Národní koordinátor pro zavedení eura v České republice

Součást článku Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR. Vedením Národní koordinační skupiny je pověřen národní koordinátor dohlížející na správnou činnost pracovních skupin. Tuto významnou funkci zastává doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc.Národní koordinátor se věnuje koordinaci příprav na zavedení eura v České republice. Stojí v čele Národní koordinační skupiny, sleduje činnost pracovních skupin a aktivně komunikuje s veřejností o problematice eura.

Dne 28. března 2007 vláda jmenovala do funkce národního koordinátora doc. Ing. Oldřicha Dědka, CSc. Oldřich Dědek je uznávaný ekonom přednášející na Institutu ekonomických studií FSV UK a bývalý viceguvernér České národní banky.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvoval zahraniční stáže a studijní pobyty ve Velké Británii (London School of Economics, University of Warwick) a v USA (Mezinárodní měnový fond, Federal Reserve Bank of Kansas City).

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.