Nepál: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Relace Nepál-EU se datuje k roku 1973 a Delegace EU v Káthmándú byla otevřena v březnu 2002. Vztah EU-NP na politické a ekonomické úrovni se však vyvíjel kontinuálně po několik předcházejících desetiletí a nyní je jedním z vyjádření partnerství mezi oběma entitami zasedání Společného výboru, který se schází ob rok a který byl ustanoven na základě přijetí EU-NP Dohody o spolupráci přijaté v roce 1996.

 

Více informací k relaci EU – Nepál lze nalézt přímo na webu Delegace EU v Káthmándú:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/nepal/eu_nepal/political_relations/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nepál je v kategorizaci OSN řazen mezi tzv. Least Developed Countries (LDC) a ve vztahu k EU spadá pod preferenční režim „Everything But Arms“. Tato iniciativa poskytuje Nepálu výhodnější obchodní režim v obchodních vztazích, jehož nejviditelnějším projevem je například bezcelní dovoz nepálských výrobků na trh EU, kromě zbraní a munice, a rovněž bez stanovení kvantitativních omezení (mimo banánů, rýže a cukru na přechodnou dobu).

V roce 2019 činil obchodní obrat s EU 322 mil. USD s kladnou bilancí ve výši 223 mil. USD – viz https://tradingeconomics.com/european-union/imports/nepal

 

 

 

 

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU má v Nepálu své diplomatické zastoupení. Prioritními body spolupráce jsou rozvojové programy, podpora vzdělávacího systému, správa veřejných financí, boj proti korupci. EU je největším rozvojovým dárcem Nepálu. V letech 2014–2020 ztrojnásobila svou pomoc Nepálu ze 120 milionů EUR na 360 milionů EUR.  Zkoumají se další příležitosti pro spolupráci v oblastech společného zájmu, zejména v souvislosti s přípravou příštího víceletého finančního rozvojového rámce EU na období 2021–2027.

 

Evropská unie a Nepál uspořádaly 8. listopadu 2019 v Káthmándú 11. zasedání Smíšené komise. V jeho průběhu  obě strany projednaly celou řadu otázek společného zájmu. Zaměřily se zejména na okolnosti graduace Nepálu z kategorie nejméně rozvinutých zemí, realizaci cílů udržitelného rozvoje, vzájemné obchodní vztahy, posílení evropských investic v zemi, rozvojovou spolupráci, dobré vládnutí a lidskoprávní situaci v Nepálu, bezpečnost letecké dopravy, spolupráci v oblasti řízení katastrof a budování odolnosti, boj proti klimatickým změnám, konektivitu a mezilidské kontakty.

 

V listopadu  EU vyplatila nepálské vládě 8,75 milionu EUR z původních 10 milionů EUR plánovaných jako první tranše v rámci podpůrného programu pro zemědělství a rozvoj venkova. Program předpokládá tři výplaty v celkové výši 36 milionů EUR.

 

V dubnu 2020 Evropská unie převedla Nepálu balíček pomoci ve výši 9,8 miliard rupií (75 milionů EUR) v boji s dopady koronaviru. Z této částky je 55 milionů EUR  přeorientováno ze stávajících fondů a 20 milionů EUR představuje nový závazek. Podpora EU bude zaměřena na dvě oblasti: pomoc nepálským orgánům při reakci na bezprostřední zdravotní krizi a posílení hospodářské reakce a obnovy země.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem