Nigérie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Nigeria and ECOWAS

Postal address: 

Europe House, 21st Crescent, Off Constitution Avenue, Central Business District.
P. O. Box 280 Garki, Abuja, NIGERIA

Telefon:

 • +234 (0) 9 461 7800
 • +234 815 969 0565
 • +234 815 969 0961
 • +234 810 248 2246

Email: delegation-nigeria@eeas.europa.eu

vedoucí delegace: Ketil Karlsen

úřední hodiny: po – čt: 8h30 –  17h45

 pá: 8h30 – 13h00

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Země EU v roce 2018 dovezly z Nigérie zboží za 22,5 milionu EUR, zboží vyvezly za 11,9 milionu EUR.
Země EU v roce 2019 dovezly zboží z Nigérie za 21,3 milionu EUR, zboží vyvezly za 11,7 milionu EUR.

 

 

Další informace:

 • trade.ec.europa.eu
 • madb.europa.eu
 • eeas.europa.eu
EU obchodní výměna s Nigérií (v mil. EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

dovoz

18,5

10,9

15,1

22,5

21,3

vývoz

10,7

8,9

10,1

11,9

11,7

obrat

29,3

19,9

25,2

34,3

33,0

saldo

-7,8

-1,9

-5,0

-10,6

-9,6

Zdroj: EUROSTAT

 

Economic Partnership Agreements (EPAs):

Obchodní režim mezi EU a zeměmi ACP poskytuje těmto zemím unilaterální preference, tj, země mají lepší, zvýhodněné podmínky. Tento režim není formálně v souladu s celosvětově uznávanými pravidly „World Trade Organisation“ (WTO) a při podpisu dohody z Cotonou musely proto ostatní země WTO, kterých se Dohoda netýká, oficiálně signatářům Dohody podmínky WTO prominout. „Prominutí“ podmínek bylo časově omezené a jeho platnost skončila 31. 12. 2007.

Již v roce 2005 byla zahájena jednání o Dohodách o hospodářském partnerství – tzv. „Economic Partnership Agreements“ (EPAs) mezi EU a zeměmi ACP. Tyto EPAs vytvoří nový obchodní režim, který bude (mimo jiné) v souladu s čl. XXIV GATT (General Agreement on Tarifs and Trade), jinými slovy – země ACP budou muset (postupně a ne všechno) liberalizovat svůj obchod ve vztahu k EU. EU preferuje jednání se zeměmi ACP na regionální bázi a EPAs tak mají sloužit také jako nástroj regionální integrace, především však jako nástroj udržitelného rozvoje.

V rámci ACP jsou EPAs projednávány se 6 regionálními uskupeními. Jedním z nich je ECOWAS. Z pohledu výměny zboží se zeměmi ACP je západní Afrika (ECOWAS) největším obchodním partnerem EU (tvoří 40 % veškerého ACP obchodu) – a obráceně – EU je největším západoafrickým obchodním partnerem (30 %) – přičemž Nigérie si udržuje v regionu západní Afriky výjimečný vliv, a to jak politický, tak hospodářský.

Přesto, že ECOWAS v obecné rovině s uzavřením EPAs souhlasil, plán uzavřít jednání se západní Afrikou k termínu 1. 1. 2008 se ukázal jako nereálný. Jednání nicméně pokročila, koncem roku 2013 země ECOWASu se dohodly na jednotném celním sazebníku (vstoupil v platnost od 1. ledna 2015). 6. 2. 2014 byla dokončena jednání o textu dohody EPA, výsledky byly předloženy 14. 3. 2014 Radě ministrů v Yamoussoukro. Ta dohodu schválila, na Summitu hlav států a vlád ECOWASu, který se konal 28. a 29. 3. 2014, však Nigérie (zejména díky tlaku místních podnikatelských lobby) neočekávaně přišla s novými požadavky. Navržená liberalizace by podle ní snížila šance západní Afriky na industrializaci, došlo by ke snížení příjmů z cel. Vnesla požadavek na kompenzaci cel a na zvýšení finanční pomoci v rámci 11. EDF. Ostatní země ECOWASu nigerijské požadavky odmítly, Nigérie však dosud EPA nepodepsala. Vzhledem k razantnímu odmítavému postoji Nigérie tuto dohodu s EU podepsat, zahájila Delegace EU v Nigérii a pro ECOWAS v roce 2016 lobbistickou činnost
a projednává výhody uzavření předmětné dohody na úrovni jednotlivých států s jednotlivými guvernéry a jejich obchodními komorami. 6. března 2017 proběhlo velmi úspěšné jednání a workshop v Port Harcourtu (Rivers state), podobná akce proběhla 8. května 2017 v Kaduně, kde zástupci EU DEL jednali spolu s komisí ECOWAS s Kadunskou komorou pro obchod, průmysl, doly a zemědělství a Kadunskou investiční agenturou. Další jednání proběhlo na podzim v státě Enugua na úrovni summitu EU – AU v Abidjanu, bohužel dosud stále bezvýsledně. Bohužel ani v roce 2019 nedošlo k žádnému pokroku v procesu uzavření této dohody.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU patří k největším donorům v Nigérii. Z prostředků 10. EDF Nigérie čerpala sumu 677 milionů EUR v obálce A a 12 mil. EUR v obálce B na programy zaměřené na mír a bezpečnost v oblasti delty Nigeru, dobrou správu věcí veřejných a lidská práva a obchod a regionální spolupráci. V rámci 11. EDF by pak Nigérie měla v letech 2014 – 2020 čerpat 512 mil. Euro. Prioritními sektory budou zdravotnictví, potravinová soběstačnost, energetika a dobrá správa věcí veřejných. Další prostředky bude moci čerpat z regionálních programů v rámci ECOWAS.

Detailní informace:

 • Development Cooperation
 • Case Studies
 • Grants
 • National Indicative Programme 2014 – 2020

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 14.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem