Nikaragua: Zahraniční obchod a investice

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

2670,8

2421,7

2226,4

2548,3

2516,9

Dovoz

5452,9

5435,7

5453,9

5661,4

4829,4

Saldo

-2782,1

-3014,0

-3227,5

-3113,1

-2312,5

Obrat

8123,7

7857,4

7680,3

8209,7

7346,3

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, mil. USD

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní vývozní partneři v roce 2018:

  1. a) podle regionů – Severní Amerika (1192,4 mil. USD), Střední Amerika (621,5 mil. USD), Evropa (297,3 mil. USD), Asie (209,6 mil. USD), Latinská Amerika (157,3 mil. USD)
  2. b) podle států – USA (1065,7 mil. USD – 42,3 % vývozu), Salvador (275,1 mil. USD – 10,9 % vývozu), Kostarika (142,7 mil. USD – 5,7 % vývozu), Guatemala (122,3 mil. USD  – 4,9 % vývozu) a Mexiko (95,9 – 3,8 % vývozu)

Nikaragua vyváží zejména do zemí, s nimiž má uzavřenou dohodu o volném obchodu – v roce 2018 do těchto zemí vyvezla zboží v celkové hodnotě 2178,3 mil. USD. V roce 2018 uzavřela Nikaragua nově dohodu o volném obchodu s Jižní Koreou.

Hlavní dovozní partneři v roce 2018:

  1. a) podle regionů – Severní Amerika (1746,7 mil. USD), Střední Amerika (1344,8 mil. USD), Asie (1061,4 mil. USD), Latinská Amerika (653,5 mil. USD), Evropa (375,7 mil. USD)
  2. b) podle států – USA (1256,8 mil. USD), Mexiko (462,1 mil. USD), Kostarika (451,3 mil. USD), Guatemala (402,8 mil. USD) a Salvador (310,9 mil. USD).

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

 

Postavení k EU:

Nikaragua je 131. obchodním partnerem EU. V roce 2018 bylo z Nikaraguy do EU dovezeno zboží v hodnotě 390 mil. EUR a byly vyvezeny produkty v hodnotě 190 mil. EUR. V roce 2017 se jednalo v případě dovozu do EU o 376 mil. EUR a v případě vývozu o 244 mil. EUR.

Zdroj: Evropská komise;  pozn. Centrální banka Nikaragui uvádí dovoz z EU ve výši 290,9 mil. USD a vývoz do EU v hodnotě 282,8 mil. USD.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nikaragua vyváží především zemědělské produkty a drahé kovy. Hlavními vývozními artikly jsou maso (19 %), káva (16 %), zlato (15 %), mléčné výrobky (7%), cukr, podzemnice olejná, fazole, langusty, krevety, čerstvé ryby a živá zvířata. V roce 2018 posílil vývoz drahých kovů (zlato, stříbro) a ryb a mořských plodů, zatímco vývoz dalších zemědělských produktů oproti roku 2017 oslabil.

Hlavními dovozními komoditami jsou ropa a ropné produkty, nealkoholické nápoje, mobilní telefony, chleba a sušenky, toaletní papír, rýže, palmový olej, kovový kancelářský nábytek, sušené mléko, kukuřice, televizní přístroje, mýdlo, lednice a mrazáky, omáčky a suroviny na přípravu omáček, cigarety

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

ZVO NI zahrnují cca 50 průmyslových parků a přes 200 zahraničních firem především z textilního, automobilového, tabákového a zemědělského průmyslu. ZVO v současnosti generují až 50 % exportů z NI a nabízejí firmám v režimu ZVO (není dáno geograficky; pouze je nutno splnit požadované podmínky) řadu fiskálních výhod (100% osvobození od daní z příjmu; 100% osvobození od municipálních daní a daní z nemovitostí; 100% osvobození od daní a cel na dovoz přírodních surovin, strojů a zařízení, materiálů pro výrobu či náhradních dílů; 100% osvobození od nepřímých daní (např. DPH a spotřební daň)) a asistenčních služeb (např. plánování a realizace přesunu továrny/montovny do ZVO; zařízení víz a rezidenčních povolení pro zaměstnance z ciziny, ad.). Hlavní odběratelé jsou USA a Mexiko. Vyváží se především textil.

Nikaragua vyváží zejména do zemí, s nimiž má uzavřenou dohodu o volném obchodu – v roce 2018 do těchto zemí vyvezla zboží v celkové hodnotě 2178,3 mil. USD. V roce 2018 uzavřela Nikaragua nově dohodu o volném obchodu s Jižní Koreou.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v mil. USD

 

2014

2015

2016

2017

2018

PZI

1450,4

1384,6

1430,0

1510,3

1055,5

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

Investice směřovaly v roce 2018 především do průmyslu, finančního sektoru, telekomunikací, obchodu a služeb a energetiky.

Nikaragua má předpoklady stát se zajímavou destinací pro zahraniční investory. Vstupní náklady jsou relativně nižší než v Mexiku nebo Kolumbii a význam má i skutečnost, že země má uzavřeny Dohody o volném obchodu se středoamerickými a některými karibskými státy. Od roku 2007, kdy do země směřovaly investice ze 34 zemí, se toto číslo zdvojnásobilo na 68 v roce 2017.

V roce 2018 však PZI  v Nikaragui zaznamenaly výrazný propad, a to zejména kvůli současné vyhrocené politické situaci a dlouhotrvajícím protivládním protestům, které s sebou přináší také nestabilitu.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nikaragujská vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravují místní zákony o zahraničních investicích, zveřejněné na internetových stránkách státní agentury PRONicaragua (http://pronicaragua.gob.ni/es/).

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem