Nepál: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

  • Česky: Federativní demokratická republika Nepál (Nepál)
  • Anglicky: Federal Democratic Republic of Nepal (Nepal)
  • Nepálsky: Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal

Od prosince 2017 je u moci vláda, ve které má absolutní většinu Nepálská komunistická strana.

 

Seznam členů vlády

 Jméno

Agenda

Khadga Prasad Sharma Oli

Předseda vlády

Ram Bahadur Thapa

Vnitro

Pradeep Kumar Gyawali

Zahraniční věci

Yubaraj Khatiwada

Finance

Lekh Raj Bhatta

Průmysl, obchod a zásobování

Raghubir Mahaseth

Doprava a fyzická infrastruktura

Barsha Man Pun

Energetika, vodní zdroje a zavlažování

Ishwar Pokhrel

Obrana

Shiva Maya Tumbahamphe

Právo, spravedlnost a parlamentní záležitosti

Rameshwor Raya Yadav

Práce, zaměstnanost a sociální zabezpečení

Ghanashyam Bhusal

Zemědělství

Padma Kumari Aryal

Správa půdy a zmírnění chudoby

Jagat Bishwakarma

Mládež a sport

Shakti Bahadur Basnet

Lesnictví a životní prostředí

Basanta Kumar Nemwang

Rozvoj měst

Gokul Baskota

Informace a komunikace

Giriraj Mani Pokharel

Vzdělávání, věda a technologie

Hridayesh Tripathi

Federální záležitosti a obecná administrativa

Bina Magar

Dodávky vody

Bhanu Bhakta Dhakal

Zdravotnictví a populace

Parbat Gurung

Otázky žen, dětí seniorů

Yogesh Bhattarai

Kultura, cestovní ruch a civilní letectví

 

 

 

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 30 327 000 (odhad červenec 2020)

Odhadovaný roční přírůstek: 0,98 % (odhad 2020)

 

Věková struktura:

–       0-14 let: 28,36 %

–       15-24 let: 20,93 %

–       25-54 let: 38,38 %

–       55-64 let: 6,64 %

–       65 let a výše: 5,69 %

 

Nepálská populace sestává z více než 60 různých etnik a kastovních skupin, jež lze rozdělit na obyvatele tibetsko-nepálského původu (mongoloidní skupina) a obyvatele indicko-nepálského původu (potomci indoárijských přistěhovalců). Etnické skupiny: Chhettri 16,6 %, Brahman-Hill 12,2 %, Magar 7,1 %, Tharu 6,6 %, Tamang 5,8 %, Newar 5 %, Kami 4,8 %, Muslim 4,4 %, Yadav 4 %, Rai 2,3 %, Gurung 2 %, Damai/Dholii 1,8 %, Thakuri 1,6 %, Limbu 1,5 %, Sarki 1,4 %, Teli 1,4 %, Chamar/Harijan/Ram 1,3 %, Koiri/Kushwaha 1,2 %, jiné 19 %.

 

Hlavní náboženství: hinduismus 81,3 %, buddhismus 9 %, islám 4,4 %, křesťané tvoří 1,4 % aj. (údaje z r . 2011). Některé kmeny se hlásí k  místním sektám tibetského buddhismu – lámaismu a jiné stále zachovávají původní kmenové kulty. Kirátský šamanismus vyznává cca 3,1 % obyv.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP (mld. USD)

    70,08

71,52

78,55

79,19

91,27

Meziroční růst HDP (v %)

3,4

0,6

7,5

5,9

6,8

HDP na obyvatele (v USD)

751

753

824

1 012

1 174

Míra inflace (%)

7,2

9,9

4,5

3,9

4,6

Míra nezaměstnanosti (%)

3,7

2,7

3,3

3,5

3,3 

 

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

 

Nepál patří mezi nejméně rozvinutí země. I když zemi nepostihly žádné fatální přírodní katastrofy a netrpí politickými krizemi, ani v loňském roce se nepodařilo pozdvihnout ekonomiku země. Ve fiskálním roce 2018-1919 pokračovalo snižování kapitálových výdajů, což zhoršovalo kvalitu investic. Nepál se stále více potýká s rizikem nestability externího sektoru v důsledku velkého schodku obchodu a běžného účtu. Pozitivní byl meziroční nárůst remitencí, které představují významnou složku příjmů země, o 16,5 %.  Vláda v květnu 2019 představila v parlamentu své politiky a programy pro nadcházející fiskální rok. Jejich cílem bylo  učinit rok 2019-20 rokem „nejrychlejšího rozvojového růstu“ v historii země.  Důraz měl být kladen  na důsledné monitorování, tvorbu kapitálu, rozvoj projektů a provádění a usnadnění investic. Prezentované politiky  předpokládaly také řešení strukturálních překážek hospodářství, zvýšení průmyslové výroby a produktivity, vytváření pracovních příležitostí a zvýšení konkurenceschopnosti vývozu s cílem dosáhnout vyšší růstové trajektorie. Politiky a programy se zavázaly  dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a učinit z Nepálu zemi se středními příjmy do roku 2030.

Na ekonomický vývoj země však bude mít zásadní negativní vliv pandemie koronaviru.  Světová banka předpověděla, že HDP Nepálu se v současném fiskálním roce bude pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,8 %, v roce 2020/21 v rozmezí  1,4 – 2,9 % a v roce  2021/22 v rozmezí 2,7 – 3,6 %. MMF snížil prognózu růstu Nepálu na 2,5 %, což je revize směrem dolů z odhadu před COVID-19 ve výši 6 %. Ústřední statistický úřad (CBS) odhaduje růst HDP v současném fiskálním roce na 2,27 % oproti původní vládní prognóze ve výši 8,5 %. Jedním z nejvíce postižených hospodářských odvětví je odvětví cestovního ruchu. Koronavirová krize vedla ke zrušení kampaně nazvané „Visit Nepal 2020“ s odhadovanými 2 milióny návštěvníky.  Asociace nepálských hotelů rozhodla zavřít do poloviny listopadu všechny turistické standardní hotely po celé zemi.  Jedná se o téměř 1 300 hotelů se 41 000 lůžky. Krize vážně zasáhla oblast trekkingu a horolezectví.  Více než 3 500 cestovních kanceláří a 2 600 turistických agentur po celé zemi již ukončilo svou činnost. Cestovní ruch přitom představuje téměř 8 % nepálského HDP. Ministerstvo práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení zahájilo diskusi o rozpočtu na fiskální rok 2020–2021, přičemž nejvyšší prioritou je vytváření pracovních míst v zemi a podpora podnikání.  Důsledkem pandemie koronaviru bude snížení počtu pracovních míst a zvýšení nezaměstnanosti Nepálců po celém světě. V současné době probíhají diskuse o zavedení politik a programů, které mohou pomoci vytvořit pracovní příležitosti v zemi vzhledem k masivnímu návratu migrujících pracovníků. Kromě turistického ruchu postihne pandemie koronaviru také zemědělství. Někteří experti odhadují, že zemědělská produkce může poklesnout až o 20 – 25 %. Pokles zemědělského segmentu zasáhne hrubý domácí produkt Nepálu, když zemědělství přispívá k HDP více než jednou čtvrtinou.  Neblahým důsledkem návratu migrujícíh pracovníků bude výrazné snížení remitencí.  Světová banka odhaduje, že  příliv remitencí může v tomto fiskálním roce poklesnout až o 14 % z loňských 8,1 mld. USD.  Závislost na remitencích je v Nepálu všudypřítomná, protože přes 50 % domácností dostává peníze rodinných příslušníků pracujících v zahraničí, kteří jsou nyní hromadně propouštěni nebo odesíláni na dovolenou. Remitence v roční výši cca 8 mld. USD také tvoří čtvrtinu nepálského ročního HDP.  Prudký pokles přílivu remitencí by nejen snížil výdaje domácností a narušil životní úroveň, ale také vyvolal krizi likvidity a devizových zásob. Pokles příjmů z remitencí spojený s omezením příjmů z vývozu, příjmů z cestovního ruchu a přímých zahraničních investic způsobí obrovský fiskální schodek.   

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Rozpočet v mld. USD

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Celkové příjmy

4,257

4,848

5,954

5,925

6,530

Výdaje

4,203

5,452

5,974

5,945

7,575

Deficit (% HDP)

0,9

3,2

2,5

7,1

8,9

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2015

2016

2017

2018

(Mil. Rs.)

2019

(Mil. Rs.)

Bilance běžného účtu (mil. USD

1192

1 339

– 100

-204 431

-265 365

Kapitálový účet (mil. USD)

          140,2        

145,6

164,6

0,30

15 459

Finanční účet (mil. USD)

  2 551   

541

541,5

287,7

113 012,9

Devizové rezervy (včetně zlata, mil. USD)

 

7 374

8 010

8 668

9 405

9 500

 

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Veřejný dluh (mld. USD)

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

3,96

3,73

3,58

5,85

5,85

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v Nepálu stále podléhá přísné státní kontrole, byť jeho deregulace formálně proběhla už v 90. letech 20.st.  Centrální bankou je Nepal Rastra Bank (NRB). V Nepálu působí celkem 28 komerčních bank spolu se 40 rozvojovými bankami a 32 finančními společnostmi zaměřených na mikrofinance.  Největší podíl na finančním sektoru mají komerční banky, dále Nepálská národní banka NRB, za kterou se řadí rozvojové banky a finanční organizace.  Nepálská centrální banka snižuje počet bank a finančních institucí (BFI) a trvá na tom, aby se BFI slučovaly. Malé rozvojové banky a finanční instituce tak směřují buď ke sloučení, nebo jsou převzaty komerčními bankami. Zákon o bankách a finančních institucích (BAFIA) číslo 2074 (2017) umožňuje zakládání infrastrukturních bank (IDB), ačkoli se zdráhá vydávat nové licence komerčním bankám a jiným finančním institucím.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Nepálský daňový systém v podstatě odpovídá britskému modelu s malými změnami. V zemi se vybírá spotřební daň, DPH (13 %), daň z příjmu (15 % a 25 %),  korporátní daň (daň ze zisku firmy, 5 %), mzdová daň (obdoba daně z příjmu, kterou platí zaměstnavatel za své zaměstnance, platí se z ní zdravotní a sociální pojištění), daň z motorových vozidel a další specifické daně.

 

Vláda v roce 2018 deklarovala chystanou masivní změnu daňové sazby a rozšíření daňové sítě. Zavedla další platové třídy v oblasti daně z příjmů. Jednotlivci nemusí platit daň z příjmů do výše 350 000 rupií za rok. Limit pro manželské páry činí 400 000 ročně. Osoby s příjmem do 450 000 a páry s příjmem do 500 000 rupií musí zaplatit 15% daň z příjmů. Osoby a páry s vyšším příjmem platí 25% daň z příjmů. Vláda zvýšila prahovou hodnotu a zároveň zavedla 10% daň pro osoby, které zatím neplatily daně. Daň z příjmů je druhým největším zdrojem příjmů po DPH.   

Více informací naleznete na stránkách Nepálského daňového a finančního úřadu:     www.ird.gov.np/

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem