Nový Zéland: Vztahy země s EU

Od května 2004 působí ve Wellingtonu Delegace Evropské unie. Jejím vedoucím a velvyslancem je Mr. Bernard Savage.

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Poštovní adresa: P.O. Box 5106
Adresa: Level 14,  Solnet House
70 The Terrace
Wellington 6011, NEW ZEALAND
Tel.: +64 4 472 9145

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Spolupráce NZ a EU se v současné době opírá o Dohodu o spolupráci (Partnership Agreement on Relations and Cooperation – PARC) mezi NZ a EU, která je v platnosti od roku 1999. Na společném jednání v Bruselu 29. 10. 2015 se prezident Juncker, předseda Evropské rady Tusk a NZ premiér Key dohodli na odstartování negociačního procesu budoucí FTA NZ-EU. V březnu 2017 byly ukončeny tzv. scoping exercices. V červnu a říjnu 2018 proběhla 1. a 2. kolo negociačních jednání. V roce 2019 pak proběhla další čtyři kola jednání v únoru v Bruselu, v květnu ve Wellingtonu, v červenci opět v Bruselu a v prosinci opět ve Wellingtonu. Zatím poslední kolo vyjednávání se uskutečnilo prostřednictvím videokonferencí ve dnech 30. března – 9. dubna 2020.
EU představuje pro NZ třetího největšího obchodního partnera, obchod zbožím a službami s EU tvoří pro NZ 13,5% celkové obchodní výměny zboží a služeb. Vývoz NZ do EU (mimo Velkou Británii) dosáhl v roce 2019 výše 5,9 mld NZD, dovoz z EU pak 12,11 mld NZD. Největší položky vývozu NZ do EU v roce 2019 tvořily maso, ovoce a víno, mořské plody. Z EU se na NZ dováží hlavně stroje a strojní vybavení, automobily a jejich náhradní díly a doplňky, letouny a součástky, léky a farmaceutika.
Od FTA EU-NZ novozélandská strana očekává 1,2 – 2 mld NZD nárůst NZ HDP, 20% nárůst vývozu z EU a zmírnění celních a necelních překážek. Za problematické body vyjednávání jsou vnímány jednak potravinářská produkce (zájem EU na ochraně zeměpisných označení původu potravin, zejména sýrů) a dále délka patentové ochrany biologických léků (NZ ji má nastavenu na 5 let, zatímco EU ji v některých obchodních dohodách prodloužil; až na 10 let; NZ se obává nárůstu cen léků). Na začátku prosince 2019 vydalo Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu NZ (MFAT) dokument, ve kterém usiluje o přistoupení na jeden z klíčových návrhů EU při vyjednávání EU-NZ FTA o ochraně zeměpisných označení. MFAT oznámilo, že EU předložila návrhy, jejichž přijetí by způsobilo významné změny ve stávajících právních předpisech o zeměpisných označeních. EU požaduje, aby NZ chránila své GI (Geographical Indications) stejně jako jsou chráněny v EU.

Vzhledem k únorovému Brexitu NZ řeší ochranu stavu současných exportních kvót na maso mezi NZ – EU a pobrexitové UK.

V polovině září britská ministryně obchodu Liz Truss navštívila NZ za účelem projednat se svým NZ protějškem Davidem Parkerem pobrexitovou dohodu o volném obchodu. Truss prohlásila, že NZ je pro Británii prioritní zemí v dosažení společné Dohody o volném obchodu.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU řadí Nový Zéland do zemí programů, které mohou získávat prostředky z Nástroje partnerství. EU podporuje studentskou mobilitu i mobilitu učitelů a vědců v rámci Erasmus+.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 13.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Nový Zéland