Nizozemsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  2014 2015  2016  2017  2018 
Vývoz ČR (mil. EUR) 3 599  3 931 4 206  5 601 6 268
Dovoz ČR (mil. EUR) 3 908  3 785  3 677  3 919  4 179
Bilance (mil EUR) – 308  146  529  1 682 2 089

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Nizozemska 2018, hlavní položky:
Pořadí Kód zboží Název zboží Podíl % tis. EUR
1. 847150 Zpracovatelské jednotky 12,5   740 325
2. 851762 Zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci  10,5  620 570
3. 870321 Vozidla, motor zažehový do 1000 cm3  4,0  252 804
4. 847141 Zařízení pro automatické zpracování dat  4,0  244 734
5.  847170   Jednotky paměťové  3,5  202 326
6. 901210 Mikroskopy, difratografy 3,0 187 978
7. 851770 Části přístrojů na vysílání, příjímání hlasu, dat 3,0 181 104
8. 847330 Části strojů na automatické zpracování dat 2,0 106 663
9. 870322 Vozidla, motor zážehový 1000 – 1500 cm3 2,0 104 854
10. 870332 Vozidla, motor zážehový 1500 – 2500 cm3 2,0 104 321
    Celkem vývoz ČR do NL 2018 100 6 0268 893

Zdroj: ČSÚ

Dovoz ČR z Nizozemska 2018, hlavní položky:
Pořadí Kód zboží Název zboží Podíl % tis. EUR
1. 854231 Procesory a řídící jednotky  11,5  485 037
2.  851762 Zařízení pro příjem, konverzi, vysílání hlasu, dat  5,0  205 363
3.  870120 Silniční návěsové tahače  4,0  171 467
4.  300490 Léky ostatní, odměřené  2,5  97 360
5.  847130 Zařízezní pro automatické zpracování dat, přenosná  2,5  94 527
6.  847170 Jednotky paměťové   2,0  74 313
7.  847160 Jednotky vstupní , výstupní (tiskárny, klávesnice)  1,5  62 584
8.  901290  Části difratografů, mikroskopů  1,5  57 567
9.  390230 Kopolymery propylenu  1,0  47 370
10.  847330 Části strojů na automatické zpracování dat  1,0  43 388
    Celkem dovoz ČR z NL 2018 100 4 179 142

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Služby, běžný účet platební bilance, rok 2018, mil. CZK:
  kredit  debet  bilance 
Výrobní služby u cizích fyzických vstupů  1 260,2  93,5 1 166,7
Oprava a údržba jinde neuvedené  601,0 172,2 428,8
Doprava  6 557,3 2 749,7 3 807,7
Cestovní ruch  3 436,5 932,8 2 503,7
Stavební práce  55,8 20,8 34,6
Pojišťovací služby a penzijní financování  175,0 188,6 – 13,6
Finanční služby  1 680,0 949,6 730,4
Poplatky za využívání duševního vlastnictví 45,3 7 834,5 – 7 789,2
Telekomunikační služby, informační služby  2 638,0 2 344,3 293,8
Ostatní podnikatelské služby 8 707,2 3 882,2 4 825,0
Osobní, kulturní a rekreační služby 267,6 105,8 161,8
Výrobky a služby vládních institucí 0 0 0
Služby nezařazené 0 0 0
Služby celkem 25 423,7 19 274,1 6 149,6

dle ČNB

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nizozemsko je pro ČR nejvýznamnějším investorem s 19,9 % podílem na kapitálu investovaném v tuzemsku (r. 2017). V této souvislosti je však třeba uvést, že Nizozemsko je mnoha nadnárodními firmami používáno jako daňové sídlo, přičemž investovaný kapitál a know-how tedy nemusí původně pocházet z Nizozemska. Nizozemsko také zároveň zůstává, alespoň formálně, nejčastějším cílem investic z ČR, resp. cílem dividend z „českých“ společností.

Vedle nizozemských firem (jako např. Ahold, ING, Shell, Philips, Unilever, CTP Invest a dalších) uskutečnily své investice do ČR prostřednictvím poboček zaregistrovaných v Nizozemsku i mnohé nadnárodní firmy (např. Foxconn, Ikea, Volkswagen, Renault, Accenture aj.).

Naopak, PPF (tj. nizozemská firma s českým vlastníkem) koupila v r. 2013 obchodní centrum a kanceláře v Nizozemsku za 3,6 miliardy Kč. V r. 2014 to pak byla koupě Telefónicy, S.A. prostřednictvím (niz.) společnosti PPF Arena 2 B.V.; další velkou nizozemskou investicí v ČR byl nákup padesáti supermarketů a hypermarketů rakouského SPARu nizozemskou firmou Ahold – Albert.

Podle dostupných údajů obchoduje s NL přes 2 000 českých firem ve vývozu a více než 4 000 firem v dovozu. Firmy s největším objemem vývozu i dovozu působí především v těchto oborech: informační a komunikační technologie (zejména výpočetní technika), automobilový průmysl a další strojírenské obory. V České republice operují nejen velké nizozemské firmy, ale také mnoho malých a středních podniků s nizozemskou účastí. Zajímavé je, že Nizozemsko díky svým investicím v ČR dováží z republiky pro něj typická čerpadla (BBA Hranice) a jízdní kola (Fun Bike).

Nizozemské investice v České republice jsou orientovány do různých oblastí ekonomiky, především však do telekomunikací (UPC, Draka), petrochemie (IOC, Shell), strojírenství (Boltjes, Huismann, VeKa, Fokker), bankovnictví a pojišťovnictví (ING, ABN Amro), potravinářství (Heineken) a prodejních řetězců (C&A – vlastníkem je investiční fond Egeria; Ahold s řetězci maloobchodních prodejen Albert a Albert hypermarket).

Z posledních fúzí možno jmenovat koupi české firmy Sitel Data Center (poskytovatel datových služeb) firmou GTS Central Europe, dále koupi  Českých loděnic v Děčíně, Mělníce a Ústí nizozemskou firmou VeKa nebo koupi firmy Zkušebnictví a.s (silnoproudá zařízení) firmou Kema. Zajímavostí je, že nizozemská firma Fokker provádí ve Výzkumném zkušebním a leteckém ústavu v Letňanech pevnostní zkoušky trupů letadel. Jeden z projektů agentury CzechInvest je nizozemská investice do české firmy Stratech Software.

Z českých firem mají v Nizozemsku přímé zastoupení např. Unicorn (www.unicornsystems.nl), Zetor (www.zetor.nl) nebo BVV (www.fairwise.nl).

V posledních několika letech ovšem v Nizozemsku dochází v daňové oblasti k významným změnám, nizozemská vláda se chce zbavit nálepky daňového ráje. Napomáhá tomu rovněž tlak ze strany mezinárodních institucí (MMF, OECD), ale zejména i přímo Evropské komise, která opakovaně zasahuje proti praxi individuálních dohod o zdanění s jednotlivými společnostmi.

Nizozemsko tak opustila část významných českých podnikatelů (Karel Komárek, Luděk Sekyra); své holdingové struktury zde však stále udržují např. podnikatelé Petr Kellner, Marek Dospiva, či Ivan Zach. Svoje sídlo zde dále má mnoho mezinárodních koncernů působících v ČR, jako např. přímý vlastník mobilních operátorů Vodafone a T-Mobile, České pojišťovny, obchodních řetězců Tesco, Makro, IKEA, ale také firem Avast, UPC ČR, Pivovary Staropramen, Linet apod. I zde však došlo k významným přesunům směrem z Nizozemska. Největšími byly odchod německé RWE, AAA Auto, či výrobce autoskel AGC Flat Glass Czech.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Multilaterální

ČR i Nizozemsko jsou členy četných mezinárodních organizací (z obchodního hlediska je možné zmínit zejména EU, WTO, OECD, apod.).

Bilaterální

 • Smlouva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Nizozemím (Ženeva, 14. září 1929, č. 141/1930 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou republikou a Nizozemskem o dědičném pachtu valonského kostelíka v Naardenu československému státu (Haag, 28. března 1933)
 • Dodatková smlouva o dědičném pachtu pozemku v Naardenu mezi Československou republikou a Královstvím nizozemským ke Smlouvě ze dne 28. března 1933 (Haag, 26. června 1935)
 • Dohoda mezi Československem a Nizozemím o nizozemských zájmech dotčených v Československu znárodněním, konfiskací a národní správou  (Praha, 4. listopadu 1949)
 • Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Nizozemského království o československých zájmech dotčených v Nizozemí nizozemským zákonem č. H 251 z 18. července 1947 (Praha, 28. listopadu 1952)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Nizozemského království o vypořádání finančních otázek (Haag, 11. června 1964)
 • Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království (Praha, 3. srpna 1972, č. 92/1973)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  (Praha, 4. března 1974, č. 138/1974 Sb.)
 • Ujednání mezi Federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a Ministerstvem zemědělství a rybářství Nizozemského království o spolupráci na úseku zemědělské vědy a výzkumu (Praha, 7. srpna 1979)
 • Memorandum porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Federálním výborem pro životní prostředí ČSFR a Ministerstvem bytové výstavby, plánování a životního prostředí Nizozemského království  (Dobříš, 22. června 1991)
 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic  (Praha, 29. dubna 1991, č. 569/1992 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími  (Praha, 11. srpna 1993, č. 81/1994 Sb.)
 • Ujednání mezi ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Nizozemského království o vzájemné spolupráci  (Praha, 11. září 1995)
 • Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní  (Praha, 26. června 1996)
 • Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatů a ostatních zaměstnanců velvyslanectví, generálních konzulátů, konzulátů a stálých misí sjednaná výměnou nót (19. 6. /3. 7. 1996)  (Praha, 3. července 1996)
 • Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě (Amsterdam, 31.3.1998, v platnosti od 1. 1. 1999)
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Nizozemského království o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a technologie (Brusel, 13. 4. 2000)
 • Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí (Den Haag, 4. 3. 1999, v platnosti od 1. 1. 2002)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění (Praha, 30. 5. 2001, v platnosti od 1. 9. 2002)
 • Dohoda o výsadách a imunitách styčných důstojníků ČR při Europolu (Den Haag, 22. 12. 2003) Pozn. V návaznosti na přistoupení ČR k EU a následně i k Úmluvě o Europolu byla dohoda aktualizována prostřednictvím výměny interpretačních nót ke dni 21. 9. 2004
 • Memorandum o spolupráci mezi ministrem práce a sociálních věcí České republiky a ministrem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání (Praha, 28. listopadu 2007)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Viz kapitola 3.3.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Haagu (Nizozemsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem