Nikaragua: Kontakty

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Diplomatickou a konzulární působnost pro Nikaraguu má:
Zastupitelský úřad ČR v Mexiku
Cuvier 22, Col. Nueva Anzures
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
tel.: +52-55 5531-2544/5531-2777
e-mail: mexico@embassy.mzv.cz

Honorární konzulát Managua
honorární konzul Octaviano César Aguirre
Cónsul Honorario de la República Checa en Nicaragua
Carretera Sur km 11,5 contiguo al tangue INNA
Managua, Nicaragua
tel.: + 505 2265 7370
mobil: + 505 8671 9126
e-mail: octocesar@hotmail.com

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

V zemi není zastoupení těchto organizací. Nikaragua spadá pod zastoupení CzechTrade a CzechTourism v Mexiku.

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Policie: 118
• Hasiči: 115
• Červený kříž NI: 128
• Letiště: 2233 1539
• Informace: 113
Z mobilního telefonu lze v případě nouze volat 911.

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

• Presidencia de la Republica www.presidencia.gob.ni
• Super Intendencia de Bancos y (SIBOIF) www.superintendencia.gob.ni
• Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) www.telcor.gob.ni
• Vicepresidencia de la República www.vicepresidencia.gob.ni
Podpora exportu:
• Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) www.apen.org.ni
• Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) www.funica.org.ni • Instituto Nicaraguense de Desarrollo (INDE) www.inde.org.ni
• Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) www.bcie.org
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) www.eclac.cl
• Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) www.sieca.org.gt
• Sistema de Integración Centroamericana (SICA) www.sica.int
• Sistema Económico Latinoamericano (SELA) www.sela.org
• HOPEN www.hotelesdenicaragua.net
Banky:
• Banco de Crédito Centroamericano, BANCENTRO www.bancentro.net
• Banco de America Central, BAC www.bac.net/nicaragua
• Banco de Finanzas, BDF www.bdfnet.com
• Banco de la Producción, BANPRO http://corporativo.banpro.com.ni
• Banco PROCREDIT www.procredit.com.ni
• Banco Produzcamos www.bfp.com.ni
• Citibank www.bancouno.com.ni
• Banco LaFise Bancentro, LAFISE BANCENTRO https://www.lafise.com/CuentasAhorroNicaragua/Index.html
• Financiera Arrendadora Centroamericana, FINARCA www.finarca.com
Tisk:
• El Nuevo Diario www.elnuevodiario.com.ni
• ESTA SEMANA www.estasemana.tv
• La Prensa www.laprensa.com.ni

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem