Nepál: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoj vzájemného obchodu v letech v tis. USD

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

8 275

11 482

3 595

3 604

6 381

Dovoz

1 872

3 559

4 246

2 381

4 272

Bilance

6 403

7 922

-651

1 222

2 109

 

Značný nárůst vývozu v letech 2014 a 2015 způsobilo dodání dvou letadel  L 410 nepálské straně.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Hlavní dovozní položky ČR  za rok 2018: výrobky tiskařské; motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny; šrouby vruty matice podložky aj z železa oceli;  oděvy obnošené aj výrobky textilní opotřebené;  přípravky potravinové, polyamidy v primárních formách; kostýmy šaty sukně kalhoty ap dámské dívčí.

Hlavní vývozní položky ČR za rok 2018: motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny; perly imitace perel drahokamů ap ze skla; nádoby tlakové pro plyn z železa oceli; telefonní přístroje; směsi diagnostické laboratorní reagencie; přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory.  

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi Nepálem a ČR je cestovní ruch. Nepál je díky nádherné himálajské krajině s osmi z deseti nejvyšších hor světa oblíbenou turistickou destinací horolezců a několik českých turistických kanceláří má Nepál ve svém programu buď jako samostatné zájezdy, nebo v kombinaci se zájezdy do Číny a/nebo Indie. Počty turistů z české strany se ročně pohybují v řádech tisíců, ZÚ nemá přehled o rozsahu výměny služeb mezi oběma zeměmi, protože v platební bilanci ČNB se Nepál neuvádí.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Dillí nemá informace o tom, že by v Nepálu byly uzavřeny v roce 2018 joint-ventures s českými firmami.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní dohoda mezi oběma státy z roku 1983 byla ukončena v souvislosti s přístupem ČR k EU.  V lednu 2015 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí Nepálu, která se stala základem pro širší dvoustrannou spolupráci a zároveň založila možnost ustavení Smíšené česko-nepálské komise pro ekonomickou spolupráci.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v roce 2018 nerealizovala v Nepálu žádný projekt rozvojové pomoci ČR. Byl však realizován  1 malý lokální projekt a projekt v rámci programu MEDEVAC.

 

a) Malý lokální projekt:

  • “Nízkonákladové skleníky k zajišťování potravinové bezpečnosti v horských oblastech Nepálu”.  Realizátor: Top Hill Area Conservation Campaign, příspěvek 421 252,- Kč.

c) Projekt v rámci MEDEVAC:

  • Dne 12. září 2016 bylo podepsáno Memoranda o porozumění mezi ZÚ Dillí, nepálskou nadací „Dhagpo Sheydrub Ling Foundation“ a GHK Káthmandú o realizaci projektu humanitární asistence v Nepálu v hodnotě 1 milionu Kč směřující k poskytnutí dostupnosti základní lékařské péče pro chudé děti a nevzdělané farmáře okresu Nala v Nepálu. V první fázi MZV ČR poskytlo nadaci 900 000 Kč na zakoupení jednoho sanitního vozu a vybavení místnosti lékařské pohotovosti. V únoru byla realizována druhá část spočívající v zaškolení místní komunity v poskytování první pomoci. t ještě nebyl ukončen, zbývá nakoupit sanitku. Projekt by měl být dokončen do 31.8.2019

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem