Niger: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Délégation de l’Union Européenne en République du Niger
Rue du Commerce, immeuble BIA – 3ème étage
BP 10 388 Niamey
Tel. +227 20 73 85 83-84
E-mail: delegation-niger@eeas.europa.eu

Web: http://www.eeas.europa.eu/delegations/niger/index_fr.htm

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU v roce 2016 dovezla z Nigeru zboží za 219,9 mil. Euro, do Nigeru vyvezla zboží za 269,8 mil. Euro.

  • trade.ec.europa.eu
  • madb.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je v Nigeru nejvýznamnějším donorem – z 10. EDF (2009–2013) mohl Niger čerpat celkem 458 milionů Euro (obálka A) a 15,2 mil Euro (obálka B). 10. EDF byl vedle přímé rozpočtové podpory zaměřen na potravinovou bezpečnost a rozvoj venkova, výstavbu infrastruktury a podporu dobrého vládnutí. Nad rámec EDF má Niger k dispozici dalších 90 mil. Euro v rámci Strategie pro Sahel, které mají být použity na sektor spravedlnosti, bezpečnost, místní rozvoj, infrastrukturu a občanskou společnost.

V rámci 11. EDF (2014–2020) by měl Niger čerpat částku 596 mil. Euro (obálka A) ve formě přímé rozpočtové podpory, podpory sektoriálních politik. Konkrétní programy budou zaměřeny zejména na posílení potravinové bezpečnosti, dobrou správu věcí veřejných (včetně financí, boje proti korupci), vnitřní bezpečnost a podporu voleb a sociální služby

  • eeas.europa.eu – national programme
  • eeas.europa.eu – development cooperation
  • eeas.europa.eu – projects

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Nigerem jsou velmi nízké. Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. V letech 2010 a 2011 bylo v zemi nicméně aktivní české sdružení stavebních firem, které zpracovalo studii proveditelnosti úseku železniční tratě z Nigeru do beninského Cotonou.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem