Niger: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

v tis. USD

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz

1,186

281

3,234

1748

3768

dovoz

1,562

1,503

255

733

908

obrat

2,748

1,784

3,489

2481

4676

saldo

-376

-1,222

2,979

1015

2861

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Hlavní vývozní komodity ČR v roce 2016: ruční zbraně, procesory, váhy, nádoby na stlačený plyn. Hlavní dovozní komodity ČR v roce 2016: slitiny hliníku, zlato, cukrovinky, výrobky z železa, chladící zařízení, kladkostroje.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

ZÚ Abuja neeviduje výměnu v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. Čeští podnikatelé a obchodníci nemají v republice Niger zatím žádné společné podniky.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu):

  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger z roku 1963.
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger z roku 1963 (obě uveřejněny pod č. 1/1964 Sb.).

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR v minulosti několikrát přispěla mezinárodním organizacím na zmírnění následků hladomoru v Nigeru. V roce 2012 ZÚ Abuja v rámci malého rozvojového projektu zakoupil počítačovou techniku a školní vybavení pro gymnázium v hlavním městě Niamey. V současné době se ČR do rozvojové pomoci v Nigeru nezapojuje.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Perspektivními položkami jsou potravinářské výrobky, domácí potřeby všeho druhu, bižuterie, sklo a porcelán, textil, chemikálie, telekomunikační zařízení, těžební a stavební stroje, strojní zařízení (i repasované), jednoduché strojní vybavení dílen, zemědělské stroje, zavlažovací systémy a úprava vody, automobily (i ojeté), ošacení (včetně second-handu), pneumatiky atd.

Nejperspektivnějším odvětvím pro investice zůstává těžba nerostných surovin, energetika a zemědělská infrastruktura.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace