Nepál: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Relace Nepál-EU se datuje k roku 1973 a Delegace EU v Káthmándú byla otevřena v březnu 2002. Vztah EU-NP na politické a ekonomické úrovni se však vyvíjel kontinuálně po několik předcházejících desetiletí a nyní je jedním z vyjádření partnerství mezi oběma entitami zasedání Společného výboru, který se schází ob rok a který byl ustanoven na základě přijetí EU-NP Dohody o spolupráci přijaté v roce 1996.

Více informací k EU v Nepálu lze nalézt přímo na webu Delegace EU v Káthmándú: http://www.eeas.europa.eu/delegations/nepal/eu_nepal/political_relations/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nepál je v kategorizaci OSN řazen mezi tzv. Least Developed Countries (LDC) a ve vztahu k EU spadá pod preferenční režim „Everything But Arms“. Tato iniciativa poskytuje Nepálu výhodnější obchodní režim v obchodních vztazích, jehož nejviditelnějším projevem je například bezcelní dovoz nepálských výrobků na trh EU, kromě zbraní a munice, a rovněž bez stanovení kvantitativních omezení (mimo banánů, rýže a cukru na přechodnou dobu).

Obchodní obrat s EU činil 380 mil. EUR s kladnou bilancí ve výši 114 mil. EUR. Pro EU byl Nepál 139. obchodním partnerem.

Podrobnou statistiku lze naléz zde: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113424.pdf

 

 

 

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je největším poskytovatelem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. EU vypracovala ve spolupráci s vládou Nepálu strategický dokument shrnující zájmy ve vzájemné relaci na obou stranách a cíle, které si EU a NP společně vytyčili. Takzvaný Country Strategy Paper byl přijat v roce 2007 a je hlavním dokumentem pokrývajícím také poskytování rozvojové pomoci NP. Dalšími prioritami EU v NP jsou vzdělání, podpora mírového procesu a stability v zemi a jejích ekonomických kapacit. 

V červnu 2018 se v Bruselu  konalo 10. zasedání Společné komise Evropské unie a Nepálu. EU zdůraznila, že je pro Nepál důležité, aby více využíval výhod obchodních preferencí, poskytovaných v rámci programu Everything But Ams (EBA). EU seznámila partnery s aktualizací střednědobého přezkumu víceletého indikativního programu na období 2014-2020 a s projektovým plánem na období 2018-2020. Obě strany uzavřely finanční dohodu o příspěvku EU na zemědělství a rozvoj venkova (CARD) v Nepálu ve výši 40 milionů EUR.

Evropská unie poskytla Nepálu ve fiskálním roce 2017-2018 v rámci rozvojové spolupráce celkem 102,6 milionů EUR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem