Nizozemsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

Nizozemsko je celosvětově pátým největším exportérem zboží a druhým největším vývozcem zemědělských produktů (po USA). V mezinárodním obchodu tak zaujímá přední místo před výrazně většími ekonomikami, jakými jsou např. UK nebo IT. V případě celkového vývozu ovšem nadpoloviční většinu objemu představují reexporty (cca 55 %). Podíl služeb na celkovém zahraničním obchodu je cca 30 %.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

  2015  2016  2017  2018   2019
Vývoz (mil. EUR) 418 982  425 039  468 241  495 985 515 892
Dovoz (mil. EUR) 372 194  372 683 411 665  441 564 459 697
Bilance (mil. EUR)  46 787  52 355  56 575  54 421 56 195

Zdroj: CBS 

Reexporty tvoří podle odhadů cca 55 % vývozu Nizozemska.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní bilance s vybranými zeměmi (r. 2019, mil. EUR):
  Vývoz Dovoz Bilance
Belgie 52 059 45 188 6 870
ČR 7 932 5 196 2 736
Dánsko 6 253 4 870 1 383
Francie 40 305 17 045 23 260
Německo 114 292 78 695 35 596
Itálie 20 463 11 757 8 706
UK 39 804 24 650 15 154
Celkem EU 359 519 242 622 116 897
Čína 12 791 43 016 – 30 224
Japonsko 4 539 8 103 – 3 564
Rusko 6 451 15 174 – 8 723
USA 26 623 37 778 – 11 155
Celkem mimo EU 156 372 217 074 – 60 702
Celkem 515 891 459 696 56 195

 Zdroj: CBS

Celkem 2/3 nizozemských vývozů směřovalo do následujících 10 zemí: DE (22,2 %), BE (10,1 %), FR (7,8 %), UK (7,7 %), USA (5,1 %), IT (4,0 %), ES (3,0 %), PL (2,4 %), SE (2,3 %) a Čína (2,5 %).

Z teritoriálního hlediska 77 % vývozů směřovalo do Evropy, 12 % do Asie, 7 % do Ameriky, 3 % do Afriky a 1 % do Oceánie. V případě dovozů to bylo 63 % z Evropy, 23 % z Asie, 11 % z Ameriky, 2 % z Afriky a 1 % z Oceánie.

U většiny partnerů v rámci EU má NL kladnou obchodní bilanci; zápornou bilanci má naopak s mimoevropskými dodavateli. Na prvním místě je to Čína a dále Rusko, USA, Norsko a Japonsko.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Bilance obchodní výměny Nizozemska dle tříd SITC (r. 2019, mil. EUR):
  Vývoz Dovoz Bilance
Potraviny a živá zvířata 66 736 43 767 22 969
Nápoje a tabák 5 924 4 166 1 758
Suroviny nepoživatelné s výjimkou paliv 22 748 16 013 6 735
Minerální paliva, maziva a příbuzné 68 183 74 481 – 6 299
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 3 708 4 639 – 931
Chemikálie a příbuzné výrobky 87 504 58 669 28 835
Tržní výrobky tříděné dle materiálu 41 959 43 844 – 1 885
Stroje a dopravní prostředky 152 945 150 533 2 413
Průmyslové spotřební zboží 63 717 63 286 432
Komodity jinde nezatříděné 2 476 299 2 168
Celkem 515 892 459 697 56 195

dle CBS

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Jediná zóna v rámci Nizozemska (vnitrozemí) je na letišti Schiphol (FREE ZONE control type II):

Amsterdam Schiphol Airport
Administrator: Air Cargo Netherlands
Freightwaybuilding
Flamingoweg 13, 1118EE Schiphol

Adresa celního úřadu:
Douane Kantoor Schiphol Cargo
Handelskade 1,
1118 DA Schiphol-Centrum
(postal address:
P.O.Box 3070,
6401 DN Heerlen)
tel: +31 20 685 00 50
fax : +31/20-406 8525

Další informace o bezcelních skladech či zónách lze získat u celního úřadu  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

Zóna volného obchodu existuje na Arubě – www.fzanv.com 
Díky své strategické geografické poloze je tato zóna volného obchodu důležitá zejména pro tranzitní obchod mezi jižní Amerikou a Evropou.

Vědeckotechnické parky

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Nizozemsko je významný investor a zároveň i příjemce zahraničních investic. K jeho přednostem patří strategická zeměpisná poloha, kvalitní infrastruktura, zajímavé daňové podmínky (vč. sítě bilaterálních mezinárodních smluv), obchodní tradice, logistické a dopravní know-how a jazykově vybavená pracovní síla.

Nizozemsko je sídlem řady evropských centrál mimoevropských nadnárodních společností (např. Nike, Momentive Specialty Chemicals, Babcock, Cisco), shared services centers (DHL, Peoplesoft, NCR, Ericsson a Sun Microsystems) a evropských distribučních center (např. Fedex, Cisco, Coca-Cola). 

Nizozemsko bylo oblíbeným sídlem zahraničních firem zejména v první dekádě. Předností Nizozemska byly kromě daňových úlev příznivé podnikatelské prostředí i výhodné smlouvy o ochraně investic s většinou států. V posledních několika letech však v daňové oblasti dochází k významným změnám, nizozemská vláda se chce zbavit nálepky daňového ráje. Napomáhá tomu rovněž tlak ze strany mezinárodních institucí (MMF, OECD), ale zejména i přímo Evropské komise, která opakovaně zasahuje proti praxi individuálních dohod o zdanění s jednotlivými společnostmi.

Zahraniční investice v Nizozemsku dle komoditního členění (r. 2018, mil. EUR):
Těžěbní a chemický průmysl 307 038
Kovo a elektro průmysl  135 505
Potraviny, nápoje a tabák 142 704
Ostatní průmysl  39 192
Průmysl celkem 624 440
Obchod  117 387
Doprava a spoje  94 423
Bankovnictví a pojišťovnictví 3 436 681
Ostatní služby  101 456
Služby celkem 3 749 948
Zahraniční investice celkem 4 374 389
Přímé zahraniční investice dle zemí (r. 2019, mil. EUR):
Belgie – 17 091
Německo – 10 196
Francie 11 137
Itálie 8 629
Lucembursko – 13 167
Španělsko 3 260
Celkem Euro area 25 701
Polsko 1 934
UK 22 930
Švédsko – 1 677
ČR – 450
Celkem EU 37 428
Norsko 713
Rusko 3 214
Švýcarsko 22 062
Brazílie – 2 213
Japonsko 9 575
Čína 2 904
USA – 94 129
Celkem ostatní 32 117
Celkem 69 546

dle DNB

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nizozemsko je známé tím, že uplatňuje pro vstup zahraničního kapitálu liberální režim a usiluje o to, aby bylo zahraničními investory vnímáno jako “brána do Evropy”. Této možnosti však ve velkém množství využívají i evropské společnosti, včetně českých.

Hlavním kontaktním místem pro investory je Agentura pro zahraniční investice (NFIA):
Netherlands Foreign Investment Agency
P.O.Box 20101
2500 EC Den Haag
Tel.: 0031 (0)70 379 88 18
Fax: 0031 (0)70 379 63 22
Web: www.nfia.nl

V Nizozemsku působí též regionální investiční (rozvojové) agentury, např. WFIA (pro západní Holandsko), BOM (pro oblast Brabantska), OMFL (ve Flevolandu).

V prostorách World Trade Centre amsterdamského letiště Schiphol provozuje svou činnost Holland Gateway. Jedná se o portál, jehož cílem je nabídnout zahraničním investorům a podnikatelům přijíždějícím do NL informační a asistenční služby v oblastech působnosti všech zřizovatelů, což  jsou kromě NFIA a letiště Schiphol také Obchodní komora (KvK) a státní správa.

Holland Gateway
WTC Schiphol Airport
Schiphol Boulevard 167
1118 BG Schiphol
Tel.: +31 (0)20 206 5920
Fax: +31 (0) 20 206 5929
E-mail: contact@hollandgateway.nl
Web: http://www.wtcschiphol.nl/

Investiční prostředí:

Nizozemsko nabízí investorům příznivé podmínky, jeho atraktivita spočívá mj. v následujících aspektech:

 • relativně nízká zákonná sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 25 % (19 % z prvních 200 000 EUR)
 • inovační balíček, který vede k efektivní sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši 7 % pro kvalifikovaný zisk
 • režim osvobození od účasti, přičemž všechny výhody spojené s kvalifikovanou účastí jsou osvobozeny od nizozemské daně z příjmu právnických osob, aby se zabránilo dvojímu zdanění
 • režim fiskální jednoty, který poskytuje daňovou konsolidaci společností v rámci skupiny podniků
 • předběžné daňové rozhodnutí nizozemských daňových orgánů poskytující jistotu ohledně budoucí daňové pozice
 • praxe transferového oceňování v souladu s pokyny OECD pro převodní ceny a možnost získat dohodu o předběžném stanovení cen
 • daňový zápočet na výzkum a vývoj pro kvalifikační mzdové náklady na výzkum a vývoj a další výdaje a investice do výzkumu a vývoje
 • systémy daňových úlev pro investice šetrné k životnímu prostředí
 • program daňových úlev pro investice do udržitelné energie
 • zvláštní danění v případě mezd expatů
 • široká síť daňových smluv, která brání dvojímu zdanění a snižuje srážkovou daň z dividend, úroků a licenčních poplatků (úroky a licenční poplatky často činí 0 %)
 • neuplatňování srážkové daně na odchozí platby úroků a licenčních poplatků
 • odklad platby DPH při dovozu

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Haagu (Nizozemsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem