Niger: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Nigerem jsou velmi nízké. Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. V letech 2010 a 2011 bylo v zemi nicméně aktivní české sdružení stavebních firem, které zpracovalo studii proveditelnosti úseku železniční tratě z Nigeru do beninského Cotonou.
V roce 2017 byl realizován projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v oblasti zemědělství. Zástupci nigerského sektoru agrofood a agrobusiness navštívili ČR za účelem navázání kontaktů s vybranými českými firmami.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

v tis. USD

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz

1748

3768

609

1231 2329

dovoz

733

908

1426

667 530

obrat

2481

4676

2034

1898 2859

saldo

1015

2861

-817

564 1798

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR v roce 2018: masové moučky, bavlněné látky, ruční zbraně, procesorové jednotky, soustruhy. Hlavní dovozní komodity ČR v roce 2018: ruční zbraně, plavené sklo, mandle, zázvor, oleje, elektrická svítidla.

Hlavní vývozní komodity ČR v roce 2019: ruční zbraně, bavlněné tkaniny, pneumatiky, herní automaty. Hlavní dovozní komodity ČR v roce 2019: části transformátorů, válcované výrobky ze železa a oceli, části do hasicích přístrojů, zázvor.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Abuja neeviduje výměnu v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. Čeští podnikatelé a obchodníci nemají v republice Niger zatím žádné společné podniky.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu):

  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger z roku 1963.
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger z roku 1963 (obě uveřejněny pod č. 1/1964 Sb.).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v minulosti několikrát přispěla mezinárodním organizacím na zmírnění následků hladomoru v Nigeru. V roce 2012 ZÚ Abuja v rámci malého rozvojového projektu zakoupil počítačovou techniku a školní vybavení pro gymnázium v hlavním městě Niamey. V současné době se ČR do rozvojové pomoci v Nigeru nezapojuje.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem