Nizozemsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

Nizozemsko je zakládající členskou zemí EU a členem eurozóny. Všechny oficiální a aktuální informace o vztahu Nizozemska a EU jsou dostupné na webu government.nl.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení EU v zemi má následující kontakty:

Europe House (v blízkosti Binnenhofu – parlamentu)
Korte Vijverberg 5/6
2513 AB The Hague
tel.: +31 70 3135300
E-mail: Anna.Matus@ext.ec.europa.eu 
Web: http://www.huisvaneuropa.eu/

  • zastoupení EK – tel.: +3170315300
  • zastoupení EP – tel.: +31703135400

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy Nizozemska s EU jsou definovány jeho postavením členské země EU a eurozóny. Všechny dostupné oficiální informace, včetně vize vnitřního trhu EU nizozemské vlády, jsou na webu https://www.government.nl/.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Nizozemsko je tradičně poskytovatelem rozvojové pomoci v rámci bilaterálních programů i prostřednictvím mezinárodních organizací. Rozvojová spolupráce je v NL vnímána jako důležitá součást zahraniční politiky a jedním z jejích hlavních cílů je boj proti chudobě v méně rozvinutých částech světa. Současně je rozvojová pomoc důležitým nástrojem zajištění nizozemské přítomnosti v zahraničí a napomáhá založení širokých politických a hospodářských styků se zeměmi tzv. třetího světa.

V r. 2019 bylo Nizozemsko při vynaložení částky 5,3 mld. USD v první desítce největších dárcovských zemí (jak v absolutních číslech, tak i v poměru k hrubému národnímu důchodu 0,59 %) v rámci členských států Výboru pro rozvojovou spolupráci při OECD. Nizozemsko patří k nejštědřejším dárcům rozvojové pomoci v absolutním i relativním vyjádření (v r. 2015 byla úroveň poskytované rozvojové pomoci Nizozemska dokonce na 0,76 % jeho HND).

Poskytování oficiální rozvojové pomoci (ODA) se stalo v Nizozemsku důležitým politickým tématem. Význam rozvojové pomoci je podpořen dlouholetou existencí CBI, agentury Ministerstva zahraničních věci pro podporu importu z rozvojových zemí, a nedávným vytvořením funkce ministryně pro zahraniční obchod a rozvojovou spolupráci na MZV Nizozemska, což jasně dokládá jak nový důraz na větší zapojování nizozemského soukromého sektoru do projektů v rozvojových zemích. Dochází k propojování ODA s investicemi a obchodem; naposledy např. vytvoření speciálního fondu na podporu rozvojových i nizozemských SMEs (Dutch Good Growth Fund) ve výši 800 mil. EUR, který začal fungovat od r. 2014. Za splnění jistých podmínek (participace rozvojových a nizozemských SMEs) by mělo být možné, aby z tohoto fondu čerpaly prostředky i české firmy.

Nizozemská rozvojová politika se aktivně podílí na plnění nových udržitelných rozvojových cílů (Sustainable Development Goals), vyhlášených na půdě OSN v r. 2015, přihlíží však též k národním zájmům Nizozemska a je specifická svým důrazem na boj se změnou klimatu. Nizozemsko důsledně dbá, aby příjemci pomoci nebyly zkorumpované režimy, a dále, že bude vynakládána zejména na zvýšení soběstačnosti přijímajících zemí a rozvoj místního podnikatelského sektoru. Oblasti spolupráce – prioritní sektory – se mají zúžit hlavně na zemědělství a vodní hospodářství, tj. oblasti, ve kterých má Nizozemsko světově uznávané know-how.

Vláda premiéra Marka Rutteho se ve své koaliční smlouvě zavázala kompenzovat škrty provedené v minulých letech postupným zvyšováním finančních prostředků na rozvojovou pomoc. Další dodatečná částka ve výši 1 miliardy EUR, která se rovná 22 % z čisté oficiální rozvojové pomoci v roce 2016, bude v souladu s koaliční dohodou přidána do rozpočtu v období 2019-2022.

Mezi tzv. Partner Countries (největší příjemce pomoci) v současnosti patří: Afghánistán, Bangladéš, Benin, Burundi, DRC, Etiopie, Ghana, Indonésie, Keňa, Mali, Mozambik, Palestinská území, Rwanda, Súdán, Surinam, Uganda a Jemen.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Haagu (Nizozemsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem