Nepál: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

 

Vývoj vzájemného obchodu v letech v tis. USD

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

11 482

3 595

3 604

6 381

3 778

Dovoz

3 559

4 246

2 381

4 272

2 110

Bilance

7 922

-651

1 222

2 109

1 668

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Hlavní dovozní položky ČR  za rok 2019: oděvy a oděvní výrobky; přípravky potravinové různé; maso a droby poživatelné; reaktory kotle přístroje nástroje mechanické. Další položky byly marginální.

 

Hlavní vývozní položky ČR za rok 2019: perly imitace perel drahokamů ap ze skla; Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické; Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu. Další položky byly pouze marginální.

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi Nepálem a ČR je cestovní ruch. Nepál je díky nádherné himálajské krajině s osmi z deseti nejvyšších hor světa oblíbenou turistickou destinací horolezců a několik českých turistických kanceláří má Nepál ve svém programu buď jako samostatné zájezdy, nebo v kombinaci se zájezdy do Číny a/nebo Indie. Počty turistů z české strany se ročně pohybují v řádech tisíců, ZÚ nemá přehled o rozsahu výměny služeb mezi oběma zeměmi, protože v platební bilanci ČNB se Nepál neuvádí.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Dillí nemá informace o tom, že by v Nepálu byly uzavřeny v roce 2019 joint-ventures s českými firmami.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní dohoda mezi oběma státy z roku 1983 byla ukončena v souvislosti s přístupem ČR k EU.  V lednu 2015 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí Nepálu, která se stala základem pro širší dvoustrannou spolupráci a zároveň založila možnost ustavení Smíšené česko-nepálské komise pro ekonomickou spolupráci.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V  roce 2019 byly v Nepálu realizovány dva malé lokální projekty. První projekt nazvaný “Poskytnutí čisté vody a hygienických zařízení pro děti ve školách v Darchule” realizovala Sankalpa Darchula Nepal, příspěvek činil 382 341,- Kč. V rámci projektu byly ve dvou školách, které nemají zdroje pitné vody ani základní sanitární zařízení, zřízeny toalety a přívod pitné vody. Projekt dále zahrnul speciální školení pro učitele, jak mají děti učit hygienickému chování.  Druhý projekt nazvaný „Zjednodušení přístupu handicapovaných studentů do škol pomocí instalace rampy, materiální podpory a tréninku“ realizoval Dhaulagiri Integrated Rural Development Centre, příspěvek činil 397 932,- Kč. V rámci realizace projektu došlo k výstavbě bezbariérového přístupu do školy, škola byla zařízena speciálními školními lavicemi pro fyzicky postižené studenty, byly nakoupeny plánované učebnice a  byly realizovány vzdělávací kurzy zaměřené na školení týkající se přístupu  k fyzicky postiženým studentům.

 

Podařilo se dokončit projekt v rámci programu MEDEVAC, když byla zakoupena sanitka a v rámci nespotřebovaných finančních prostředků také další provozní vozidlo. Česká vláda poskytla v rámci Programu MEDEVAC nadaci „Dhagpo Sheydrub Ling Foundation“ celkem 900 000,- Kč (cca 39 000,- USD). V první fázi byla z dotace vybavena potřebnými přístroji a zdravotnickými pomůckami místní zdravotnická stanice. Ve druhé fázi proběhlo v roce 2017 pod vedením dr. Burgeta proškolení místního personálu v poskytování služeb první pomoci. Projekt byl ukončen nákupem sanitky a dodatečně schváleným nákupem dalšího provozního vozidla.

 

V Nepálu aktivně působí spolek Namasté Nepál. V dubnu 2019 byla za účasti velvyslance slavnostně otevřena  základní škola Bindabásiní v odlehlé horské vesnici Najágáon, jejíž výstavba byla financována a řízena spolkem. Dne 11.2.2020 proběhlo slavnostní otevření druhé budovy školy.  

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem