Nikaragua: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Nikaragua

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

1 360

1 630

1 442

1789

1 617

Dovoz

1 174

1 087

1 871

4737

6 462

Bilance

186

543

-429

-2949

-4 845

Obrat

2 534

2 718

3 312

6526

8 079

Zdroj: Český statistický úřad, tis. USD

Nikaragua patří mezi země, u kterých po roce 1989 došlo k rapidnímu poklesu ekonomických a obchodních vztahů s ČR. Jejich současná úroveň je zanedbatelná. Obrat vzájemného obchodu od roku 2012 byl nejnižší ze všech zemí Střední Ameriky, přestože v letech 2017 a 2018 oproti předchozím letům výrazně vzrostl.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky:

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota USD (tis.)

Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

99 960

566

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob

3 485

136

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

1 894

102

Hnojiva minerální chemická dusíkatá

506 000

100

Přístroje zařízení k vážení závaží pro váhy

901

83

Stroje pro čištění třídění ap semen zrní aj

7 679

82

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybaven

366

82

Stroje přístroje pro pájení svařování kalení

5 621

51

Části součásti pro motory pístové

730

45

Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické za

128

41

Zdroj: Český statistický úřad

Hlavní dovozní položky:

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota USD (tis.)

Banány vč plantejnů čerstvé sušené

5 045 216

4 109

Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap

25 400

623

Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek

6 130

418

Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry

37 461

377

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

71 335

289

Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené

3 530

241

Obleky saka kalhoty ap pánské chlapec pletené

5 023

161

Pulovry svetry vesty apod pletené háčkované

1 060

51

Boby kakaové i ve zlomcích surové pražené

14 352

47

Ryby živé

1 142

18

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nemá o spolupráci v oblasti služeb žádné informace.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Mexiko má informace o české přímé zahraniční investici do Nikaraguy, která funguje od r. 2008 a týká se projektu pěstování teakového dřeva na pozemku o rozloze 250 ha, zakoupeném českou firmou s vlastnickým podílem Lesů ČR.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Jako stěžejní lze uvést dva smluvní dokumenty:

  • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Managua, 2. 4. 2002)
  • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech druhů pasů (Managua, 6. 5. 2004)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 1995 byla poskytnuta rozvojová pomoc do Nikaraguy ve výši 15 mil. Kč. Pomoc byla určena na financování projektu trojúhelníkové spolupráce mezi nizozemskými, českými a nikaragujskými městy. V roce 2000 bylo rozhodnuto o realizaci rozvojového projektu zaměřeného na pomoc s odstraněním následků hurikánu Mitch v částce cca 11 mil. Kč.

Velmi úspěšná byla práce českých geologů v rámci rozvojové pomoci. V Nikaragui působili geologové z České geologické služby v rámci projektu „Geologický výzkum přírodních rizik“, který skončil v roce 2009. Byla zmapována aktivní vulkanická zóna a získány podklady o stupni ohrožení v jednotlivých regionech, což umožnilo nikaragujským státním orgánům činit kompetentní rozhodnutí nejen o územním plánu, budování infrastruktur, ale i připravovat evakuační plány v případech ohrožení v oblastech, kde hrozí sesuvy půdy.

Od roku 2006 probíhá spolupráce s Moravskou církví Nikaraguy sídlící v karibské oblasti země. Bylo realizováno několik grantů a „Malých rozvojových projektů“: ve městě Puerto Cabezas byl postaven pomník M. Jana Husa, opravena střecha Gymnázia Jana Amose Komenského, vybavena počítačová učebna Univerzity Moravské církve, postaveno společenské centrum a rekonstruovány dvě studny v komunitě Isnawas.

V roce 2011 schválila česká vláda pro Nikaraguu „Malý lokální projekt“ v hodnotě 200 000,- CZK na vybudování 2 kopaných studní pitné vody, v místě Comunidad Kukuria, region RAAN, 180 km od města Puerto Cabezas. V této oblasti působí Moravská církev, která byla garantem a realizátorem projektu. V roce 2012 byl za koordinace ZÚ Mexiko realizován s Moravskou církví obdobný projekt na výstavbu tentokrát dvou vrtaných studní v indiánské oblasti Panua e Il Tara v regionu RAAN, příspěvek české vlády představoval 200.000,- CZK.

V roce 2018 ZÚ v Nikaraguii zrealizoval Malý lokální projekt „Přesun toxické skládky za účelem zlepšení životního prostředí v Diriambě“.

Humanitární pomoc:

V souvislosti s následky hurikánu obdržela Nikaragua v roce 2009 humanitární pomoc ve výši 1 mil. Kč.

Po ničivých záplavách v roce 2009 věnovala ČR na humanitární účely 1 mil. Kč Moravské církvi v Nikaragui.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem