla u dovážených surovin po dobu 3 let od zahájení výroby  

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rangúnu (Myanmar) ke dni

Souhrnná teritoriální informace