Nikaragua: Vztahy země s EU

V roce 1993 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, v roce 2003 pak nová Dohoda o politickém dialogu a spolupráci. V roce 2004, během schůzky na nejvyšší úrovni, bylo rozhodnuto, že novým rámcovým dokumentem pro regionální kooperaci bude Asociační dohoda. Nikaragua se zúčastnila jednání o Asociační dohodě EU – země Střední Ameriky. Dohoda o textu AD se uskutečnila za ES PRES v Madridu v květnu 2010 během summitu EU-LAC. Vlastní dohoda o přidružení byla podepsána 29. 6. 2012 v průběhu středoamerického Summitu v Tegucigalpě (Honduras). Asociační dohoda byla 17. 10. 2012 ratifikována nikaragujským Parlamentem jako prvním ze států Střední Ameriky. Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod. Část dohody týkající se volného obchodu mezi EU a Nikaraguou vstoupila v platnost 1. srpna 2013.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Del Colegio Teresiano 1, cuadra al Este, frente a Clínica Tiscapa

Managua

Apto. Postal: 2654

Tel.: +505 22704499

E-mail: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nikaragua je 131. obchodním partnerem EU. V roce 2018 bylo z Nikaraguy do EU dovezeno zboží v hodnotě 390 mil. EUR a byly vyvezeny produkty v hodnotě 190 mil. EUR. V roce 2017 se jednalo v případě dovozu do EU o 376 mil. EUR a v případě vývozu o 244 mil. EUR.

Zdroj: Evropská komise;  pozn. Centrální banka Nikaragui uvádí dovoz z EU ve výši 290,9 mil. USD a vývoz do EU v hodnotě 282,8 mil. USD.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Na základě rozsáhlých konzultací se zástupci více než 160 národních a 84 zahraničních NGOs vypracovala EU počátkem prosince 2014 program spolupráce s nevládním a soukromým sektorem na léta 2015 – 2017. V rámci akčních programů EK DCI na léta 2014 – 2020 je pro Nikaraguu vyčleněno 204 mil. EUR na projekty zaměřené na 4 oblasti:

  • demokracie a zlepšení vládnutí;
  • vzdělání;
  • rozvoj hospodářství a obchodu;
  • socioekonomický rozvoj zemědělských oblastí.

Dále může Nikaragua čerpat prostředky z regionálních programů EU.

EU s Latinskou Amerikou v současné době spolupracuje v rámci Multiannual indicative programme for Latin America 2014-2020 s celkovým rozpočtem 925 mil. EUR.

Program se skládá ze dvou komponentů. Zatímco první z nich je aplikovaný na celý kontinent, druhá část se týká pouze středoamerických zemí. V rámci regionálního programu se EU zaměřuje na bezpečnost a rozvoj (70 mil. EUR), dobrou veřejnou správu, odpovědnost a sociální rovnost (42 mil. EUR), inkluzivní a udržitelný růst umožňující lidský rozvoj (215 mil. EUR), životní prostředí a změny klimatu (300 mil. EUR), vzdělávání (163 mil. EUR v rámci programu Erasmus+) a podpůrná opatření (15 mil. EUR)

Program zaměřený na Střední Ameriku pracuje s rozpočtem 120 mil. EUR a zaměřuje se na tyto oblasti: regionální ekonomická integrace (40 mil. EUR), bezpečnost a vláda práva (40 mil. EUR), klimatické změny a odolnost vůči katastrofám (35 mil. EUR) a podpůrná opatření (5 mil. EUR).

Podrobnější informace o programech dostupných pro Nikaraguu jsou zde: https://ec.europa.eu/europeaid/countries/nicaragua_en

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem