Niger: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

EU je v Nigeru nejvýznamnějším donorem rozvojové a humanitární pomoci a zároveň jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l’Union Européenne en République du Niger
Rue du Commerce, immeuble BIA – 3ème étage
BP 10 388 Niamey
Tel. +227 20 73 85 83-84
E-mail: delegation-niger@eeas.europa.eu

Web: http://www.eeas.europa.eu/delegations/niger/index_fr.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU dovezla v roce 2018 zboží z Nigeru za 10 milionů EUR a vyvezla do Nigeru zboží za 314 milionů EUR.
V roce 2019 EU dovezla zboží z Nigeru za 55 milionů EUR a vyvezla do Nigeru zboží za 367 milionů EUR.

  • trade.ec.europa.eu
  • madb.europa.eu

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je v Nigeru nejvýznamnějším donorem. V rámci 11. EDF (2014–2020) by měl Niger čerpat částku 596 mil. Euro (obálka A) ve formě přímé rozpočtové podpory, podpory sektoriálních politik. Konkrétní programy budou zaměřeny zejména na posílení potravinové bezpečnosti, dobrou správu věcí veřejných (včetně financí, boje proti korupci), vnitřní bezpečnost a podporu voleb a sociální služby. Nad rámec EDF má Niger k dispozici dalších 90 mil. Euro v rámci Strategie pro Sahel, které mají být použity na sektor spravedlnosti, bezpečnost, místní rozvoj, infrastrukturu a občanskou společnost.

 

  • eeas.europa.eu – national programme
  • eeas.europa.eu – development cooperation
  • eeas.europa.eu – projects

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem