Nový Zéland: Kontakty

Velvyslanectví České republiky v Canbeře (ZÚ Canberra)
Ing. Tomáš Dub, velvyslanec
Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit, O´Malley, ACT 2606, Australia
Tel: +61-2-6290 1386, fax: +61-2-6290 0006
E-mail: canberra@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/canberra

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Působnost úřadu: diplomatická pro Australské společenství, Nový Zéland, Republiku Fidžijských ostrovů, Republiku Vanuatu, Šalamounovy ostrovy, Nezávislý stát Samoa, Království Tonga a Cookovy ostrovy

Generální konzulát České republiky v Sydney (GK Sydney)
Ing. Hana Flanderová, generální konzulka
Consulate of the Czech Republic
169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, Australia
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz

Obchodně ekonomický úsek GK Sydney
JUDr. Tomáš Kára, konzul
E-mail: commerce_sydney@mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/sydney

Působnost úřadu a konzulární obvod: pro Australské společenství, Nový Zéland, Republika Fidžijských ostrovů, Republiku Vanuatu, Šalamounovy ostrovy, Nezávislý stát Samoa, Království Tonga a Cookovy ostrovy

Honorární generální konzulát Auckland
Gregory Shanahan – honorární generální konzul pro Severní ostrov NZ
Adresa: Level 1, 110 Customs Street West, 1010 Auckland, New Zealand
Poštovní adresa: P.O.Box 106-740, 1010 Auckland, New Zealand
Tel: +64 9 306 5883 
Fax: +64 9 300 3197
e-mail: auckland@honorary.mzv.cz

Honorární generální konzulát ČR v Aucklandu zpracovává v rámci své kompetence konzulární a obchodně-ekonomickou agendu pro Severní ostrov Nového Zélandu.

Honorární konzulát Queenstown
Momentálně uzavřen, bude výhledově znovuotevřen.

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

MZV ČR – odbor Asie
Loretánské nám. 5
11800 Praha 1

MPO – Odbor mimoevropských zemí
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Pracoviště – Politických vězňů 20

CzechTrade Sydney

Mgr. Alice Fibigrová
101 Grafton St., 22. patro, kancelář č. 2201
Tower Two Westfield Bondi Junction
Sydney NSW 2000 Australia
Telefon: +61 9089 7605
Mobil: + 61 474 135 224
Skype: ZKSydney
E-mail: alice.fibigrova@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade.cz

 

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Telefonní spojení:

  • Národní směrové číslo (country code) Nového Zélandu je 64.

Oblastní směrová čísla (area codes) pro vybraná města:

  • 3 – Christchurch, Dunedin
  • 4 – Wellington, Upper Hutt, Lower Hutt
  • 6 – New Plymouth, Palmerston North
  • 7 – Hamilton, Rotorua
  • 9 – Auckland.

Důležitá telefonní čísla:

  • policie-tísňové volání  – 111  (bez poplatku)
  • záchranná služba – 111  (bez poplatku)
  • hasiči – 111  (bez poplatku)

Czech – New Zealand Business Association
Michal Kadlec – výkonný ředitel
PO Box 35085, Auckland 0753
Tel. +64 9 476 7789
E-mail: m.kadlec@businexnz.com, info@cnzba.co.nz

NZ Ministry of Economic Development
33 Bowen Street
PO Box 1473, Wellington
Tel. +64 4 472 0030
Fax +64 4 473 4638
Web: www.med.govt.nz

Auckland Chamber of Commerce
Level 3, 100 Mayoral Drive
PO Box 47, Auckland
Tel. +64 9 309 6100
Fax +64 9 309 0081
Web: www.aucklandchamber.co.nz

Wellington Regional Chamber of Commerce
Level 9, 109 Featherston Street
PO Box 1590, Wellington
Tel. +64 4 914 6500
Fax +64 4 914 6524
Web: www.wgtn-chamber.co.nz

Export New Zealand
Level 1, 12-26 Swanson Street
PO Box 5099 Auckland
Tel.  +64 9 309 9030
Fax: +64 9 309 9031
Web: www.exportnz.org.nz

Canterbury Employers‘ Chamber of Commerce
57 Kilmore Street
PO Box 359, Christchurch
Tel. +64 3 366 5096
Fax +64 3 379 5454 
Web: www.cecc.org.nz

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 13.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Nový Zéland