Nový Zéland: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

V roce 2019 se český vývoz meziročně opětovně o něco zvýšil. Podobně jako obchod s Austrálií končí vzájemný obchod ČR a Nového Zélandu poslední desetiletí přebytkem, který v roce 2019 dosáhl více než 1,7 mld. Kč.

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR-NZ dle statistik MPO 2013-2019 (v tis. CZK)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

CZK

poř.

Index

CZK

poř.

Index

CZK

poř.

Index

CZK

2013

1 300 726

70.

118,9

616 715

77.

127,3

1 917 441

73.

121,5

684 011

2014

1 547 394

68.

119,0

666 227

76.

108,0

2 213 621

71.

115,4

881 167

2015

2 018 314

66.

130,4

832 256

78.

124,9

2 850 570

72.

128,8

1 186 058

2016

1 931 680

68.

95,7

727 260

79.

87,4

2 658 940

72.

93,3

1 204 420

2017

2 043 427 66. 105,8 725 493 81. 99,9 2 768 836 72. 104,2 1 317 850

2018

2 247 335 62. 109,9 753 892 81. 103,9 3 001 226 68. 108,3 1 493 443

2019

2 517 620 62. 112,1 810 525 81. 107,5 3 328 145 68. 110,9 1 707 095

Zdroj MPO

 

Obchodní výměna ČR-NZ dle statistik MPO 2013-2019 (v tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2013

66 434

70.

118,9

31 527

77.

127,4

97 961

73.

121,5

34 907

2014

74 738

67.

112,4

31 771

79.

100,8

106 509

71.

108,7

42 967

2015

82 045

66.

110,0

33 832

79.

105,3

115 877

72.

108,6

48 213

2016

79 236

68.

96,6

29 623

79.

87,6

108 859

72.

93,9

49 613

2017

88 171 66. 105,8 31 348  81.  99,9 119 518 72. 104,2 56 823

2018

102 874 66. 116,6 34 471 81. 109,9 137 345 68. 114,9 68 395

2019

109 865 62. 106,8 35 367 81. 102,6 145 232 68. 105,8 74 498

Zdroj MPO

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Přes 50 % českého vývozu na Nový Zéland tvoří osobní automobily. Převážnou část dovozů z Nového Zélandu tvoří vlna.

Top komodity českého vývozu na NZ v tis. Kč za rok 2019

1

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

1 619 155

2

Feroslitiny

60 853

3

Pneumatiky nové z pryže

54 197

4

Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče 48 044

5

Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem 42 818

6

Zátky kapsle víka plomby aj z kovů obecných 42 483

7

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle 38 455

8

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 32 208

9

Výrobky ostatní z železa oceli 31 529

10

Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

24 847

Zdroj: ČSÚ

Top komodity českého dovozu z NZ v tis. Kč za rok 2019

1

Vlna nemykaná nečesaná

380 698

2

Moučka ap z masa drobů ryb ap nepoživatelné

103 165

3

Stroje zařízení žací mláticí sekačky trávy ap

64 360

4

Maso skopové kozí čerstvé chlazené zmrazené

45 462

5

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích

15 955

6

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný 15 740

7

Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap

13 073

8

Cibule šalotka česnek pór aj čerstvé chlazené

12 460

9

Maso hovězí zmrazené

10 477

10

Voda vody minerální sodovky slazené ne šťávy

9 712

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Příjmy ČR v roce 2019 dosáhly 185,1 mil. Kč a výdaje 281,6 mil. Kč. Saldo česko-novozélandského obchodu se službami je 96,4 mil. Kč (v roce 2018 69,2 mil. Kč). Nejvíce výdajů vykázaly služby cestovního ruchu, kde byly příjmy ČR ve výši 76,6 mil. Kč a výdaje ve výši 221,5 mil. Kč.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Obchodně-ekonomickému úseku GK Sydney nejsou v současné době známy žádné případy přímých českých investic na Novém Zélandu.

Příklady českých firem na NZ trhu:

 • Škoda New Zealand
 • ERA a.s.,Pardubice
 • Austin Detonator s.r.o.,Vsetín
 • Juta a.s., Dvůr Králové nad Labem
 • Mitas a.s., Praha
 • Biona Jersín
 • Htech cz s.r.o.
 • AVAST
 • BORCAD
 • Česká zbrojovka
 • Skyleader
 • Aeropilot
 • BRM Aero
 • SMS CZ
 • Jablotron
 • Respilon
 • Atmos
 • Pilsner Urquell
 • ROKOSPOL AVIATION
 • EVEKTOR AEROTECHNIK
 • Atec
 • Zlín Aero
 • Kubicek Balóny
 • Budějovický Budvar
 • Becherovka
 • Tatra
 • Kuberg
 • Continental
 • Lasvit
 • TON Design Furniture
 • AVG Technologies CZ s.r.o.
 • Linet

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek a velvyslanec Nového Zélandu Alan Howard Cook podepsali v Praze dne 26.10.2007 Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění (vstoupila v platnost v srpnu 2008). Tato smlouva se stala důležitou součástí smluvní základny mezi oběma zeměmi, zvyšující právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí, zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Nový Zéland byl posledním členským státem OECD, se kterým ČR tuto smlouvu uzavřela.

Novozélandská strana však nepovažuje vzhledem k omezenému rozsahu vzájemného obchodu a investic s ČR za potřebné uzavření dalších obchodně-ekonomických bilaterálních dohod s tím, že vzájemné obchodní styky jsou upraveny členstvím obou zemí ve WTO. Týká se to i Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Smlouvy:

 • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, Londýn, 11.11.1924, č. 46/1936 Sb.
 • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem ze 4. června 1926, Londýn, 11.11.1924, č. 211/1926 Sb., 22/1928 Sb., 73/1928 Sb., 56/1929 Sb., 166/1932 Sb., 212/1934 Sb., 25/1935 Sb.
 • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Praha, 15.2.1935, č. 47/1936 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Nového Zélandu o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek (výměna nót 7.11. 1946, 30.7.a 8.8. 1947), Wellington, 8.8.1947, č. 71/1948 Sb.
 • Reciproční prohlášení o částečném osvobození příjmů od zdanění sjednané výměnou nót (Československá socialistická republika – Nový Zéland), Wellington, 20.5.1969
 • Dohoda o programu pracovní dovolené, Praha, 11.11.2004

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Nový Zéland je vysoce rozvinutý stát a jako takový nepřijímá žádnou rozvojovou pomoc. Je však stejně jako Austrálie regionálně významným poskytovatelem pomoci zejména do zemí asijsko-pacifického regionu. Dle strategického plánu „New Zealand Aid Programme“ bylo v letech 2015-2018 v rámci zahraniční pomoci poskytnuto 60 % pacifickému regionu.

Více informací o poskytované rozvojové pomoci lze nalézt na webové stránce: www.nzaid.govt.nz.


Nejvýznamnější příjemci přímé pomoci

stát

Indikativní objem pomoci pro období  2018/19 + 2019/20 + 2020/21

Šalamounovy ostrovy

114,48 mil. NZD

Tokelau

86,70 mil. NZD

Papua Nová Guinea

112,64 mil. NZD

Indonésie

N/A

Cookovy ostrovy

67,57 mil. NZD

Niue

70,69 mil. NZD

Nezávislý stát Samoa

79,77 mil. NZD

Vanuatu

N/A

Kribati

91,17 mil. NZD

Tonga

64,77 mil. NZD

Myanmar

N/A

Východní Timor

N/A

Fidži   

60,71 mil. NZD

Tuvalu

38,33 mil. NZD

Nauru

10,47 mil. NZD

Zdroj: www.aid.govt.nz   

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 13.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Nový Zéland