Nigérie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 

ČR je vnímána jako tradiční partner i spřátelená země, která nevyužívá možností. V rámci subsaharské Afriky zůstává dlouhodobě Nigérie po Jihoafrické republice druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR (2. nejvyšší vývoz). Od propadu roku 2009, kdy v důsledku celosvětové ekonomické krize Nigérie omezila dovozy, náš vývoz do této země roste a pohybuje se na hranici 70 – 80 mil. USD.

Nigérie je díky svému ropnému (a do budoucna plynovému) potenciálu navzdory ekonomickým problémům bonitní zemí a má jasně definované potřeby pro nadcházející období. Tyto potřeby se se v řadě oblastí shodují s tradičními odvětvími českého průmyslu. Hlavní překážky ještě širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, strachu a neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Větší dodávky a vládní zakázky lze v Nigérii nelze prosadit bez dlouhodobé přítomnosti českých firem v místě. Pozice českých výrobců a vývozců ucházejících se o nigerijský trh je navíc ovlivněna obtížnou profinancovatelností větších kontraktů přesto, že EGAP přeřadil Nigérii z hlediska pojistitelnosti úvěrů z kategorie „7“ (nepojistitelné) do kategorie „5“.

Čeští výrobci narazí na velmi silnou a velmi rychle rostoucí konkurenci nejen nigerijských, ale i britských, amerických, francouzských, německých, indických, čínských, nově i tureckých nebo jihoafrických společností, kterých na místním trhu působí tisíce.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

65653

35310

50991

57326

105226

Dovoz

2008

5273

10105

8626

101481

Obrat

63645

30038

61096

65952

206706

Saldo

67661

40583

40886

48700

3745

Údaje jsou v tis. USD
Zdroj: ČSÚ

 

Česko-nigerijská obchodní výměna a české vývozy mají dlouhodobě vzestupnou tendenci. V roce 2019 jsme nicméně zaznamenali rekordní nárůst českých vývozů i celkového obratu: v roce 2019 vzrostl obrat vzájemného obchodu oproti 2018 z 1 444 745 000 Kč na 4 771 827 000, tj. více než trojnásobně, zatímco české vývozy do Nigérie se z cca 1 miliardy 445 miliónů Kč vyšplhaly v roce 2019 na cca 2,419 miliardy Kč (2 418 896 000 Kč.) Nárůst obratu v minulém roce vysvětluje i bezprecedentní nárůst dovozu nigerijské ropy, díky němuž dovozy vzrostly dokonce více než na dvanáctinásobek. Podle dosavadních údajů MPaO nakonec i při tomto vývoji zůstala obchodní bilance s Nigérií pro nás pozitivní.
V oblasti B2B pokračovaly tradiční dodávky v sektorech textilu, zemědělství (krmiva, zemědělské stroje), spotřebního zboží (čepelky, validátory, telekomunikace, elektrokabely, tiskařské stroje, dřevěný nábytek, zdravotní keramika atd.), a rozvíjejí se již navázané, ale i nové obchody v oblasti potravinářství (konzervované potraviny, nově také alkoholické nápoje, pekařské pece a polotovary), sklářství (umělecká svítidla), drobné zboží (elektrické baterie), zdravotnictví (nemocniční lůžka). V tomto směru dobře funguje spolupráce ZÚ se zástupcem CzechTrade v Lagosu.
Český vývoz do Nigérie je poměrně diversifikovaný a ZÚ Abuja se ve spolupráci s CzechTradem snaží tuto diversifikaci dále rozšiřovat. Z ČR se do Nigérie vyváží cca 660 kategorií výrobků, tj. vlastních konkrétních druhů výrobků je více. 70 kategorií výrobků se vyveze za více než 1 milión CZK a u 16 kategorií výrobků za více než 10 miliónů CZK.

Významný je rovněž vývoz služeb v podobě výcviku pilotů nigerijského letectva a oprav komerčních letadel Embraer aj. v ČR.

V rámci dělby práce mezi ZÚ Abuja a CzechTradem v Lagosu se ZÚ v uplynulém roce věnoval nadále především sektorům vyžadujícím přímou podporu a lobbying státu, jako jsou zbrojní dodávky, dodávky pro státní ropnou společnost NNPC nebo dodávky do zemědělství. CzechTrade v Lagosu se soustřeďuje zejména na B2B a na velké privátní nigerijské i mezinárodní firmy, většinou se sídlem v Lagosu.

Přes svoji vyhlášenou náročnost nigerijský trh svým rozsahem představuje atraktivní odbytiště spotřebních výrobků a potravin masové spotřeby. Vůbec nejúspěšnějším českým produktem v Nigérii jsou žiletky firmy Czech Blades, kterých se do Nigérie ročně vyveze v průměru za 150 miliónů CZK (8-10% podílu na celkovém českém vývozu do země). Podobným výrobkem jsou pokrývky hlavy firmy TONAK (Fezko Strakonice), který se do země vyváží za cca 35 miliónů CZK ročně.  

V září 2018 se CzechTradu Lagos podařilo prosadit do sítě Spar masné výrobky firmy Hamé a.s., jejichž vývoz pokračoval i v 2019. Vzhledem k existenci relativně početné a bohaté elity se na druhém pólu spotřebního spektra v Nigérii dobře uplatňují i luxusní značky. K nim se zde nadějně přiřadila i domácí sklářská firma Lasvit, která by měla dostat zakázku na dodávky svých výrobků do dvou hotelů Marriot v Lagosu v odhadované ceně 1 milión USD.

Prosadit se podařilo i firmě Linet a.s., která zahájí svoji prodejní činnost přes místního distributora Sudabelt. První projekt v LagoonHospital v Abuji je hodnocen na 65.000,- USD.

Dále se ZÚ soustřeďuje na stanovené prioritní oblasti energetiky, kde se s podporou ZÚ podařilo dostat firmy skupiny VAE mezi partnery státní společnosti Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Na základě úspěšných zkušebních dodávek zařízení pro obsluhu a měření ropných úložišť v hodnotě cca 8 miliónů CZK, je blízko podpisu kontrakt na dodání zařízení k transportu a ukládání ropy mezi NNPC a VAE Controls v hodnotě 110 miliónů CZK. Armatury Group, a.s, se přes distributora zapojila v roce 2019 do dvou výběrových řízení pro firmy Shell a NNPC v hodnotě cca 3 milióny USD.

Tradičně nezanedbatelnou součástí českých vývozů do země jsou i zbrojní dodávky munice a v roce 2019 pokračovala další obchodní jednání firem Excalibur International, STV a Defcon s nigerijskou armádou a velitelstvím vzdušných sil, mj. i o postupném repasování a následné obměně stárnoucích letadel L-39. Zásadním milníkem spolupráce obou zemí ve zbojně-bezpečnostní oblasti byl podpis dohody o vypořádání vzájemných nároků vzešlých z nerealizované dodávky letadel L-39 na počátku devadesátých let (Omnipol).

Z objemového hlediska sice nejde o velká čísla (kolem 10 – 12 miliónů CZK/ročně), ale svůj význam má i pokračující vývoz afrických brokátů textilkou VEBA, které přispívají k udržování pozitivního obrazu ČR v Nigérii mj. i prostřednictvím darů ZÚ významným partnerům na vládní i nevládní úrovni. I z těchto důvodů ZÚ VEBU aktivně podporuje.

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz:
· zařízení pro automatické zpracování dat ve formě systémů, procesorové jednotky
· čepelky do holících strojků, holící strojky
· ocelové trouby, stavební ocel
· polymery ethylenu
· části do telefonů
· zbraně, střelivo, průmyslové výbušniny
· tiskařské stroje
· nákladní vozidla
· lopatové nakládače
· povlečené elektrody

K dalším úspěšným produktům patří textílie, užitková keramika, etikety, surový papír,  pokrývky hlavy, kartóny, slad, kaolin.
ČR do Nigérie doposud nevyváží větší investiční celky.

Dovoz:
· zázvor, sezamová semínka
· součásti a příslušenství pro zařízení pro automatizované zpracování dat (reexport)
· dřevěné uhlí
· šrot z platiny, stříbra aj. drahých kovů
– technický kaučuk
· mořské ryby
– bavlna
– přísady do léčiva rostliny pro kosmetický průmysl, kešu ořechy a minerální oleje.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nezaznamenal spolupráci v této oblasti.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V roce 2012-2015 se v Nigérii registrovalo několik českých malých či středních firem. Patří mezi ně i tradiční český výrobce brokátů Veba Broumov, která v Lagosu otevřela svoji prodejnu. České firmy prozatím neuzavřely žádný joint-venture s nigerijskou firmou. Mezi úspěšné dlouholeté vývozce, které realizují své obchody i nadále, patří např.:

 • Škoda Auto, a.s. – od roku 2002 získala prodejní práva na škodovky společnost Stallion Group, prodávající v Nigérii také vozidla Volkswagen, Audi, Hyundai, Honda, Mahindra a Porsche.
 • Tonak Nový Jičín – vývoz čepic, baretů, fezů a klobouků. Výhradním zástupcem a distributorem pro Nigérii je pan Alhaji Osman Atunshe.
 • Aero a.s., Vodochody – vyvezlo v roce 1992 do Nigérie 23 vojenských letounů L-39 ZA.

Revitalizovaná česká letadla L-39 slouží na letecké základně ve městě Kano.

 • Czech Blade, Jevíčko – vývoz žiletek (firma koupena Procter and Gamble, spoluprací s nigerijským NAFDACem se účinně daří se čelit čínským padělkům). Nigérie je pro Czech Blades velmi významným odbytištěm.
 • Explosia a.s. a Austin Detonator s.r.o. vyváží české průmyslové trhaviny (dovozce je firma Dynocraft).

V roce 2016 dosáhl český vývoz do Nigérie 1 039 035 miliónů Kč, a poklesl tak na 60% své hodnoty v roce 2015 (1 780 000 miliónů Kč). Vzhledem k tomu, že hodnota nigerijské nairy poklesla za stejné období na pouhých 40% své hodnoty, lze vývoj českého exportu do Nigérie pokládat za relativní úspěch. Nigérie zůstává druhým největším obchodním partnerem ČR v subsaharské Africe – za první Jihoafrickou republikou a před Ugandou a Mali. Mezi hlavní české vývozní komodity patřily stroje, textilie, břitvy a holící čepelky, kancelářský nábytek, chemikálie, trubky a potrubí, regulační a řídící stroje, speciál.

Do ČR bylo dovezeno zboží v hodnotě 129 mil Kč. Jedná se o skokový růst ve srovnání s rokem 2015 (56 mil Kč), který je daný zlevněním nigerijského vývozu a nízkým výpočetním základem. Dovážely se kaučuk, dřevěné uhlí, šrot z platiny a stříbra a rostliny pro kosmetický průmysl.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouvy jsou uvedeny v časové posloupnosti uzavírání:

 • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federací Nigérie ze dne 8. 9. 1964 (nepublikována ve sbírce zákonů)
 • Kulturní dohoda mezi vládou ČSSR a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky ze dne 1.9.1978 (č. 142/1978 Sb)
 • Dohoda o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republikyze dne 7.3.1979 (č. 107/1980Sb).
 • Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky, Praha, 11. 6. 1979 (108/1980 Sb.)
 • Protokol o změně úvěrové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky,Lagos, 8. 3. 1983
 • Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigerijské federativní republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisku z majetku, Lagos, 31. srpna 1989 (339/1991 Sb., 371/1989 Sb.)

ČR od svého vzniku nesjednala s Nigérií žádnou bilaterální ekonomickou dohodu. V jednání jsou:

 • dohoda o podpoře a ochraně investic
 • meziresortní dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a nigerijským Federálním ministerstvem obchodu a průmyslu

Od vstupu ČR do EU jsou vztahy upravovány společnou politikou EU – obchodní dohoda mezi ČSSR a Nigérií, podepsaná dne 13. srpna 1987 byla zrušena po vstupu ČR do EU.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika již řadu let realizuje v Nigérii „malé lokální projekty“ z disponentury MZV ČR. V roce 2009 realizovala projekt „Výstavba dvou vrtaných studní ve vybraných oblastech nigerijského státu Rivers – gesto dobré vůle České republiky v případu zastřeleného konzula Michaela Wayi MUDr. J. Pasovským“. Studny byly vyvrtány a zprovozněny (včetně zásobních tanků, čerpadel, generátorů a vodovodních rozvodů na území etnické skupiny Ogoni v Bera (okres Gokana) a ve vesnici Lorre (okres Khana). V roce 2010 darovala ČR třem zemědělským asociacím ve státě Nassarawa celkem 6 sad minitraktorů s příslušenstvím. V roce 2011 byl realizován projekt „Vybavení šicí a pekařské výukové dílny pro sociálně znevýhodněné mladistvé, Gwagwalada“, v roce 2012 jsme na tento projekt navázali dodávkou látek firmy VEBA (dar firmy VEBA Broumov) šicí dílně v Gwagwaladě. Katedra architektury Rivers State Univerzity byla v rámci MLP v roce 2012 vybavena speciální počítačovou technikou. Podobný projekt byl realizován v roce 2013 v Anambra University. V roce 2014 byla zakoupena rehabilitační technika pro handicapované ve městě Onitcha. V roce 2012 poskytla Česká republika humanitární pomoc ve výši 2 mil Kč obětem povodní.

V roce 2017 byl realizován protimigrační MLP ve státě Edo, který spočíval ve výstavbě malé řekomyší farmy pro IDP tábor.

V roce 2019 byl realizován protimigrační MLP v Abuji a Plateau state, díky kterému byly vybudovány dvě studny pro venkovskou komunitu, toaletní zařízení v IDP táboře na okraji Abuji a zajištěny vzdělávací programy pro nezaměstnanou mládež.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 14.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem