Německo: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Berlíně (Německo)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V SRN, jakožto členské zemi EU, je zastoupení Evropské komise (3 větší zastoupení – Berlín, Mnichov a Düsseldorf; a několik desítek informačních center). Kontaktní údaje a podrobné informace jsou k dispozici na webu Evropské komise.

V SRN má zastoupení rovněž Evropský parlament (kanceláře v Berlíně a Mnichově).

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Viz Kap. 2.2

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V SRN sleduje vypisování mezinárodní grantů podle fondů a nástrojů EU tzv. Společnost pro mezinárodní spolupráci, GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), která představuje implementační agenturu německé rozvojové pomoci. Aktuální nabídky zveřejňuje na svém webu.

Souhrnné informace pro (německé) firmy jsou k dispozici i na stránkách spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Přehled EU fondů v SRN je k dispozici na stránkách BMWi, resp. je přehledně zpracováno v publikaci The European Structural and Investment Funds in Germany.

Další informace zveřejňuje také pravidelně:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Vedle strukturálních fondů EU, které jsou v ČR známé, existuje i mnoho dalších fondů, nástrojů a programů EU, do kterých se mohou české firmy a neziskové organizace zapojit. Níže naleznete informace o nástrojích vnější spolupráce EU – tj. fondech EU pro spolupráci s mimoevropskými (zejména rozvojovými) zeměmi světa.

MZV ČR poskytuje zájemcům o tyto fondy EU bezplatné poradenství na eupo@mzv.cz, kde je možno si sjednat i osobní schůzku. Veškeré informace dostupné na webu MZV.

Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu CEBRE

Brožura – Evropské programy v letech 2014–2020 – Inspirace pro podnikavé

Česká podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu 2014 ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU. Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů.

Rozvojová spolupráce EU – archiv témat, včetně přehledu aktualit a nadcházejících události dostupný na webu CEBRE.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Berlíně (Německo) ke dni 15.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem