Nikaragua: Zahraniční obchod a investice

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

3 859

3 772

4 143

4 169

4 229

Dovoz

6 405

6 292

6 549

5 802

4 925

Saldo

-2 545

-2 520

-2 407

-1 633

-696

Obrat

10 264

10 064

10 692

9 961

9 154

Zdroj, mil. USD, zdroj The Economist Intelligence Unit

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní vývozní partneři v roce 2019:
podle států – USA (4 265 mil. eur – 68,5 % vývozu), Evropská unie (343 mil. eur – 5,5 % vývozu) Honduras (305 mil.eur – 4,9 % vývozu), El Salvador (283 mil.euro – 4,5 % vývozu) a Mexiko (226 mil.eur – 3,6 % vývozu)
Nikaragua vyváží zejména do zemí, s nimiž má uzavřenou dohodu o volném obchodu – v roce 2018 do těchto zemí vyvezla zboží v celkové hodnotě 2178,3 mil. USD. V roce 2018 uzavřela Nikaragua nově dohodu o volném obchodu s Jižní Koreou.
Hlavní dovozní partneři v roce 2019:
podle států – USA (2418 mil.eur -30,7 % dovozu), Mexiko (893 mil euro -11,4 % dovozu), Honduras (868 mil.euro – 11 % dovozu), Čína (836 mil.euro – 10,6 % dovozu) ,Guatemala (473 mil.euro- 6 % dovozu), Costa Rica (407 mil.euro – 5,2 % dovozu) a EU (344 mil. Euro -4,4 % dovozu)
Zdroj: Evropská komise
Postavení k EU:
Za rok 2019 exportovala Nicaragua do Evropské unie zboží v hodnotě 343 milionů eur. Jde o 106. největší objem zboží exportotovaný do EU. Šlo především o zemědělské produkty (64,6 %) a ryby a plody moře (26,6 %). Z evropské unie se do Nicaragui importovalo zboží v ceně 186 milionů eur. (142. druhá příčka v žebříčku exportu z EU) Rozdíl v obchodu tak činil mezi importem a exportem 157 milionů dolarů.
Zdroj: Evropská komise

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nikaragua vyváží především zemědělské produkty a drahé kovy. Hlavními vývozními artikly jsou maso, káva, zlato, mléčné výrobky, cukr, podzemnice olejná, fazole, langusty, krevety, čerstvé ryby a živá zvířata.
Hlavními dovozními komoditami jsou ropa a ropné produkty, nealkoholické nápoje, mobilní telefony, chleba a sušenky, toaletní papír, rýže, palmový olej, kovový kancelářský nábytek, sušené mléko, kukuřice, televizní přístroje, mýdlo, lednice a mrazáky, omáčky a suroviny na přípravu omáček, cigarety
Zdroj: Banco Central de Nicaragua

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

ZVO NI zahrnují cca 50 průmyslových parků a přes 200 zahraničních firem především z textilního, automobilového, tabákového a zemědělského průmyslu. ZVO v současnosti generují až 50 % exportů z NI a nabízejí firmám v režimu ZVO (není dáno geograficky; pouze je nutno splnit požadované podmínky) řadu fiskálních výhod (100% osvobození od daní z příjmu; 100% osvobození od municipálních daní a daní z nemovitostí; 100% osvobození od daní a cel na dovoz přírodních surovin, strojů a zařízení, materiálů pro výrobu či náhradních dílů; 100% osvobození od nepřímých daní (např. DPH a spotřební daň)) a asistenčních služeb (např. plánování a realizace přesunu továrny/montovny do ZVO; zařízení víz a rezidenčních povolení pro zaměstnance z ciziny, ad.). Hlavní odběratelé jsou USA a Mexiko. Vyváží se především textil.
Nikaragua vyváží zejména do zemí, s nimiž má uzavřenou dohodu o volném obchodu – v roce 2018 do těchto zemí vyvezla zboží v celkové hodnotě 2178,3 mil. USD. V roce 2018 uzavřela Nikaragua nově dohodu o volném obchodu s Jižní Koreou.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (v mil. USD)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 450,4

1 384,6

1 430,0

1 510,3

1 055,5

N/A

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

Investice směřovaly v roce 2018 především do průmyslu, finančního sektoru, telekomunikací, obchodu a služeb a energetiky.
Nikaragua má předpoklady stát se zajímavou destinací pro zahraniční investory. Vstupní náklady jsou relativně nižší než v Mexiku nebo Kolumbii a význam má i skutečnost, že země má uzavřeny Dohody o volném obchodu se středoamerickými a některými karibskými státy. Od roku 2007, kdy do země směřovaly investice ze 34 zemí, se toto číslo zdvojnásobilo na 68 v roce 2017.
V roce 2018 však PZI v Nikaragui zaznamenaly výrazný propad, a to zejména kvůli současné vyhrocené politické situaci a dlouhotrvajícím protivládním protestům, které s sebou přináší také nestabilitu.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nikaragujská vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravují místní zákony o zahraničních investicích, zveřejněné na internetových stránkách státní agentury PRONicaragua.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem