Nigérie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 

ČR je vnímána jako tradiční partner i spřátelená země, která nevyužívá možností. V rámci subsaharské Afriky zůstává dlouhodobě Nigérie po Jihoafrické republice druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR (2. nejvyšší vývoz). Od propadu roku 2009, kdy v důsledku celosvětové ekonomické krize Nigérie omezila dovozy, náš vývoz do této země roste a pohybuje se na hranici 70 – 80 mil. USD.

Nigérie je díky svému ropnému (a do budoucna plynovému) potenciálu navzdory ekonomickým problémům bonitní zemí a má jasně definované potřeby pro nadcházející období. Tyto potřeby se se v řadě oblastí shodují s tradičními odvětvími českého průmyslu. Hlavní překážky ještě širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, strachu a neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Větší dodávky a vládní zakázky lze v Nigérii nelze prosadit bez dlouhodobé přítomnosti českých firem v místě. Pozice českých výrobců a vývozců ucházejících se o nigerijský trh je navíc ovlivněna obtížnou profinancovatelností větších kontraktů přesto, že EGAP přeřadil Nigérii z hlediska pojistitelnosti úvěrů z kategorie „7“ (nepojistitelné) do kategorie „5“.

Čeští výrobci narazí na velmi silnou a velmi rychle rostoucí konkurenci nejen nigerijských, ale i britských, amerických, francouzských, německých, indických, čínských, nově i tureckých nebo jihoafrických společností, kterých na místním trhu působí tisíce.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

70 723

65653

35310

50991

57326

Dovoz

2 146

2008

5273

10105

8626

Obrat

72 869

63645

30038

61096

65952

Saldo

68 577

67661

40583

40886

48700

Údaje jsou v tis. USD
Zdroj: ČSÚ

Z dostupných údajů o vzájemné obchodní bilanci ČR s NG za rok 2018 vyplývá, že zatímco dovoz do ČR činil 188,8 mil Kč (v roce 2017 152,22 miliónů Kč), vývoz dosáhl výše 1,255 miliardy Kč (v roce 2017 1,18 miliardy Kč) a Nigérie si tak s přebytkem více než miliardu zachovává své postavení druhého nejvýznamnějšího obchodního partnera ČR na africkém kontinentě.

Český vývoz do Nigérie je poměrně diversifikovaný a ZÚ Abuja se ve spolupráci s CzechTradem snaží tuto diversifikaci dále rozšiřovat. Z ČR se do Nigérie vyváží cca 660 kategorií výrobků, tj. vlastních konkrétních druhů výrobků je více. 70 kategorií výrobků se vyveze za více než 1 milión CZK a u 16 kategorií výrobků za více než 10 miliónů CZK. V roce 2018 k hlavním vývozním artiklům patřily: žiletky, polymery etylénu, stavební konstrukce, zemědělské stroje, elektro kabely, tiskařské stroje, pokrývky hlavy, počítače a jejich součásti, látky, kancelářské stroje, vysílací a příjímací radiozařízení, rozvodové desky a jiný elektrotechnický materiál, laťovky, trubky, etikety všeho druhu, dřevěný nábytek, zdravotní keramika, automobily, tahače, návěsy, slad, výrobky z obilovin, deodoranty, masná moučka, vojenský materiál. Významný je rovněž vývoz služeb v podobě výcviku pilotů nigerijského letectva a oprav komerčních letadel Embraer aj. v ČR.
V rámci dělby práce mezi ZÚ Abuja a CzechTradem v Lagosu se ZÚ v uplynulém roce věnoval nadále především sektorům vyžadujícím přímou podporu a lobbying státu, jako jsou zbrojní dodávky, dodávky pro státní ropnou společnost NNPC nebo dodávky do zemědělství. CzechTrade v Lagosu se soustřeďuje zejména na B2B a na velké privátní nigerijské i mezinárodní firmy, většinou se sídlem v Lagosu.
Přes svoji vyhlášenou náročnost nigerijský trh svým rozsahem představuje atraktivní odbytiště spotřebních výrobků a potravin masové spotřeby. Vůbec nejúspěšnějším českým produktem v Nigérii jsou žiletky firmy Czech Blades, kterých se do Nigérie ročně vyveze v průměru za 150 miliónů CZK (8-10% podílu na celkovém českém vývozu do země). Podobným výrobkem jsou pokrývky hlavy firmy TONAK (Fezko Strakonice), který se do země vyváží za cca 35 miliónů CZK ročně.  

V září 2018 se CzechTradu Lagos podařilo prosadit do sítě Spar masné výrobky firmy Hamé a.s., jejichž vývoz by měl pokračovat i v letošním roce. Vzhledem k existenci relativně početné a bohaté elity se na druhém pólu spotřebního spektra v Nigérii dobře uplatňují i luxusní značky. K nim se zde nadějně přiřadila i domácí sklářská firma Lasvit, která by měla dostat zakázku na dodávky svých výrobků do dvou hotelů Marriot v Lagosu v odhadované ceně 1 milión USD.

Prosadit se podařilo i firmě Linet a.s., která zahájí svoji prodejní činnost přes místního distributora Sudabelt. První projekt v LagoonHospital v Abuji je hodnocen na 65.000,- USD.

Dále se ZÚ soustřeďuje na stanovené prioritní oblasti energetiky, kde se s podporou ZÚ podařilo dostat firmy skupiny VAE mezi partnery státní společnosti Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Na základě úspěšných zkušebních dodávek zařízení pro obsluhu a měření ropných úložišť v hodnotě cca 8 miliónů CZK, je blízko podpisu kontrakt na dodání zařízení k transportu a ukládání ropy mezi NNPC a VAE Controls v hodnotě 110 miliónů CZK. Armatury Group, a.s, se přes distributora zapojila do dvou výběrových řízení pro firmy Shell a NNPC v hodnotě cca 3 milióny USD.

Tradičně nezanedbatelnou součástí českých vývozů do země jsou i zbrojní dodávky munice a pokračují další obchodní jednání firem Excalibur International, STV a Defcon s nigerisjkou armádou a velitelstvím vzdušných sil, mj. i o postupném repasování a následné obměně stárnoucích letadel L-39. Zásadním milníkem spolupráce obou zemí ve zbojně-bezpečnostní oblasti byl podpis dohody o vypořádání vzájemných nároků vzešlých z nerealizované dodávky letadel L-39 na počátku devadesátých let (Omnipol).
Z objemového hlediska sice nejde o velká čísla (kolem 10 – 12 miliónů CZK/ročně), ale svůj význam má i pokračující vývoz afrických brokátů textilkou VEBA, které přispívají k udržování pozitivního obrazu ČR v Nigérii mj. i prostřednictvím darů ZÚ významným partnerům na vládní i nevládní úrovni. I z těchto důvodů ZÚ VEBU aktivně podporuje.

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz:

 • zařízení pro automatické zpracování dat ve formě systémů, procesorové jednotky
 • čepelky do holících strojků, holící strojky
 • ocelové trouby, stavební ocel
 • vysílací zařízení, antény a parabolické antény
 • optické přístroje
 • zbraně, střelivo, průmyslové výbušniny
 • tiskařské stroje
 • tkací a soukací stroje, tkalcovské stavy
 • stroje na těžbu a třídění zemin a kamenů
 • lisy na plasty nebo kaučuk, náhradní díly k těmto strojům

K dalším úspěšným produktům patří galvanické články a baterie, kartáče a zubní kartáčky, pokrývky hlavy, kartóny, modelovací pasty, vosky, automobily a textílie. ČR do Nigérie doposud nevyváží větší investiční celky.

Dovoz:

 • součásti letadel (reexport)
 • součásti a příslušenství pro zařízení pro automatizované zpracování dat (reexport)
 • přírodní kaučuk
 • šrot z platiny, stříbra aj. drahých kovů
 • mořské ryby

ČR v Nigérii také sporadicky kupuje polodrahokamy, přísady do léčiv, koření (zázvor) a rostliny pro kosmetický průmysl, kešu ořechy a minerální oleje.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nezaznamenal spolupráci v této oblasti.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V roce 2012-2015 se v Nigérii registrovalo několik českých malých či středních firem. Patří mezi ně i tradiční český výrobce brokátů Veba Broumov, která v Lagosu otevřela svoji prodejnu. České firmy prozatím neuzavřely žádný joint-venture s nigerijskou firmou. Mezi úspěšné dlouholeté vývozce, které realizují své obchody i nadále, patří např.:

 • Škoda Auto, a.s. – od roku 2002 získala prodejní práva na škodovky společnost Stallion Group, prodávající v Nigérii také vozidla Volkswagen, Audi, Hyundai, Honda, Mahindra a Porsche.
 • Tonak Nový Jičín – vývoz čepic, baretů, fezů a klobouků. Výhradním zástupcem a distributorem pro Nigérii je pan Alhaji Osman Atunshe.
 • Aero a.s., Vodochody – vyvezlo v roce 1992 do Nigérie 23 vojenských letounů L-39 ZA.

Revitalizovaná česká letadla L-39 slouží na letecké základně ve městě Kano.

 • Czech Blade, Jevíčko – vývoz žiletek (firma koupena Procter and Gamble, spoluprací s nigerijským NAFDACem se účinně daří se čelit čínským padělkům). Nigérie je pro Czech Blades velmi významným odbytištěm.
 • Explosia a.s. a Austin Detonator s.r.o. vyváží české průmyslové trhaviny (dovozce je firma Dynocraft).

V roce 2016 dosáhl český vývoz do Nigérie 1 039 035 miliónů Kč, a poklesl tak na 60% své hodnoty v roce 2015 (1 780 000 miliónů Kč). Vzhledem k tomu, že hodnota nigerijské nairy poklesla za stejné období na pouhých 40% své hodnoty, lze vývoj českého exportu do Nigérie pokládat za relativní úspěch. Nigérie zůstává druhým největším obchodním partnerem ČR v subsaharské Africe – za první Jihoafrickou republikou a před Ugandou a Mali. Mezi hlavní české vývozní komodity patřily stroje, textilie, břitvy a holící čepelky, kancelářský nábytek, chemikálie, trubky a potrubí, regulační a řídící stroje, speciál.

Do ČR bylo dovezeno zboží v hodnotě 129 mil Kč. Jedná se o skokový růst ve srovnání s rokem 2015 (56 mil Kč), který je daný zlevněním nigerijského vývozu a nízkým výpočetním základem. Dovážely se kaučuk, dřevěné uhlí, šrot z platiny a stříbra a rostliny pro kosmetický průmysl.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouvy jsou uvedeny v časové posloupnosti uzavírání:

 • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federací Nigérie ze dne 8. 9. 1964 (nepublikována ve sbírce zákonů)
 • Kulturní dohoda mezi vládou ČSSR a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky ze dne 1.9.1978 (č. 142/1978 Sb)
 • Dohoda o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republikyze dne 7.3.1979 (č. 107/1980Sb).
 • Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky, Praha, 11. 6. 1979 (108/1980 Sb.)
 • Protokol o změně úvěrové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky,Lagos, 8. 3. 1983
 • Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigerijské federativní republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisku z majetku, Lagos, 31. srpna 1989 (339/1991 Sb., 371/1989 Sb.)

ČR od svého vzniku nesjednala s Nigérií žádnou bilaterální ekonomickou dohodu. V jednání jsou:

 • dohoda o podpoře a ochraně investic
 • meziresortní dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a nigerijským Federálním ministerstvem obchodu a průmyslu

Od vstupu ČR do EU jsou vztahy upravovány společnou politikou EU – obchodní dohoda mezi ČSSR a Nigérií, podepsaná dne 13. srpna 1987 byla zrušena po vstupu ČR do EU.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika již řadu let realizuje v Nigérii „malé lokální projekty“ z disponentury MZV ČR. V roce 2009 realizovala projekt „Výstavba dvou vrtaných studní ve vybraných oblastech nigerijského státu Rivers – gesto dobré vůle České republiky v případu zastřeleného konzula Michaela Wayi MUDr. J. Pasovským“. Studny byly vyvrtány a zprovozněny (včetně zásobních tanků, čerpadel, generátorů a vodovodních rozvodů na území etnické skupiny Ogoni v Bera (okres Gokana) a ve vesnici Lorre (okres Khana). V roce 2010 darovala ČR třem zemědělským asociacím ve státě Nassarawa celkem 6 sad minitraktorů s příslušenstvím. V roce 2011 byl realizován projekt „Vybavení šicí a pekařské výukové dílny pro sociálně znevýhodněné mladistvé, Gwagwalada“, v roce 2012 jsme na tento projekt navázali dodávkou látek firmy VEBA (dar firmy VEBA Broumov) šicí dílně v Gwagwaladě. Katedra architektury Rivers State Univerzity byla v rámci MLP v roce 2012 vybavena speciální počítačovou technikou. Podobný projekt byl realizován v roce 2013 v Anambra University. V roce 2014 byla zakoupena rehabilitační technika pro handicapované ve městě Onitcha. V roce 2012 poskytla Česká republika humanitární pomoc ve výši 2 mil Kč obětem povodní.

V roce 2017 byl realizován protimigrační MLP ve státě Edo, který spočíval ve výstavbě malé řekomyší farmy pro IDP tábor.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem