Nizozemsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

Nizozemsko je celosvětově pátým největším exportérem zboží a druhým největším vývozcem zemědělských produktů (po USA). V mezinárodním obchodu tak zaujímá přední místo před výrazně většími ekonomikami, jakými jsou např. UK nebo IT. V případě celkového vývozu ovšem nadpoloviční většinu objemu představují reexporty (cca 55 %). Vývoz služeb se podílí na celkovém zahraničním obchodu 29,5 % a dovoz 30,6 %.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

  2014  2015  2016  2017  2018 
Vývoz (mil. EUR) 433¨405 418 982  425 039  468 241  495 985
Dovoz (mil. EUR) 382 416  372 194  372 683 411 665  441 564
Bilance (mil. EUR)  50 989  46 787  52 355  56 575  54 421

Zdroj: CBS 

Reexporty tvoří podle odhadů cca 55 % vývozu Nizozemska.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní bilance s vybranými zeměmi (r. 2018, mil. EUR):
  Vývoz Dovoz Bilance
Belgie 50 243 44 192 6 051
ČR 7 485 5 165 2 319
Dánsko 6 244 4 175 2 070
Francie 39 060 16 526 22 535
Německo 113 072 77 762 35 310
Itálie 20 317 10 764 9 553
UK 39 646 26 300 13 347
Celkem EU 351 643 236 105 115 538
Čína 10 255 39 173 – 28 938
Japonsko 4 247 7 857 – 3 610
Rusko 5 414 17 263 – 11 849
USA 23 839 33 805 – 9 966
Celkem mimo EU 144 341 205 458 – 61 117
Celkem 495 985 441 564 54 421

 

Celkem 2/3 nizozemských vývozů směřovalo do následujících 10 zemí: DE (22,8 %), BE (10,1 %), FR (8,1 %), UK (8,0 %), USA (4,3 %), IT (3,7 %), ES (3,0 %), PL (2,4 %), SE (2,3 %) a Čína (1,7 %). CZ se umístilo na 11. místě s podílem 1,7 % na nizozemských vývozech.

Z teritoriálního hlediska 77 % vývozů směřovalo do Evropy, 12 % do Asie, 7 % do Ameriky, 3 % do Afriky a 1 % do Oceánie. V případě dovozů to bylo 63 % z Evropy, 23 % z Asie, 11 % z Ameriky, 2 % z Afriky a 1 % z Oceánie.

U většiny partnerů v rámci EU má NL kladnou obchodní bilanci; zápornou bilanci má naopak s mimoevropskými dodavateli. Na prvním místě je to Čína (jejíž podíl na NL dovozech je plných 9 %) a dále Rusko, USA, Norsko a Japonsko.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Bilance obchodní výměny Nizozemska dle tříd SITC (r. 2018, mil. EUR):
  Vývoz Dovoz Bilance
Potraviny a živá zvířata 63 305 42 254 21 051
Nápoje a tabák 5 748 3 881 1 868
Suroviny nepoživatelné s výjimkou paliv 22 415 15 825 8 315
Minerální paliva, maziva a příbuzné 68 479 79 756 – 11 277
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 3 669 4 594 – 925
Chemikálie a příbuzné výrobky 86 871 54 395 32 476
Tržní výrobky tříděné dle materiálu 42 686 43 672 – 986
Stroje a dopravní prostředky 142 124 138 113 4 012
Průmyslové spotřební zboží 58 195 58 641 – 446
Komodity jinde nezatříděné 2 492 434 2 059
Celkem 495 985 441 564 54 421

Komoditní skladba byla v r. 2018 následující:

Vývoz:
1. Stroje včetně počítačů (13,8 % celkového vývozu)
2. Minerální paliva včetně ropy (13,4 %)
3. Elektrické stroje, zařízení (13 %)
4. Léčiva (6 %)
5. Optické, technické, lékařské přístroje (4,8 %)
6. Vozidla (4,1 %)
7. Plasty, plastové výrobky (3,9 %)
8. Ekologické chemikálie (3,5 %)
9. Železo, ocel (2,3 %)
10. Ostatní chemické zboží (1,7 %)

Dovoz:
1. Minerální paliva včetně ropy (17,2 % celkového dovozu)
2. Elektrické stroje, zařízení (14,3 %)
3. Stroje včetně počítačů (13,1 %)
4. Vozidla (5,4 %)
5. Léčiva (4,6 %)
6. Optické, technické, zdravotnické přístroje (4,2 %)
7. Organické chemikálie (2,8 %)
8. Plasty, plastové výrobky (2,7 %)
9. Železo, ocel (2 %)
10. Hliník (1,6 %)

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Jediná zóna v rámci Nizozemska (vnitrozemí) je na letišti Schiphol (FREE ZONE control type II):

Amsterdam Schiphol Airport
Administrator: Air Cargo Netherlands
Freightwaybuilding
Flamingoweg 13, 1118EE Schiphol

Adresa celního úřadu:
Douane Kantoor Schiphol Cargo
Handelskade 1,
1118 DA Schiphol-Centrum
(postal address:
P.O.Box 3070,
6401 DN Heerlen)
tel: +31 20 685 00 50
fax : +31/20-406 8525

Další informace o bezcelních skladech či zónách lze získat u celního úřadu

Zóna volného obchodu existuje na Arubě – www.fzanv.com 
Díky své strategické geografické poloze je tato zóna volného obchodu důležitá zejména pro tranzitní obchod mezi jižní Amerikou a Evropou.

Vědeckotechnické parky

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Nizozemsko je významný investor a zároveň i příjemce zahraničních investic. K jeho přednostem patří strategická zeměpisná poloha, kvalitní infrastruktura, zajímavé daňové podmínky (vč. sítě bilaterálních mezinárodních smluv), obchodní tradice, logistické a dopravní know-how a jazykově vybavená pracovní síla.

Nizozemsko je sídlem řady evropských centrál mimoevropských nadnárodních společností (např. Nike, Momentive Specialty Chemicals, Babcock, Cisco), shared services centers (DHL, Peoplesoft, NCR, Ericsson a Sun Microsystems) a evropských distribučních center (např. Fedex, Cisco, Coca-Cola).

Zahraniční investice v Nizozemsku dle komoditního členění (r. 2018, mil. EUR):
Těžěbní a chemický průmysl 307 038
Kovo a elektro průmysl  135 505
Potraviny, nápoje a tabák 142 704
Ostatní průmysl  39 192
Průmysl celkem 624 440
Obchod  117 387
Doprava a spoje  94 423
Bankovnictví a pojišťovnictví 3 436 681
Ostatní služby  101 456
Služby celkem 3 749 948
Zahraniční investice celkem 4 374 389
Přímé zahraniční investice dle zemí (r. 2018, mil. EUR):
Belgie – 3 658
Německo 43 382
Francie 10 181
Itálie 1 644
Lucembursko – 76 730
Španělsko – 1 519
Celkem Euro area – 74 641
Polsko – 44,9
UK 9 167
Švédsko 14 194
Celkem ostatní EU 22 528
Celkem EU – 52 113
Norsko – 1 459
Rusko 26
Švýcarsko 50 564
Celkem ostatní Evropa 48 507
Brazílie 102
Japonsko – 7 325
Čína – 664
USA – 174 465
Celkem ostatní – 140 566
Celkem – 177 172

Jiný obraz by poskytly investice včetně tzv. „Special Financial Institutions“, tj. subjektů, které slouží k převodům peněž za účelem daňové optimalizace. Takovéto investice jsou v Nizozemsku pravidelně mnohem vyšší než PZI. Ze seznamu 50 největších českých vývozců do Nizozemska jich má 16 daňové sídlo v Nizozemsku, tj. přibližně třetina. Figurují zde např. firmy Volkswagen International Finance B.V., Foxconn Holdings B.V., Assus Holland Holding B.V., Ivax International B.V., Tivall Europe B.V., Wistron Service B.V., FEI CPB B.V. Pokud jde o 50 největších dovozců z Nizozemska, tak 12 z nich má daňové sídlo v Nizozemsku, tj. přibližně čtvrtina. Mezi nimi např. Teva Pharma B.V., Astellas B.V.,  Sabic Holding B.V., NPK Europe Holding B.V., SCA Group Holding B.V, Nutricia International B.V. U firem Ahold, DAF a Philips daňový domicil v Nizozemsku nepřekvapuje. 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nizozemsko je známé tím, že uplatňuje pro vstup zahraničního kapitálu liberální režim a usiluje o to, aby bylo zahraničními investory vnímáno jako “brána do Evropy”. Této možnosti však ve velkém množství využívají i evropské společnosti, včetně českých.

Hlavním kontaktním místem pro investory je Agentura pro zahraniční investice (NFIA):
Netherlands Foreign Investment Agency
P.O.Box 20101
2500 EC Den Haag
Tel.: 0031 (0)70 379 88 18
Fax: 0031 (0)70 379 63 22
Web: www.nfia.nl

V Nizozemsku působí též regionální investiční (rozvojové) agentury, např. WFIA (pro západní Holandsko), BOM (pro oblast Brabantska), OMFL (ve Flevolandu).

V prostorách World Trade Centre amsterdamského letiště Schiphol provozuje svou činnost Holland Gateway. Jedná se o portál, jehož cílem je nabídnout zahraničním investorům a podnikatelům přijíždějícím do NL informační a asistenční služby v oblastech působnosti všech zřizovatelů, což  jsou kromě NFIA a letiště Schiphol také Obchodní komora (KvK) a státní správa.

Holland Gateway
WTC Schiphol Airport
Schiphol Boulevard 167
1118 BG Schiphol
Tel.: +31 (0)20 206 5920
Fax: +31 (0) 20 206 5929
E-mail: contact@hollandgateway.nl
Web: http://www.wtcschiphol.nl/

Investiční prostředí:

Nizozemsko nabízí investorům příznivé podmínky, jeho atraktivita spočívá mj. v následujících aspektech:

 • relativně nízká zákonná sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 25 % (19 % z prvních 200 000 EUR)
 • inovační balíček, který vede k efektivní sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši 7 % pro kvalifikovaný zisk
 • režim osvobození od účasti, přičemž všechny výhody spojené s kvalifikovanou účastí jsou osvobozeny od nizozemské daně z příjmu právnických osob, aby se zabránilo dvojímu zdanění
 • režim fiskální jednoty, který poskytuje daňovou konsolidaci společností v rámci skupiny podniků
 • předběžné daňové rozhodnutí nizozemských daňových orgánů poskytující jistotu ohledně budoucí daňové pozice
 • praxe transferového oceňování v souladu s pokyny OECD pro převodní ceny a možnost získat dohodu o předběžném stanovení cen
 • daňový zápočet na výzkum a vývoj pro kvalifikační mzdové náklady na výzkum a vývoj a další výdaje a investice do výzkumu a vývoje
 • systémy daňových úlev pro investice šetrné k životnímu prostředí
 • program daňových úlev pro investice do udržitelné energie
 • zvláštní danění v případě mezd expatů
 • široká síť daňových smluv, která brání dvojímu zdanění a snižuje srážkovou daň z dividend, úroků a licenčních poplatků (úroky a licenční poplatky často činí 0 %)
 • neuplatňování srážkové daně na odchozí platby úroků a licenčních poplatků
 • odklad platby DPH při dovozu

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Haagu (Nizozemsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem