Nepál: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Geografická lokalita, orientace ekonomiky na zemědělství a geologické a klimatické podmínky ovlivňují zásadně nepálskou ekonomiku a trh. Nepál protíná prakticky pouze jedna dálnice (Tribhuvan Highway) vhodná pro dopravu zboží (cesta však může být uzavřena při místních nepokojích či stávkách). U námořní dopravy je jediná vhodná možnost dopravy zboží z indické Kalkaty, nyní se otevírají nové cesty přes Bangladéš. Dále je možná letecká doprava zboží na letiště v Káthmándú.

 

Problémem jsou i velice omezené finanční možnosti nepálských dovozců. Nedostatek finančních prostředků je zčásti kryt zahraničními zdroji, které směřují do oblasti infrastruktury – energetiky, výstavby silnic apod. Pokud české firmy chtějí vstoupit na nepálský trh, je nutná pečlivá příprava nabídkové činnosti v rámci mezinárodních konsorcií (pro mezinárodní projekty) a nabídka financování (zde je nutné zvažovat také vhodné pojištění investic).

 

Základem pro obchodní vztahy v Nepálu je mj. získat a udržet obchodní vazby s čelnými představiteli státní a podnikatelské sféry. K prosazení na nepálském trhu je vždy potřeba schopného místního  zástupce, který zná tamní podmínky a sám má dostatečnou důvěru obchodní klientely, která je relativně malá a navzájem úzce propojena. Místní obchodní zástupci obvykle za své služby požadují provizi 5 – 15 % z ceny zboží. Obchodní zástupci se hodí pro obchod se strojním zařízením, high technologiemi nebo při získávání vládních zakázek a mezinárodních tendrů. Dále je možné uzavřít dohodu s výhradním distributorem, který za provizi zajistí nejen služby spojené s vlastním prodejem zboží, ale i marketing a propagaci. Tito distributoři většinou pracují s provizí kolem 15 až 30 % ceny kontraktu.

 

Z hlediska obchodních aktivit je hlavním kontaktním místem Ministerstvo průmyslu, obchodu a zásobování, které obvykle zastupuje Nepál v realizaci zahraniční pomoci pro jednotlivé sektory nepálské ekonomiky. Nepálští podnikatelé se sdružují v Nepal Chamber of Commerce (NCC) nebo Konfederaci nepálského průmyslu (CNI).

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

 

Nepál je značně závislý na dovozu především strojírenského a spotřebního zboží a dále ropy určené k výrobě energie. Dovozní tarify byly nízké již v době přístupu Nepálu k WTO, takže limity na tarify, které byly WTO Nepálu dány,  jsou vyšší nežli současné tarify.

 

V rámci dohody o volném obchodu lze výrobky vyrobené v Nepálu vyvážet na sousední, indický trh. Současná nepálská vláda se snaží tyto aktivity podporovat a po překonání úvodních  problémů vyplývajících z charakteru teritoria lze dosáhnout i zajímavých výsledků.

 

Výše dovozního cla je v průměru 17,7 %. DPH je 13 % a dále se na dovezené zboží do Nepálu uvaluje 5% zvláštní daň a 1,5 procentní místní daň. Přehled celních tarifů a daní v Nepálu lze nalézt na internetové adrese celního odboru: http://www.customs.gov.np/en/

 

Zákaz dovozu do Nepálu platí pro následující zboží:

1. Zdraví škodlivé produkty: narkotika, alkoholické nápoje s více než 60procentním obsahem alkoholu.

2. Zbraně a vojenský materiál (s výjimkou udělené vládní licence pro dovoz).

3. Vybavení pro telekomunikaci (wireless walkie-talkies a obdobné audio komunikační přístroje) – neplatí pro dovoz tohoto zboží s dovozní licencí udělenou vládou.

4. Drahé kovy a klenoty s výjimkou povolených vládou.

5. Hovězí maso a výrobky z hovězího masa.

 

Ochrana domácího trhu

 

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální, na některé druhy zboží musí být vystavena dovozní licence. Tomuto režimu odpovídá také ochrana domácího trhu.

 

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investice a zřizování poboček zahraničních firem je v Nepálu obecně podporováno. Zahraniční investice však nejsou povoleny zejména do obranného průmyslu. Zahraniční společnost při zřízení pobočky či kanceláře v Nepálu musí být registrovány jako zahraniční investor  podle právní normy Foreign Investment and Technology Transfer Act z r. 1992 nebo mít vládní povolení pro dovoz a vývoz zboží a služeb.

 

Dokumenty požadované k registraci společnosti v Nepálu jsou podle Nepal`s Company Act z r. 1997 tyto:

 

a) notářsky ověřený překlad (angličtina, nepálština) licence, na jejímž základě bude firma v zemi podnikat

b) notářsky ověřená nepálská verze stanov společnosti

c) adresa sídla společnosti

d) seznam členů managementu a dalších pracovníků zakládané firmy

e) jméno a adresa rezidentních zástupců firmy v Nepálu

f) adresa firmy v Nepálu.

 

 

 

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Co se týče médií, v Nepálu existuje řada satelitních a soukromých stanic (Kantipur Television, Image Channel, Channel Nepal, Avenues TV, Nepal 1 Television, Sagarmatha Television) a dvě veřejnoprávní televize (NTV 2, Metro), v nichž je možné umístit reklamu. Silným marketingovým nástrojem je internet, který využívají k propagaci zejména místní obchodníci. Dále je možné inzerovat v tištěných médiích a rádiu, které zasáhnou větší část nepálské populace než televize, která je zacílena na střední a vyšší třídu.

 

Významné akce v roce 2020 lze najít zde:

https://10times.com/nepal/tradeshows

https://10times.com/nepal/conferences

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia Ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování. Nepál se stal členem WTO v r. 2004 a je povinen svoje zákony, které řeší tuto problematiku, uvést do souladu se zákony vyspělých zemí. Základním zákonem je The Nepalese Patents, Designs and Trademark Act z r. 1965. V oblasti copyrightu je platný Copyright Act z r. 2002, který je v některých částech v souladu s požadavky Dohody TRIPS, nicméně je pouze začátkem cesty k plné kompatibilitě Zákona o copyrightu s požadavky TRIPS.  Připravuje se také nový Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví (Industrial Property Protection Act).  Za ochranu průmyslového vlastnictví je právně zodpovědný Department of Industries, u kterého je nutno registrovat patenty, značky a design. Ochranná známka pro Nepál by měla být zaregistrována u příslušného ministerstva, její registrace v jiné zemi automaticky nepřenáší práva pro nepálský trh.

Nepál je mj. členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Více informací o ochraně duševního vlastnictví v Nepálu lze získat na webové stránce ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování.

 

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Informace o nově vypsaných veřejných zakázkách je možno získat na následujících webových stránkách:

 

http://www.tendersinfo.com/global-nepal-tenders.php

http://www.globaltenders.com/government-tenders-nepal.php

http://www.tenderdetail.com/nepal-tenders/1?ci=153

http://www.tendertiger.co.in/quicksearch.aspx?st=qs&SerCat=10&SerText=Nepal&tt=&si=&ct=1

 

ZÚ Dillí zasílá informace o tendrech pravidelně Hospodářské komoře ČR a Svazu průmyslu a dopravy.

 

 

 

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

S  nástupem politické stabilizace se od roku 2018 právní prostředí pro podnikání a investice postupně zlepšuje. Není však dostatečně právně zajištěna ochrana vlastnictví. Soudní systém je málo výkonný, především u nižších instancí je častá korupce a uplatňování politického tlaku. Zahraniční investoři se obávají ve větší míře investovat kvůli nekontrolované korupci ve vládním systému, nedostatku přiměřených zákonů a politik, přebujelé byrokracií a nejistotě v otázce repatriace zisků.

 

Nedostatek jasných vládních ustanovení o proveditelnosti financování je velkou překážkou při realizaci velkých zahraničních investic v zemi. Neexistují jasná ustanovení o finančním či technickém příspěvku vlády ve velkých projektech, což je pro zahraniční investory klíčové.

 

V roce 2019 byl do parlamentu předán zákon o zahraničních investicích a transferu technologií. Každé odvětví ekonomiky podle ujištění premiéra přijalo závazek k odstranění kartelových dohod a zajištění volné a spravedlivé hospodářské soutěže.

 

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých nepálských obchodních partnerů. Informace je možné získat na následujících kontaktech:

Nepálská obchodní komora – Nepal Chamber of Commerce (mail: chamber@wlink.com.np.

Svaz nepálských obchodních komor – The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (mail: fncci@mos.com.np.

 

 

 

 

 

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Nepál patří mezi nejméně rozvinuté země světa, mnoho rozvojových programů a projektů se rozbíhá velmi ztěžka vzhledem k  neschopnosti místních úřadů  projekty administrovat a nedostatečnému právnímu rámci a korupci. Hospodářský život země je soustředěn do hlavního města Káthmándú, velmi častý je nepotismus a prolínání obchodní a státní sféry.

Úřední jazyk: nepálština (44,6 %), dalšími jazyky jsou: Maithali 11,7 %, Bhojpuri 6 %, Tharu 5,8 %, Tamang 5,1 %, Newar 3,2 %, Magar 3 %, Bajjika 3 %, Urdu 2,6 %, Avadhi 1,9 %, Limbu 1,3 %, Gurung 1,2 %, jiné 10,4 %. Značná část obyvatel však rovněž hovoří anglicky.

 

Státní svátky v r. 2020:

 

11.01

Prithvi Jayanti

15.01.

Maghi Parwa / Maghe Sankranti

25.01.

Sonam Losar

30.01.

Den mučedníků

19.02

Prajatantra Diwas

21.02.

Maha Shivaratri

24.02.

Ghyalpo Losar

08.03.

Mezinárodní den žen

24.03.

Ghode Jatra

02.04.

Ram Nawami (Narozeniny boha Rámy)

14.04.

Nepálský Nový rok

24.04.

Loktantra Diwas (Den demokracie)

01.05.

Svátek práce

07.05.

Buddha Jayanti (Narozeniny Buddhy)

25.05.

Ramjan Edul Fikra

28.05.

Ganatantra Diwas (Den republiky)

31.07.

Edul Aajaha

03.08.

Raksha Bandhan

04.08.

Gai Jatra

11.08.

Shree Krishna Janmasthami

21.08.

Hartalika Teej

01.09

Indra Jatra

03.09.

Rishi Panchami

06.09.

Gaura Parba

07.09.

Nijamati Sewa Diwas

19.09.

Constitution Day (Den ústavy)

17.10.

Ghatashapana

23.10.

Fulpati

24.10.

Maha Ashtami

25.10.

Maha Navami

26.10.

Vijay Dashami

27.10.

Ekadashi

28.10.

Dwadashi

30.10.

Kojagrat Purnima

15.11.

Laxmi Puja

16.11.

Govardhan Puja

17.11.

Bhai Tika

20.11.

Chhath Puja

30.11.

Guru Nanak Jayanti

25.12.

Christmas Day (Vánoce)

29.12.

Udhauli Parva

30.12.

Tamu Losar

 

Hlavním dnem pracovního klidu je sobota, zatímco neděle je běžný pracovní den. Pracovní doba ve státních úřadech je od 10:00 do 17:00, v pátek do 15:00. Většina svátků jsou hinduistické svátky, které se určují podle astrologického kalendáře, každý rok proto svátek připadá na jiný den.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízum do Nepálu lze získat na hraničních přechodech, po příletu do země nebo na nepálských ambasádách v zahraničí, např. Velvyslanectví Nepálského království, Guerickestrasse 27, Berlin 10587, tel: +49-30-34359920-22, fax: +49-30-34359906, http://www.nepalembassy-germany.de/  email: berlin@nepalembassy.de .

Víza se vydávají na 15, 30 nebo 90 dní, celková doba pobytu na turistické vízum by neměla překročit 150 dní v období jednoho roku. Poplatky za vízum se pohybují 30 USD za 15 denní pobyt, 50 USD za pobyt v délce 30 dní a 125 USD za pobyt 90 dní, víza jsou vícevstupová.

Poplatek za neturistické 30 denní vízum činí 30 USD.

Aktuální informace k turistickým vízům a výši poplatků lze nalézt na:

http://www.nepalimmigration.gov.np/page/tourist-visa

Vízum lze v Nepálu prodloužit na imigračním úřadě v Káthmándú (Department of Immigration, Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu a v Pokhaře. Je nutné mít s sebou zásobu pasových fotografií.

Přihlašovací povinnost existuje pro pobyty delší než 24 hodin. Je třeba se zaregistrovat na nejbližší místní policejní stanici. Většina hotelů registraci za své hosty provádí sama.

Turistické vízum neopravňuje ke vstupu do většiny horských oblastí. K tomu je třeba si vyřídit speciální povolení, tzv. trekking permit, který vydává imigrační úřad v Káthmándú nebo v Pokhaře. Více informací naleznete na: https://www.lostwithpurpose.com/tims-card-kathmandu-nepal/ . Nedoporučuje se pokoušet dostat se do těchto oblastí bez povolení, neboť na důležitých křižovatkách jsou policejní stanoviště a vstup bez povolení je považován za trestný čin a je tvrdě pokutován. Nepál má jediné mezinárodní letiště v Káthmándú, kam se lze dostat nejlépe z okolních asijských zemí, například z Indie nebo Thajska. Fungují i přímé letecké linky z Evropy, např. z Frankfurtu. Po zemi lze překročit hranice na přechodech:

http://www.nepalimmigration.gov.np/offices.

 

Specifické podmínky pro cestování lze nalézt zde:

 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/nepal/cestovani/other.html.

 

 

Vzhledem k opatřením v důsledku pandemie koronaviru jsou výše popsané vízové procedury pozměněny. Aktuální informace lze najít na https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/nepal.html

 

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Povolení pro zaměstnání cizích státních příslušníků na veškeré pozice vydává Department of Immigration (http://www.nepalimmigration.gov.np/). Vzhledem k současnému nepálskému pracovnímu právu je zaměstnávání cizinců omezeno. Tato restrikce vyplývá z vysoké nezaměstnanosti v Nepálu a obtížnosti najít práci pro samotné Nepálce. Každý zájemce o práci proto musí prokázat, že občan Nepálu o požadovanou práci nestojí nebo ji nedokáže vykonávat, což se v praxi ukazuje jako velice obtížné.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V hlavním městě lze najít zdravotní péči na obstojné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských a zejména horských oblastech je situace mnohem horší. Obecně lze říci, že do Nepálu, podobně jako do dalších států jižní Asie, by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu a s příslušnými očkováními.

Je vhodné si s sebou vzít  dostatečnou zásobu užívaných léků, několik sterilně balených obvazů, injekčních stříkaček a jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit, často v hotovosti, je proto nutné před cestou sjednat zdravotní pojištění a mít dostatečnou finanční zásobu.

Očkování do Nepálu se doporučuje proti žloutence typu A a B a proti břišnímu tyfu. Zvážit lze dle navštívené oblasti a ročního období i antimalarika. Výběr očkování je třeba konzultovat s odborníkem na cestovní medicínu na krajských hygienických stanicích nebo v očkovacích centrech.

Blíže viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/nepal/cestovani/health_care.html.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem