Nový Zéland: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Zpět na začátek

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Nový Zéland
 • New Zealand
 • Aotearoa

Složení vlády:

 • Jacinda Arden – premiérka
 • Grant Robertson – ministr financí
 • Ron Mark – ministr obrany
 • David Clark – ministr zdravotnictví
 • David Parker – ministr obchodu
 • Winston Peters – ministr zahraničních věcí

  Složení celé vlády NZ na stránce www.beehive.govt.nz

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

86,4 % obyvatelstva na Novém Zélandu žije v městských aglomeracích, přičemž polovina NZ obyvatelstva žije ve čtyřech největším městech NZ (Auckland, Hamilton, Wellington a Christchurch). 77 % obyvatelstva žije na Severním ostrově NZ, 23 % na Jižním.

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 4,93 mil (odhad k březnu 2019)
 • Hustota obyvatel na km²: 15
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 69,8%

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek: 1,70 (2018)

Demografické složení:

 • 19,69 % – věk   0 – 14 let
 • 65,06 % – věk 15 – 64 let
 • 15,25 % – věk 65 let a více

Národnostní složení:

 • 74 % – přistěhovalci evropského původu
 • 14,9 % – Maorové (původní obyvatelstvo)
 • 11,8 % – přistěhovalci z Asie
 • 7,4 % – přistěhovalci z Oceánie

Náboženské složení:

 • 44,3 % křesťané (11,6 % – anglikánská církev, 11,6 % – římští katolíci, 7,7 % – presbyteriáni, 2,4 % – metodisté)
 • 2% hinduisté, 1% muslimové, 42% ateisté a další

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní ekonomické ukazatele Nového Zélandu

Položka / rok

2015

2016

2017

2018

2019  

HDP  (v mld. USD)

177,62

189,29  202,59 205,02 215,00

přírůstek HDP (v %)

3,7

4,2

2,6

3,0

2,3

HDP  (v USD/1 obyv.)

37 039

37 528 37 859 41 570  42 062

míra inflace  (v %)

1,43

1,30

1,6 1,9  1,9

míra nezam. (v %)

4,9

5,2

4,5 4,3  4,0

kurs NZD k USD 31.12.

0,68

0,69 0,70 0,95  0,67

kurs NZD k EUR 31.12.

0,62

 0,66 0,59 0,58  0,60

oficiální úroková míra  (v %)

2,5

1,75

 1,75 1,75  0,75

Zdroje: www.stats.govt.nz, https://tradingeconomics.com/new-zealand/indicators

Nejdynamičtějším sektorem NZ ekonomiky byly v roce 2019 služby, které tvořily 66% podíl na HDP (mezi nejrozvinutější patří finanční, pojišťovací a obchodní služby a služby v cestovním ruchu), dále průmyslová výroba, zemědělství a zemědělská výroba, těžební průmysl, rybolov a lesnictví. Pro novozélandskou ekonomiku je obvykle důležitý vývoj v asijských odbytištích, vliv na ekonomiku mají i kurs US dolaru a klimatické podmínky vzhledem k zemědělskému charakteru země a jeho vývozu.

V roce 2019 se HDP meziročně zvýšil o 2,3 %. Novozélandský HDP představuje 0,18 % světové ekonomiky.

Nezaměstnanost v roce 2019 pohybovala na úrovni 4,0 %.

Roční míra inflace se zvýšila na 1,9 % ve 4.Q 2019 z 1,5 % v 3.Q. Jedná se o nejvyšší míru za rok 2019. Nejvyšší nárůst zaznamenaly náklady na bydlení (3 %), ceny potravin 2,5 %, jídla z restaurací 3,4 %, alkoholické nápoje a tabák 4,9 % (cigarety a tabák 9,1 %).  

Růst mezd byl meziročně 2,6 %, průměrná hodinová mzda na NZ činila v 4.Q 2019 32,83 NZD.

Podle zprávy Světové banky „Doing Business“ je Nový Zéland na 1. místě na světě ve snadnosti podnikání a patří mu 3. příčka v Indexu ekonomické svobody (po Hongkongu a Singapuru).

NZ bude i nadále propagován jako významná turistická destinace. Počet turistů navštěvujících NZ již od roku 2010 nepřetržitě roste, v roce 2019 (do prosince) dosáhl počet turistů přes 3,89 mil. (pozn. počet obyvatel NZ je 4,9 mil.). Rostly také výdaje turistů. NZ vláda věnuje do rozvoje turistické infrastruktury každoročně nemalé finanční prostředky, např. Tourism Infrastructure Fund spravovaný Ministerstvem obchodu, inovací a zaměstnanosti poskytne $100 mil. NZD v rozpětí 4 let na rozvoj turisticky zaměřené infrastruktury. Nejvíce turistů přijíždí z Číny, Austrálie a USA. Cestovní ruch tvoří 20 % celkového exportu a přispívá 6 % k HDP. Cestovní ruch spolu s vývozem vzdělávacích služeb jsou nejpostiženějšími odvětvími NZ hospodářství v důsledku pandemie COVID-19.

S ohledem na pandemii COVID-19 NZ vláda 17.3. 2020 ohlásila 12,1 mld NZD balíček na zotavení ekonomiky. Balíček zahrnuje subvence na platy, podporu během nemocenské, daňové úlevy a další. Již tento balíček odpovídá 4 % HDP. Následně NZ vláda uvolnila balíček na podporu podnikatelům ve výši 9,3 mld NZD, zároveň uvolnila předchozí strop na subvence na platy (předchozí 150.000 NZD pro jednotlivé podnikatele). The Reserve Bank of New Zealand (centrální banka) razantně snížila úrokovou sazbu o 75 bodů na 0,25 % na období příštích 12 měsíců. Centrální banka zároveň zahájila zpětný odkup 30 mil NZD vládních dluhopisů. Dne 15.4. 2020 NZ vláda ohlásila další balíček v hodnotě 3,2 mld NZD na podporu SME, který zahrnuje daňové úlevy, poradenství a pomoc nájemníkům a pronajímatelům.

Přehled veškerých opatření k podpoře ekonomiky je možné nalézt na vládním portálu:

https://treasury.govt.nz/information-and-services/nz-economy/covid-19-economic-response

 

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet se většinou schvaluje v květnu. Finanční rok trvá od 1.7. do 30.6.

V platnosti je rozpočet na 2019-20, schválený v květnu 2019. Rozpočet na 2020-2021 bude předložen 14.5. 2020.

 

Státní rozpočet

Položka / Finanční rok

2015/16

2016/17

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Příjmy (v mil. NZD)

74 900

78 500

 83 800

105 381

133 000

Výdaje (v mil. NZD)

74 900

77 400

 80 500

102 281

142 000

Saldo (v mil. NZD) (očištěno)

0

1 100

 3 300

3 100

– 9 000

Zdroj: www.treasury.govt.nz, www.treasury.govt.nz

 

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance od 2014-2018

Položka (v mil. NZD)/ rok k měsíci září

2014

2015

2016 (12/2016)

2017

2018

2019

Běžný účet 

-6 090

– 8 103

 – 7 110 – 7 722 – 6 149 – 10 801

Kapitálový účet    

13

383

683 – 19 – 17 – 20

Finanční účet        

3 185

1 470

– 3 251  1 498  -303 1 153

Zdroj: www.treasury.govt.nz

Dle informací Statistického úřadu NZ představoval deficit běžného účtu v roce 2019 více než 10 801 mld. NZD.

Deficit byl způsoben zejména nižšími cenami vývozních surovin a zemědělské produkce (mléčné produkty a maso), naopak pozitivní vliv na platební bilanci měly dobré výsledky obchodu se službami. Největší podíl na službách mají služby v cestovním ruchu. Počet zahraničních turistů na NZ stále stoupá, za poslední dva roky se počet turistů zdvojnásobil, přičemž nejvíce turistů přicestuje na NZ z Číny a Austrálie. V roce 2019 byl Nový Zéland cílem přes 429,2 mld. NZD zahraničních investic, přičemž největšími investory jsou opět Austrálie a USA.

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Problémem Nového Zélandu je relativně vysoké zahraniční zadlužení. Celková zadluženost na konci roku 2019 byla 150,9 mld. NZD, během roku 2019 došlo ke zvýšení dluhu z 148,6 mld. NZD na konci roku 2018.

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je řízen centrální bankou (The Reserve Bank of NZ). Právně upravuje bankovní systém The Reserve Bank of New Zealand Act 1989 a The Banking Act 1982 a některé další zákony.

Po deregulaci bankovního systému disponuje Nový Zéland vysoce vyspělým systémem bankovních a finančních služeb podporovaných nejnovějšími informačními technologiemi. Hlavní banky jsou napojeny na jednotný systém zpracování šeků (Interchange and Settlement Ltd.).

Počet bank, které mohou na trhu operovat, není stanoven zákonem. Zahraniční banky mají rovné postavení vůči domácím a vůči jejich operacím neexistují žádné restrikce. Devizová kontrola byla zrušena kromě požadavku na licenci k vykonávání devizových operací. Devizový platební režim je volný.

Na Novém Zélandu je registrováno celkem 17 bankovních ústavů, z toho pouze jedna banka je v držení novozélandského kapitálu. Dominantní jsou čtyři banky, a to Bank of New Zealand, ANZ Banking Group, Westpac a National Bank of New Zealand. První tři z nich jsou pod kontrolou australských peněžních ústavů, National Bank of NZ je kontrolována londýnskou bankou Lloyds. V červnu 2000 byla na NZ nově zaregistrována poslední banka z australské Big Four: Commonwealth Bank of Australia. Jako místní regionální banky v pozici spořitelen působí Auckland Savings Bank a Taranaki Savings Bank. Kromě bank působí na finančním trhu i další finanční společnosti a pojišťovny.

Korespondenční styk s novozélandskými bankami udržuje zejména ČSOB (Bank of New Zealand, ANZ, National, Westpac) a další hlavní české banky.

Burza cenných papírů se nachází v pěti městech a obchoduje s místními a zahraničními akciemi.

1.7. Daňový systém

Nový Zéland má třetí nejnižší daňovou povinnost v zemích OECD. Na Novém Zélandu existují dvě základní přímé daně, a to daň z příjmu společností (Corporate Tax) ve výši 28 % a daň z příjmu fyzických osob (Personal Income Tax). Neodvádí se příspěvky na sociální pojištění, neplatí se daň z kapitálového zisku ani daň z celkových mezd (payroll).

Daň z příjmu fyzických osob

Výše příjmu ročně

Daňová sazba
(od 1.10.2010)

0 – 14 000 NZD

10,5 %

14 001 – 48 000 NZD

17,5 %

48 001 – 70 000 NZD

30 %

nad 70 000 NZD

33 %

Zdroj: www.newzealandnow.govt.nz

Zboží a služby podléhají zdanění ve formě plošné nepřímé daně z přidané hodnoty GST (Goods and Services Tax) od 1.10. 2010 navýšené z 12,5 na 15 %. Alkoholické nápoje včetně piva, tabákové výrobky a pohonné hmoty pro automobily jsou dále zatíženy zvláštní 15 % spotřební daní (Excise Duty).

Daň z příjmu ve výši 33 % se uplatňuje pro příjmy nad 70.000 NZD, do 14.000 NZD daň činí 10.5%. Na společnosti a korporace se uplatňuje sazba 28%.

Oficiální fiskální rok, používaný v současné době i ve vládním výkaznictví, je na Novém Zélandu od 1. července do 30. června následujícího roku, velké množství privátních společností však používá finanční rok začínající 1. dubna a končící 31. března následujícího roku.

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 13.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Nový Zéland