Nikaragua: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Nikaragua

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

1 630

1 442

1789

1 617

783

Dovoz

1 087

1 871

4737

6 462

6545

Bilance

543

-429

-2949

-4 845

-5761

Obrat

2 718

3 312

6526

8 079

7328

Zdroj: Český statistický úřad, tis. USD

Nikaragua patří mezi země, u kterých po roce 1989 došlo k rapidnímu poklesu ekonomických a obchodních vztahů s ČR. Jejich současná úroveň je zanedbatelná. Obrat vzájemného obchodu od roku 2012 byl nejnižší ze všech zemí Střední Ameriky, v letech 2017 a 2018 oproti předchozím letům výrazně vzrostl, v roce 2019 však následoval mírný pokles vzájemné výměny zboží kvůli poklesu exportu, zřejmě v návaznosti na sníženou poptávku v zemi kvůli sociálním protestům.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky:

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota USD (tis.)

Stroje na použití ve stavebnictví

 

20 782

168

Průmyslové spotřební zboží, Přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící

1 688

148

 

Kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle ap.

2 010

109

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

3 391

92

 

Výrobky z pryže, j.n.

21 535

69

Zaříz. strojní ke zpracování kovů

5 720

57

Motory pístové s vnitřním spalováním a díly jn.

541

51

Plasty -Trubky, potrubí a hadice

2821

44

Hnojiva umělá

154 000

26

Zdroj: Český statistický úřad

Hlavní dovozní položky:

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota USD (tis.)

Banány vč plantejnů čerstvé sušené, ovoce

4 184 054

4 056

Obleky, saka, kalhoty, komplety, oděvy

64 210

1 633

Ethylalkohol pod 80%, destiláty, likéry

34 229

444

Tabák a tabákové výrobky

3 088

306

Podzemnice, soja, slunečnice, sezam, řepka hořčice

31 172

48

Stroje a dopravní prostředky

1 259

39

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nemá o spolupráci v oblasti služeb žádné informace.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Mexiko má informace o české přímé zahraniční investici do Nikaraguy, která funguje od r. 2008 a týká se projektu pěstování teakového dřeva na pozemku o rozloze 250 ha, zakoupeném českou firmou s vlastnickým podílem Lesů ČR.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Jako stěžejní lze uvést dva smluvní dokumenty:
• Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Managua, 2. 4. 2002)
• Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech druhů pasů (Managua, 6. 5. 2004)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 1995 byla poskytnuta rozvojová pomoc do Nikaraguy ve výši 15 mil. Kč. Pomoc byla určena na financování projektu trojúhelníkové spolupráce mezi nizozemskými, českými a nikaragujskými městy. V roce 2000 bylo rozhodnuto o realizaci rozvojového projektu zaměřeného na pomoc s odstraněním následků hurikánu Mitch v částce cca 11 mil. Kč.
Velmi úspěšná byla práce českých geologů v rámci rozvojové pomoci. V Nikaragui působili geologové z České geologické služby v rámci projektu „Geologický výzkum přírodních rizik“, který skončil v roce 2009. Byla zmapována aktivní vulkanická zóna a získány podklady o stupni ohrožení v jednotlivých regionech, což umožnilo nikaragujským státním orgánům činit kompetentní rozhodnutí nejen o územním plánu, budování infrastruktur, ale i připravovat evakuační plány v případech ohrožení v oblastech, kde hrozí sesuvy půdy.
Od roku 2006 probíhá spolupráce s Moravskou církví Nikaraguy sídlící v karibské oblasti země. Bylo realizováno několik grantů a „Malých rozvojových projektů“: ve městě Puerto Cabezas byl postaven pomník M. Jana Husa, opravena střecha Gymnázia Jana Amose Komenského, vybavena počítačová učebna Univerzity Moravské církve, postaveno společenské centrum a rekonstruovány dvě studny v komunitě Isnawas.
V roce 2011 schválila česká vláda pro Nikaraguu „Malý lokální projekt“ v hodnotě 200 000,- CZK na vybudování 2 kopaných studní pitné vody, v místě Comunidad Kukuria, region RAAN, 180 km od města Puerto Cabezas. V této oblasti působí Moravská církev, která byla garantem a realizátorem projektu. V roce 2012 byl za koordinace ZÚ Mexiko realizován s Moravskou církví obdobný projekt na výstavbu tentokrát dvou vrtaných studní v indiánské oblasti Panua e Il Tara v regionu RAAN, příspěvek české vlády představoval 200.000,- CZK.
V roce 2018 ZÚ v Nikaraguii zrealizoval Malý lokální projekt „Přesun toxické skládky za účelem zlepšení životního prostředí v Diriambě“.
Humanitární pomoc:
V souvislosti s následky hurikánu obdržela Nikaragua v roce 2009 humanitární pomoc ve výši 1 mil. Kč.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem